Házasság társkereső oldalak Németország 187

Házasság társkereső oldalak Németország 187 Binder— és Kafka a, A feltehető okok sorát tudománytörténeti és tudománypolitikai tényezőkkel lehetne még kiegészítenünk. Mitterbauer, HelgaGrenzüberschreitungen.

  • Nemzetiség:
  • Panamai vagyok
  • Sex:
  • Lady

Back es év hírei os év hírei ös év hírei es év hírei. Olyan hölgyet keresek, akire számítani lehet egy kapcsolatban. Enyhe, önellátó mozgássérült vagyok.

Mozgássérült vagyok, magányos. Egyedül nem jó mert pl. Az LGBT emberi jogok nemzetközi konferenciájának résztvevői Montrealbanamely az első -os World Outgames keretében zajlottírják, majd nyilvánosságra hozzák, A montreali nyilatkozat számba veszi az LMBT-jogokat az egész világon és különösen a sport világában.

Elítéli az Egyesült Nemzetek kettős beszédét, amely nem alkalmazza megfelelően az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát a homoszexuálisokra. Számos alapvető jogot, beleértve az életet is, megsértik az ENSZ számos tagországában, ahol a homoszexualitást kriminalizálják.

A montreali nyilatkozat felszólítja a világ kormányait és bizonyos főbb vallásokat is. Az előbbiek azért, mert nem garantálják a homoszexuálisoknak a házasságkötés jogát, az utóbbiak pedig azért, mert nem alkalmazzák a homoszexuálisokkal szembeni tolerancia elveiket.

Ez a jövőkép azonban megkérdőjelezhető, mivel az ősvallásoktól kérik az abszolút tilalmak figyelmen kívül hagyását.

A montreali nyilatkozat szerint ez az intolerancia és a kérdést övező tabuk károsak az AIDS elleni küzdelemben.

Több mint küldött kereste fel a világot, hogy részt vegyen ezen a konferencián, és megvitassa azt a különböző műhelymunkákon és plenáris üléseken, ahol számos nemzetközi szakértő vette át a szót, köztük A tiszteletreméltó Louise Arboraz ENSZ emberi jogi főbiztosa és Martina Navrátilová.

A kereszténység előtti társadalmak többé-kevésbé toleranciát vagy elfogadottságot mutattak a homoerotikus gyakorlatokkal szemben. Sokuk számára azonban ezek a gyakorlatok társadalmilag nagyon kodifikáltak voltak, és az e normáktól való bármilyen eltérés rosszalló, vagy akár bűncselekménynek tekinthető.

Például egyes városok ókori Görögországpederasztiára gyakorolta részeként az oktatás a serdülő fiúk, de általánosságban véve nagyon kodifikált módon. Így Athénban a törekvőfelnőtt partnernek aktívnak kellett lennie a szexuális kapcsolatban, az eroménkamasz, passzív, különben a kapcsolatot erkölcstelennek tekintették.

Ezen túlmenően az exkluzív homoszexualitás továbbra is ritka dolog volt, egyáltalán nem zárta ki a nőkkel való kapcsolattartást vagy a nemzetséget. Azt is megjegyzik, hogy számos ősi társadalom, például Görögország és Japán, bátorította a homoszexuális kapcsolatok létrehozását bizonyos hadtestben tapasztalt harcosok és tanítványuk között.

Akkor azt gondolták, hogy két szerelmes férfi nagyobb elszántsággal és erkölcsiséggel fog harcolni. A thébai szent zászlóalj a katonai erő klasszikus példája, amely erre a hitre épül. A homoszexualitás "harcosának" egyik leghíresebb ősi példája valószínűleg Akhilleusza Homérosz -Iliász hőse : kapcsolatát unokatestvérével és zsákmányolójával, Patroklosszala homéroszi szövegben kétértelmű volt, a görögök különösen Aiszkhülosz és Platón akkor tekintették.

Meg kell jegyezni, hogy ez egy kapcsolat az azonos korú férfiak között, nagyon különbözik a rituális pederasztikától. Ezt a mitikus történetet később Nagy Sándor és szeretője, Hephestion kapcsolatának igazolására használták fel.

Úgy tűnt, hogy a zsidó vallás elítéli a homoszexuális kapcsolatokatanélkül, hogy azt fő témává tenné az egyetlen szinte egyértelmű említés a XX. Mózes XX; 13 -ban található: "Ha egy férfi úgy alszik egy férfival, mint egy nővel, akkor mindketten utálatosak voltak.

