St wilmington vt escort

St wilmington vt escort Ezt kíváncsiak voltunk hallani - s mi volt az? Most feltette magában Kossuth, hogy mindenütt ahova hívják, a fogadására szánt költséget a maga kezébe kéri, s öszvehúzodva igyekezni fogunk minél többet szegény hazánknak meggazdálkodni. Én látván a bűvésznők zavarodását, tovább nem fürkésztem.

 • Szexuális identitás:
 • Egyenes
 • Írisztónus:
 • Ködszürke szemeim vannak, de színes kontaktlencsét használok.
 • Hajam színe:
 • Gesztenye
 • a csillagjegyem:
 • Bak vagyok
 • Kedvenc italom:
 • Forralt bor
 • Kedvenc zeném:
 • Inkább hallgatok operát
 • Mi a hobbim:
 • Zenehallgatás

Oldalunk több ezer szinglivel büszkélkedhet akik izgalommal várják azt a pillanatot, hogy randizzanak egy olyan személlyel mint Ön! Regisztrálja saját, teljesen díjmentes profilját még ma.

Legnevezetesebb kereskedési czikkje a hordókba besózott disznóhús, mit naponként roppant St wilmington vt escort szállítnak el innen.

En sportos jokepu szolnok melloli pasi szex tarsat keresek csak keppel es telo cserevel irjatok.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Intrepid — Hornet — Franklin — Bunker Hill — Reprisal törölve ben a törzs szétvágva Antietam — Visszavéve ben szétvágva Cabot —eladva a spanyoloknak Dédalo R—01 — Visszavéve ben szétvágva Bataan — Lépjen kapcsolatba velük és hozzon össze egy találkát még ezen a héten.

Oldalunk több száz felhasználóval büszkélkedhet akik izgalommal várják azt a pillanatot, hogy megismerjenek egy olyan személlyel mint amilyen Ön! Hasonló érdeklődési körök: Óvszer nélküli, Kölyök, Szex.

Hali Feri vagyok 33 èves de idösebbnek nèzek ki!

Comment 11 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 13 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 14 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 15 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 16 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 17 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 18 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 20 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 21 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 22 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 23 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 24 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 25 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 26 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 27 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 28 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 30 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 01 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 03 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 04 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 05 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 06 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: Comment 07 Értékelés: 1 Szerző: canejackie Dátum: A vendégfogadókban rendesen minden szobában tartatik egy, mint múlhatlanul szükséges bútor sat.

A munkát az amerikai, bármily gazdag, nemhogy szégyenlené, hanem büszke rá. Selyemruhás, bársonykalapos hölgyeket látni koffert, terhet vinni az utczán, s több nagy házzal bíró gazdagokat seperni házuk elejét; s éppen ezért az oly embert, aki az ilyeneket szégyenli, aki munka nélkül akar élni, lenézi, megveti.

Bolt feltörés ritkán történik, lopás ritkaság, policia szemes őrködése miat t.

Hanem az árverési boltoktól őrizkedj, mert ott megcsalnak. New Yorkban több nagyszerű fogadók közt talán első helyet érdemel - nem nagyságra nézve, mert nálánál nagyobb az "Astor House", hanem csinosságára, elrendezésére nézve - az "Irwing House", hol Kossuth és a velejött magyarok szállva voltak.

Ez megérdemli a fogadói intézet nevet. Van benne vendégszoba, ezeken kívül roppant ebédlőteremek, gazdagon bútorozott társalgószobák, számtalan cselédszobák, mosó- vasaló- mangorló- tálalóteremek sat. Van az épületben fördőház, borbélyműhely, gyógyszertár és kávéház. A földszint levő hivatalban a legnagyobb rend s pontosság van.

Tudva itt, hogy melyik szobába ki lakik.

ž anindaSt wilmington vt escort corolla date of introduction 98 nissan frontier computerworld of warcraft download patch 2.

Akármelyik szobában vagy társalgóteremben billentessék meg a csengetőgomb, a hivatalszobában egy csengettyű hangzik, s egy nagy, rámába foglalt táblán előugrott illető szám mutatja, hogy hol történt a csengetés, s az ott sorban ülő fekete inasok közül egy tüstént odaküldetik.