Jézus soha nem fejtegeti ezt a témát az evangéliumban, de bizonyos apostolokban jelen vankülönösen Szent Pálbanaki a Rómaiakhoz írt levelében 1, 18—31 rendkívül erőszakos diatribírálásba kezd, amelyet azzal indokol, hogy szerinte a szaporodásnak egyedüli célja a nemzés amelyet azonban soha sem Jézus, sem a zsidó hagyomány nem fogalmaz meg, ami éppen ellenkezőleg az erotikus élvezetet dicséri.

Következésképpen a Római Birodalom keresztényesítése fokozatos bizalmatlanságot fog eredményezni a homoszexuális gyakorlatokkal kapcsolatban.

Ez az elnyomás elsősorban nemes vagy fontos személyeket érint, és különösen az egyház embereit: -ben két püspököt, Rodoszi Ézsaiást és Diospolis Sándor -t, akiket flagrante delicto -ban fogtak el, amputálták a péniszükből, és Konstantinápoly utcáin vonszolták őket.

A germán népek toleranciájának hátterében - a középkor törvényei nem tesznek említést a homoszexualitásról - a középkor keresztény társadalma kétértelmű kapcsolatokat ápol a homoszexualitással, míg az életmód szerzetesi vagy lovagias gyakran talajt biztosít nagyon kedvez a testi barátságoknak.

A vizigótok elnyomják a homoszexuális szodómiát a toledói XVI. Zsinatonamelyet ban Egica király uralkodása alatt tartottak.

A kasztrálási büntetéssel alig néhány évtizeddel ezelőtt Chindasuinth-tel randevúzott büntetik a laikusokat, de csak a kivágás és a száműzetés büntetését.

Ha a katolikus doxa elméletileg elnyomja a homoszexuális cselekedeteket különösen azon klerikusok számára, akik tisztasági fogadalmat tettek az egyház kezdetétől fogva, valójában ennek az elítélésnek alig van konkrét alkalmazása.

Leó pápa, tisztában vannak a sok kolostorban érvényes könnyű modorral, de súlyosító körülmények nemi erőszak, gyilkosság, pedofília hiányában nem hajlandók kizárni a bűnösöket az egyházból vagy büntetéseket alkalmazni. Számos főegyházi méltóság tehát gond nélkül folytathatta az egyházi nagy karriert, és az olyan uralkodók, mint Oroszlánszívű Richárdnem törekedtek hajlamuk elrejtésére.

Hasonlóképpen, a szerzetesi irodalom számos irodalmi mozgalmat ismert, amelyeket homoerotikus utalások jellemeznek nevezetesen Baudri de BourgueilMarbode de Rennes vagy Ælred de Rievaulx anélkül, hogy az egyházi hatóságok aggódnának miattuk.

Ted összeszedi a bátorságát, és újra felkeresi Robint, méghozzá azzal a kék kürttel, amit az Házasság társkereső oldalak Németország 187 találkozásuk alkalmával lopott el, 25 évvel korábban.

Században a szodómia fogalmát Peter Damian rögzítette a kánonjogbande ez egy összetett fogalom, amely magában foglalja az általános szexuális viselkedést, amely nem a nemzésre irányul tehát a maszturbáció vagy fellatio is : ez még mindig a Angol szó sodomy.

Ez a XIII. Század, amikor politikai változás következik be az egyházban és az uralkodók körében, az eretnekségek felemelkedése elleni küzdelem részeként, a kolostorok kollégiumai szigorúbb felügyeleti szabályokat fogadnak el, és a szodómiában bűnösök büntetést alkalmaznak.

Az egyházi embereknek rá kell tenniük a hit inkvizícióját, és hitet kell kérniük. És ha elítélik, a király megöli. És minden vagyonuk a királyé.

A kifejezés bougrerie származik boulgreami azt jelenti, bolgáridején használt utalni a bogomiles Bulgária, hogy fontos központja ennek eretnekségés ezért van egy kétértelműséget a szövegek közötti elítélését eretnekségés hogy a szodómia.

Az a tény, hogy a bogomili erkölcs a valóságban aszkéta, nem veszi figyelembe a kifejezés használatának magyarázatát: nem minden katar alkalmazta, és csak a " tökéletes " nem volt elméletileg romlott. Ugyanakkor a testi szeretetet a heteroszexuális párban egyszerre kezdik értékelni, mint a Jézust és egyházát egyesítő kapcsolat metaforáját ezek a házasság szakralizálásának kezdeteiegy nagyon innovatív karnalista miszticizmusban, összehasonlítva a korábbi időszakokkal.

Ez az elnyomó politika növeli a XIV. És a XV. Századot, és a szodómia vádja hatékony politikai fegyverré vált a közszereplők gyengítésére. A kínzást néha homoszexuális cselekmények vagy szodómia akkor "gerincbűncselekmény" vagy egyszerűen "gerincbántalmazás" bűnösöként követik el.