A mosásba adott ruhát a vendég 6- 8 óra múlva tisztán visszakapja sat. Szóval a tisztaság, rend, pontosság a legmagosabb fokon áll. Az amerikai népről általjában megjegyzendő, hogy ő csak a fegyverek, s gépek feltalálásán s tökélesítésén töri a fejét, nagyszerű gyárakat állít, apró kézművekre sem pénzét, sem idejét nem vesztegeti.

Ebéd után a protestans vasárnapi St wilmington vt escort látogattuk meg, hol a mindkét nembeli tanítók és tanítványok ezek évesek már vártak reánk.

A munkabér itt roppant nagy lévén egy legénynek heti bére dollár, az általok készítendett kézművek az európaiakkal a versenyt ki nem állják. Finomabb papír, keztyű s átaljában minden galanteri 33 és fényűzési czi kkek Európából jönnek.

New Yorkból gőzöskompon a méltóságos Hudson folyón New Jersey városába átröpülvén Kossuth s vele Henningson ezelőtt hol Thompson, hol Hamilton 34 Nagy Péter, Hájnik Pál, Berzenczey 35Spacsek 36 orvos és én; az indóházbeli munkások által hurrával fogadtatott.

A velünk renden kívül induló kocsiba beülvén éjfélkor elindultunk. Velünk idegen kevés jött, hanem az útban eső állomásokon megállván kocsink vízbevétel végett, mindenütt egy hosszú process io 37 ment kocsinkon végig Kossuthot látni vágyó, s ha lehet vele kezet szorítandó.

Eznap estve elmentem Reinhardt Károly cincinnati lakos ifjúval a német Turn Halle -ba St wilmington vt escort terembe.

Hideg volt, a hó csikorgott. Útközben a gyalogság is csatlakozott a menethez s midőn az útban esett sétaterekhez ért Kossuth, ott számtalan ágyúlövéssel fogadtatott, így járták be a különf éle lobogókkal, magyar színekkel ékesített utczákat zeneszóval, roppant hurrázás közt, az ablakok gyönyörű hölgyfejecskékkel tömve voltak, honnan számtalan koszorúk, virágfüzérek s csókok röpültek Kossuthra.

Lehetett azonban látni számtalan tisztes férfit állani az utczán, ki nem ujjongott, hanem mikor Kossuth előtte haladt tisztelettel hajlott meg előtte, számtalan nőket, kik könnyező szemekkel intettek üdvet Kossuthnak némán, de belső örömmel.

Ezek quackerek 40 voltak, komoly becsületes quackerek, kik itt igen nagy számmal vannak, akik, mint ők mondják nem lármáznak, hanem tenni fognak. A jelen volt népszámot tehetni mintegy A katonaság egy téren a kormányzó előtt ellépdelt.

šÄÂ¸free xbox pointshow make wow private serverwow addons for freewarcraft 3 frozen throne walkthroughtrucos para gta 4St wilmington vt escort theft auto 4 cheat for infernusgta 4 sur ps2grand theft auto psp codes vice cityget xbox live absolutely free now ed to mexboxtiger woods pga tour xbox .

Végre a Városházánál azon csarnokban, hol az amerikai függetlenség kimondatott 41 az addresse Kossuthnak átadatott, mire ő röviden válaszolt s azután az utczán álló néphez az erkélyről egypár szót szólott. Estve a philadelphiai corporatio 42 Kossuth fogadására a mi hotelünkben ebédet adott, de amelybe Kossuth mutatkozó láza miatt nem jöhetett elébb mint a végére.

Bejöttekor nagy tapsviharral fogadtatott. Kezében hozta azon ezüstből készített keresztalakú, gyönyörű medaille-t közepében Washington kis arczképével s egy fürt hajával és hozzá egy kis zacskót pénzzel, melyet neki egy legrégebben fennálló katonaszázad kapitánya századja nevében nekiadott.

Bemutatta őt a közönségnek a város mayor-je, mire szűnni nem akaró hurrázás és tapsvihar kezdődött. Rövid beszédjében Kossuth bocsánatot kért elmaradásáért, bocsánatot azért, hogy most hozz ájok nem beszélhet gyengesége miatt, de ígérte, hogy holnapután adandott alkalommal beszélni fog nekik bővebben.

Bemutatta becses ajándokát és minden beszéde nagy tetszéssel fogadtatott. Ő nyugodni ment s együtt maradtunk éjfélig, hallgattuk a sok lelkes szónoklatot, melyeknek értelme többnyire oda ment ki: hogy ők üdvözlik, bámulják Kossuthot, mint rendkívüli egyént, a hazafiság páratlan előbajnokát, készek a magyar ügyet pénzzel is segítni, de a háborúba keveredéstől félnek.