A középkor végén az elnyomás fokozatosan enyhült, különösen Olaszországban és Franciaországban. Számos történelmi személyiséget, művészet, katonát, egyházi embert, uralkodókat, hercegeket és hercegeket Franciaországban és külföldön még mindig azzal vádoltak, hogy helyesen vagy helytelenül homoszexuálisak, de önmagában ez az ok aligha vezetett meggyőződéshez, különösen azért, mert ezen egyének túlnyomó többsége feleségül vette utódokat termelő nőket.

Ez történt például Franciaországban III. Míg a XVI. Században a szodómia vádja alkalmanként még mindig politikai nyomásminta lehetett ami Muretus humanista tudóst száműzetésre kényszerítetteaddig a XVII. Század eleje és az ókori hősök iránti csodálat a klasszikus irodalomban ünnepelt férfi szerelmekkel, megnyitja az utat a tolerancia és a csodálat légkörében a férfiak közötti érzelmi kapcsolatokkal szemben.

Számos nagy művész, mint például Jean-Baptiste Lully vagy Cyrano de Bergerac Savinien, aggodalom nélkül megjeleníti a virilis szerelmeket. Utóbbit anyja és Mazarin bíboros valójában szándékosan nőies módon oktatta, a Fronde teszteltekétségtelenül azzal a céllal, hogy elkerülje a részéről a trónra való hajlamot.

Így gyermekkorának nagy részében és gyakran még felnőttkorában lánynak öltözött, és meghívást kapott arra, hogy szentimentális kapcsolatokat ápoljon más fiatal fiúkkal, és ezt a hajlamát egész életében megőrizte, tekintettel az egész udvarra.

A Duke of Saint-Simon írja le az alábbiak szerint az ő emlékiratai :. Az egyik fő " aranyos " a leendő François-Timoléon de Choisy apát voltaki e témában hagyta el nőként öltözött Choisy-apát emlékeitamelyben leírja a Monsieur-vel való kapcsolatát:.

Áttört füleim, gyémántjaim, legyeim és minden más apró érintésem volt, amelyekhez az ember nagyon könnyen hozzászokik, és melyektől nagy nehezen megszabadul. Monsieur, aki mindezt szerette, mindig száz barátságot kötött velem.

Amint megérkezett, Mazarin bíboros unokahúgai és a királyné néhány lánya követték, WC-re tették, és a haját megcsinálták …. Levették a trikót, hogy női kabátot és szoknyát vegyenek fel Monsieur számos más kedvencet is meglátogatott, mint például a Châtillon márki, a Comte de Guiche és különösen a Philippe de Lorraine -i chevaliera Napkirály udvarában, aki nem hiányzott az "olasz ízlésű" nagy alakokból Condé hercegeDe Vendôme hercegek, Villars és Gramont, Savoyai Jenő hercegde Turenne és d'Huxelles marsallokBouillon bíboros ….

Valószínű, hogy XIV. Lajos maga is előnyben részesítette ezt a helyzetet testvérével és bizonyos más urakkal stratégiai okokból, mint előtte Jules Mazarin és Richelieu.

A homoszexualitás a XVII. Században nem tűnt olyan tabunakés úgy tűnik, hogy sok szereplő nem titkolja, akár az emberek, akár a bíróság: a szodómia bűntette miatt kiszabott büntetéseket valóban csak akkor alkalmazzák, ha nemi erőszakprostitúció vagy istenkáromlás súlyosbítja őket.

Bújnak előle, amennyire csak tudnak, hogy ne bántsák a vulgárisat, de a minőségi emberek között nyíltan beszélünk róla.

Kedvességnek tartják, és nem mulasztják el azt mondani, hogy mivel Sodoma és Gomorra a mi Urunk, Istenünk nem büntetett senkit emiatt A Felvilágosodás KoránakMontesquieu majd Voltaire és Cesare Beccaria gondolkoztak a súlyosságát a mondat, de nem úgy tűnik, hogy megtámadott, hogy a homoszexualitás abnormális.

Voltaire, általában a tolerancia apostola, hevesen ellenzi, és a homoszexualitást "hírhedt támadásnak a természet ellen", "undorító utálatosságnak" és "turpisságnak" minősíti. Az AngliábanJeremy Benthamaz ő Esszé pederasztiátamely akkor jelenik meg posztumusz követi a haszonelvű érv és védi a dekriminalizását pederasztiátmint Beccaria.

Ez az eset azonban kivétel, mivel valójában a legtöbb szodómiás eljárás annak idején pusztán intéssel végződött, és az elítéléshez vezető perek rendkívül ritkák voltak, és általában súlyosbító körülmények következtek be mint például az -ös Deschauffours -ügyben.