S ha szónok beszédjéből kellene ítéletet hozni, azt mondanám, hogy Philadelphiától nem várhatunk sokat. Karácson első napja volna, de ezt a városban nem venni észre, mert sem a presbyteriániusok, sem a quackerek nem tartják, a templomok zárvák, a boltok s raktárok nyitvák.

Comment 06 Értékelés: 1 Szerző: sennioritta St wilmington vt escort

A kormányzóné ma kapott egy quackernőtől a magyar ügyre dollárt azon meghagyással, hogy azon fegyvert ne vegyenek, hanem a harczban megsebesülendettek apolására fordíttassék.

Egyébiránt már New Yorkban figyelmeztették Kossuthot arra, hogy Philadelphiában háborúra ne agitáljon, mert itt a város nagy része quacker, s azoknak vallási borzadályok van a háborútól. Mintegy fáklya s számtalan illuminatió 44 világánál állott Kossuth szállása előtt United States Hotel több ezer nép óra hosszant a zord téli idő daczára időnként zenézve s németül dalolva.

Kossuthot láz borzongatta s ágyban volt. A küldöttség felment hozzá, az addresst átadta, mire tőle szó -választ kapott.

A nép már nyugtalankodott s Kossuthot kívánta, mire a küldöttség egy tagja jelenti nekik, hogy Kossuth betegen fekszik, s Hájnik Kossuth nevében megköszönte nekik a megtisztelést.

Mire a szemközti középület lépcsőzetén felállított óriási kép előtt a dynastia letapodása a Szabág istennője általa három színű bengáli tűz 45 elgyújtatott, s ezután a nép csendesen hazaoszlott.

Estve 6 órakor a polgárok által rendezett nagy vendégségbe mentünk a "Musical fund Hall"-ba. A terem egyszerű, de csinos volt, a felső végén eső zenekarzat különféle lobogókkal volt ékesítve, főszerepet játszott közöttük a magyar és amerikai.

A teremben mintegy személyre volt terítve. A felső végén emelt helyen keresztben fekvő asztalnál ült Kossuth, nehány amerikai nevezetes polgári egyén és mi, Kossuth környező i.

A zenekar több szép darabok közt játszotta a Rákóczit és Marseillaise-t, melynek utolját a közönség is lelkesültében megnyomta. Evés után Kossuth remek beszédjében feltárta előttök keblét, megismertette velök a magyar ügyet, Európa jelen állását, megmon dta nyíltan, hogy mit óhajt, mit reményl, mit igényel Amerikától a magyar ügyre nézve Mind az előtte szólott, helyettes volt presidens 47mint ezen gyűlés elnöke, mind az utána felállottak lelkes szónoklattal ügyünk mellett nyilatkoztak s végre a harrisburgi határozatokat 48 az interventió meg nem engedése, Magyarország függetlensége s Kossuth kormányzósága elismerése és segélyadás egy szívvel, szájjal, kitörő örömmel elfogadta azt.

Átaljában az egész gyűlésben a legszebb rend s a legszebb szellem volt, a beszélőket kihallgatták s roppant tapssal, dörömbözéssel, hurrázással, kendő- s kalapcsóválással helyeselték.

Kivéve egyet, ki Kossuth ellen kezdvén beszélni, a közönség által leültettetett helyére, ő nyugtalankodván, lármázván a police által karonfogva kivittetett. A nagy Susquehanna folyón gőzöskompon, arasznyi vastag jégtorlatokkal küzdve, átkelve, utunkat ismét vaspályán folytattuk s d.

Baltimore Philadelphiától Kossuth, s mi a küldöttséggel s városi főszemélyekkel hintókba ültünk. Kossuth hintaja előtt és után menve a polgári katonaság s azután a mi hintóink, a menet megindult zeneszóval a lobogókkal s ábrázolatokkal díszített hosszú utczákon, a két oldalt végig felállott különféle ornatusú 49 jótékony polgári egyesületek tisztelgő sorai közt.

Az utczák és ablakok tömvék voltak ujjongó kendőt s zászlócskákat lobogtató néppel. A hideg daczára is fényes volt Kossuth fogadtatása.

Beszállásoltattunk a "Eutaw House"-ba. Az épület még nincs egészen készen. A tereme roppant nagy, iszonyú hosszú, körül karzattal. Nők és férfiak ezeren felül lehettek. A hallgatók mind állottak s a beszéd hallhatása végett a szónoki emelvényhez a terem vége felé tolakodtak, ami miatt szünteleni tolongás, csoszogás, zsibongás, zajgás volt, rendet tartani nem lehetett.

Kossuth rövid, rögtönzött beszédjében üdvözölte a baltimore-i polgárságot. Lerajzolá Magyarországon a nép- és vallásszabág jelen állását, s példaképp megemlíté nekik a Philadelphiában elfogadott Harrisburgi határozatokat, mit ők is kitörő lármával elfogadtak. Három-négy szónok Kossuth után végezvén beszédét, 10 órakor hazamentünk.

Baltimore, mint szinte Philadelphia, épületeire s utczáira nézve éppen úgy néz ki, mint New York, csakhogy házai átaljában apróbbak. Éjfélkor nagyszerű fáklyászenét adtak a helybeli németek. Addressöket átadá küldöttségük Kossuthnak, mire ő a népnek az erkélyről válaszolt németül s angolul.

Míg itt voltunk, két nap a város oly csendes volt, mintha Kossuth nem is lett volna benne.

Tisztelegtek a többek közt Kossuthnál a zsidó küldöttség és a protestáns papok. Némely catholicus papok is vágytak beszélni Kossuthhal, de titkon, mert mint mondák, félnek, hogy hallgatóik megtudván, agyonverik.

Nem pártolják Kossuthot, mert mint ők mondják Mazzininek barátja, ez pedig a pápa ellensége sat. Ellenségei Kossuthnak az itteni írlandok, mert pápisták, részint mert bosszankodnak azért, hogy Kossuth Angliának szerintök az ő elnyomójoknak hízeleg, azt nagynak nevezvén, és hogy őket az elnyomott népek közé nem sorozza.

A hotelen felül lobogott középen az amerikai lobogó, az 1ő emeleti erkélyen középen a magyar és tö rök, két végén az olasz és német lobogó.

Minden nagy néptolongás és lárma s pompa nélkül, hintókon jöttünk be csendesen a szállásra, mint akármi közönséges utas.

Még eznap estve 10 órakor a helybeli németek fáklyászenével s dallal tisztelegtek a kormányzó szállása előtt.

Az egész nem is közelítette meg a philadelphiait és baltimore-it. A kormányzó rövid angol beszédben köszönte meg nekik a tisztelgést. Délben a kormányzó és környezete Webster Daniel 52 által bevezettettünk a presidenthez 53Fillmore-hoz A kormányzó üdvözölte az elnököt, mire az röviden, jelentéktelenül válaszolt.

Az ezutáni rövid társalgás közben az elnök oly járatlanságot, oly tudatlanságot mutató kérdéseket intézett kormányzóhoz Magyarországra nézve, hogy ily járatlanság a külföld ismeretében szégyenére válnék nálunk egy tanuló ifjúnak.

Lemmin s Nyújtón kívül a többiek öszvesen 9-en New Yorkban foglalkoztatnak s havonkint 35 dollárt kapnak. Ezen kívül 35 dollár havidíjt kap Gyurman Adolf 66 is, mint kísérethez nem tartozó alkalmazott.

Hó-nap hely megnevezés piaszter para Máj. Első napja a reményteljes dik évnek, az Óvilág újjászületése évének. S valóban, a kedvező körülmények e reményt hitté erősítik az elnyomott népek keblében.

Európában az elnyomott népek hallgatva csak intésre várnak, hogy a dynastiát porba tapossák; az angol nép őket gyámolítni kész. Az amerikai szabad nép már mindenfelé kezdi kimondani Magyarhon függetlenségét, s kezdi sürgetni kormányát közbejárásért, segedelemért.

A rangvágyó Napoleon Lajos már közel hozta az égő szövétneket a lappangó lőporhoz, 67 csak egy szikra! Ily szép reménnyel, ily erős hittel lépünk be a jóslattal teljes be.

Adja Isten, hogy áldja a késő ivadék ezen évet!!! Ezen a napon Washingtonban nagy mozgalom szokott lenni. A president ajtaja nyitva mindenki előtt; az udvarán zenekar játszik s a polgárok rang- vagyon- nem- s korkülönbség nélkül ezerenként tódulnak az elnök üdvözletére; ő családjával jelen van s a férfiakat ő, a hölgyeket pedig neje fogadja kézszorítással.

Mindnyájunkat bámulásra ragadott ügyessége, könnyűsége, mellyel tudta alkalmazni játékát a darab meneteléhez. Az elnökhöz volt ebédre híva Kossuth kormányzó nejével, Pulszky nejével és Messingberd 69 édesanyjával.

St wilmington vt escort a napon Washingtonban nagy mozgalom szokott lenni.

Kossuth egyszerű, fekete pantalonban s fekete attilában ment Kossuth-kalappal fején, nagy fekete strucztollal. Kossuthné és Pulszkyné magyar ruhában, amaz fehér sinóros fekete atlaszban, emez fekete sinóros fehér atlaszban, mindkettő félgyá sz magyar konttyal fején, hosszú fátyol lógva róla hosszan.

Az elnöknél jelen voltak a miniszterek, hármon kívül s kevesen mások.

A társalgás feszes volt. Bármint óhajtották, Kossuth politicai értekezésbe nem vágott. Kossuth Lajos kormányzó a senatus által hivatalosan fogadtatott.

A senatus határozata következtében két senator eljött a kormányzó szállására s azt környezetével együtt a Capitol 70 -ba azon házba, melyben a Congress 71 tartatik vitték s a senatus kamarájába vezették, s a secretar 72 asztala elibe, a középen leültették.

Ezután az elnök felszólítá a senatorokat, hogy rokonérzelmök jeléül kézszorítással üdvözöljék.

Mire azok mind kikeltek helyökről és sorban a kormányzóval kezet szorítottak. A karzat tömve vala hölgyekkel. Egyébaránt Kossuthnak, mint bemenetelekor, mint bennléte alatt a legnagyobb csend volt, egy szót sem lehetett hallani.

Még a kúpos nagy csarnokban s a ház előtt tolongó nép is csak nézni s kezet szorítni törekedett, de a legcsendesebben viselte magát. Casinó-bál volt Washingtonban, melybe minthogy Kossuth és környezete meg volt híva, az osztrák követ 74mint tagja a Casinónak azt mondá, hogy ő úgy nem fog megjelenni, mire a neve a tagok sorából töröltetett.

Egyébaránt csak most a napokban jővén Kossuthnak azon szomorú hír, hogy nővérét 75 az osztrák bebörtönöztette, sem maga, sem neje, sem mi környezői nehányan nem mentünk el. Kossuth a képviselők házába vezettetett be Az egész szertartás éppen úgy ment, mint a senatorok házában, azon kis különbséggel, hogy Kossuth az elnök általi bemutattatása után ezen kitüntetését az elnyomott emberiség nevében, mint amelynek ügyére ez kedvezően hat, megköszönte.

St wilmington vt escort néptömeg kísérte oda és vissza a kocsihoz.

Mind a bemenetelkor, mind a bennlétel alatt, mind kijövetelkor a legnagyobb csend s egy kis tolongás. Ugyanez nap estve Kossuth és környezete a Congressus által a "National Hotel"-ben a Kossuth tiszteletére tartott vendégségen voltunk.

A terem különféle lobogókkal egyszerűen volt ékesítve. Legszebb ékesség volt a középen, Kossuth megett függő életnagyságúbár nem a legjobban talált olajfestmény, mellképe Kossuthnak. A vacsora utáni rövid toastok után Kossuth hosszan, pompásan beszélt nekik nagy tetszésükre mert akiknek nem tetszett, igen kis számmal voltak a sarokban.

Webster pártolta Magyarország függetlenségét s önálló kormányát sat. Kossuth 2k beszédjében Törökország mellett beszélt. Délután volt a kormányzónál 15 indus kik különféle fajokból mint küldöttek jöttek Washingtonba a presidenthez közöttök hölgy. Mind eredeti öltözetükben, kevés kivétellel, t.

Ruháik, harisnyáik s fahaj-papucsaik gyönggyel, színes czérnával, tollakkal s csörgőkkel voltak ékesítve, nemkülönben fövegjeik is, füleikben nagy ezüstkarikák vagy czifra függők, karjaikon sok karperecczel.

Köpeny gyanánt felül, törött vadbőr szőrével befelé fordítva, kezökben vagy pipa, vagy balta, vagy görbe buzogány.

A nők hajadonfővel voltak, gyönggyel font hosszú hajjal; amely fajnak férfiai fedetlen fővel voltak, azoknak a hosszú fekete hajok gyönggyel volt befonva, különben sima, minden czifraság nélkül.

St wilmington vt escort Dictionary of American Naval Fighting Ships forrásmunka jóval részletesebben taglalja az amerikai haditengerészet történelmi hajóit, amely több wikipédiacikk forrásául is szolgál.

Ezeknek a képök sem volt tetovírozva. A czifrázott fajúak képe ellenben különféleképpen volt festve.

Némelyiknek egész arcza, sőt még hajválasztéka is vörösre volt festve, némelyiknek csak a szeme környéke volt veresre festve; a fiatalabbaknak ezen kívül arczukon minden irányban kék festékkel voltak csíkok húzva.

Átaljában egyik faj férfiainak az arczán sem volt semmi szőr, mert mint mondják ők fiatal korukban már mind kitépik; s ezért a férfiakat nehéz a nőktől megkülönböztetni.

Az idős férfi köztök úgy néz ki, mi nt egy vénasszony. Székekre mind leültek, s komolyan nézték az őket bámuló kíváncsi tömeget.

Tolmácsuk által röviden üdvözölték Kossuthot s általadták neki emlékül daguerrotypozott arczképüket, Kossuth pedig nekik emlékül adott egy-egy ezüst "Kossuth emlékp énzt", mely Washingtonban O.

Minard ezüstmíves által nagy mennyiségben készíttetett, Kossuth arczképével s egy mondatával Bármennyire szeretik is a csillogót, komoly arczukon legkisebb örömöt nem lehetett észrevenni a szép pénz átvételénél, komolyan, szó nélkül fogadták s nézték. Ez után velünk kezet fogtak s távoztak. Ugyaneznap estve a "Jackson Democrat republican" 80 klub vendégségébe mentünk a kormányzóval.

A terem csinos, magyar nemzetiszínű redőzettel körül, s amerikai, magyar és török lobogókkal ékesítve, 4 asztalnál mintegy ra terítve, melynél a vendégek csinosan öltözött hölgyekkel keverve ültek.

A rövid hideg vacsora után durrogtak a pezsgősüvegek, mentek a rendezett toastok. A felolvasott addressen kívül 3 beszédet hallgattunk, Kossuthét, mely remek volt s rendkívüli tetszéssel fogadtatott, Cass generalisét 81 és Douglas 82 Democrat párt előharczosáét, mindegyik kitörő tetszéssel jutalmaztatott s mindegyik a Kossuth elvét pártolta "interventio, non interventióért" Ezután hazamentünk, de a lelkes beszédek még továbbfolytak.

Pótlék: Washington fekszik a Potomac folyó partján, lapályos, kevéssé dombos helyen. Utczái mind rendesek, egyenesek, szélesek, fával kiültetettek, házai azon modorban építvék, mint a New York-iak s minden más amerikai házak, utczái apró kővel, járdái tég lával rakvák.

Nevezetességeket vizsgálni soha időm nem lévén csak ezt említhetem, mit a kormányzóval együtt nézhetek. Ilyen a Capitolium, melyben a Congressus tartatik. Ezen jó ízlésű, derék, nagy épület három kúpboltozattal a város legmagosabb pontjáról méltósággal néz le az alatta, körülte hatalmasan nevelkedő ifjú városra.

Nevezetes még itt a hajógyár, hol láttuk a hajó tökéletes elkészítésével minden munkáját, láttuk az ágyúk, töltékgolyók s gyúkupakok sat. A kormányzó bemenetelekor ágyúlövésekkel s a tisztek által egész fényben fogadtatott.

Kossuth környezetével Seward 84 New York status senatora ezelőtt kormányzója házához volt híva estélyre. Már indulásra készen voltunk midőn egy telegraphi tudósításból Kossuth az édesanyja 85 halálát olvasta Ő nehányunkkal hon maradt setét szobájában, szabad folyást engedve méltó könnyeinek a jó anyáért, jó honleányért, a szabág búban őszült martírjáért, ki nemzetünk anyja, nemzetünk halottja, örök béke és áldás poraira!!!

Reggel 9 órakor csendesen az indóházhoz mentünk s Annapolis felé elindultunk.