A szodómia halálbüntetését kényszermunka váltotta fel Pennsylvaniában és Ausztriában Ezért visszavonják az elhunyt tisztviselők által megítélt bűncselekményekbőlpéldául szentségtörésistenkáromlásszodómiaállatiasságöngyilkosság és vérfertőzés. Története vérfertőzés a XIX th században.

Az addig bűncselekménynek tartott szodómia vagy bármely más, a homoszexuális kapcsolatokat jelölő kifejezés említésének hiánya tehát a homoszexualitás dekriminalizálását eredményezi Franciaországban. Ez a dekriminalizáció az -es büntető törvénykönyvben közvetlenül vagy közvetve befolyásolta utódja, az -es büntető törvénykönyv révén több szomszédos országot, nevezetesen HollandiátBelgiumotSpanyolországot és Olaszországotvalamint számos német államot az -es egyesülés előtt.

Bajorország független mivel ban a francia büntető törvénykönyv hatása alatt álltelfogadta a magánjellegű homoszexualitás kriminalizálásának tilalmának francia jogi modelljét. A Badeni és Württembergi Nagyhercegség után, a Hannoveri Királyság és a Brunswicki Hercegség után, míg az északnémet országok elnyomóak voltak PoroszországSzász Királyság, valamint Hamburg és Bréma városállamok és kriminalizálták a homoszexuális cselekményeket férfiak között, még a magánszférában tett cselekmények miatt is.

Az Osztrák Birodalom statútuma Közép-Európában egyedülálló volt, mivel büntette a magán szexuális aktusokat, nemcsak a férfiak, hanem a nők között is. Az -as éveket számos német jogász találkozó jellemezte, akik előkészítették a német egyesítés folyamatát a különböző államok jogi szabályainak új, egységes büntető törvénykönyvben történő összehangolásával.

A jogászok maguk is orvosokat használnakmint Karl Heinrich Ulrichsvagy olyan írók, mint a magyar Karl-Maria Kertbeny aki ez alkalommal kitalálja a német homosexuell és Homosexualität szavakatmegpróbálnak ellenezni Poroszország elnyomó szabályainak kiterjesztését a férfi homoszexuálisokkal szemben.

Az Angliábana halálbüntetés emiatt már nem érvényesek, Ennek ellenére -ben egy törvény tíz év börtönbüntetéssel ítélte el a szodómiát, amelyet -ben két év kényszermunkára változtattak: a híres írót, Oscar Wilde -t ott ítélték el -ben.

A XIX th században, homoszexuális témák fokozatosan virágozni romantikus irodalom és különösen a poszt-romantikus, a leghíresebb francia homoszexuális karakter valószínűleg Vautrinkarakter-kulcs sok regényt a ciklus Az Emberi színjáték a Balzac. Az év második felében a század, egyre több író akár piperkőcök vagy sem semmilyen hatással nem lesz titkos a szexuális beállítottság, mint például Oscar Wilde vagy Paul Verlaineismert a híres fekete romantika a fiatal Arthur Rimbaud.

Ki lesz súlyosbító körülményként említette ban Belgiumban folytatott tárgyalása során fiatal szeretője meggyilkolási kísérlete miatt. A férfiak közötti kapcsolatok a XIX. Században gyakran egy egzotikus képzelethez kötődnek, különösen keleti.

Flaubert is kihasználta a közel-keleti tartózkodását között, hogy megtapasztalja ezeket az egzotikus élvezeteket, amint arról beszámol barátjával, Louis Bouilhet-tel folytatott levelezésében:.

Bevalljuk szodómiánkat, beszélünk róla a d'Hôte asztalnál. Ezt a fürdőkben gyakorolják.

A fürdőt magunknak tartjuk 5 F. Az összes fürdőfiú bardache, általában meglehetősen kedves fiú Igen, egy himlő fiatal fickón, akinek hatalmas turbánja volt, ami megnevettetett.

Ha a férfi homoszexuális kapcsolatokat mindig is előnyben részesítették a nők nélküli környezet például börtönökaz úttörőtelepek gyakran különösen termékeny talajt képeztek.

Például -ben a Le Temps újság cikke azt jelzi, hogy a homoszexualitás akkor nagyon elterjedt volt Új -Kaledóniában :. De létrehozhattak-e ott családot? Nem merjük megerősíteni, mert hiányoznak a nők.

Hadd tudja meg a haditengerészeti minisztérium ; Új-Kaledónia fejlődése, különösen az erkölcs, sokkal több, mint amit itt meg tudunk jelölni, megköveteli, hogy börtönök összes női munkatársát Noumea-ba irányítsuk.

A kén és a tűz, amely elpusztította Sodomát és Gomorrátaligha lesz elegendő Új-Kaledónia megtisztításához. Az igaz emberek, akiket siessünk kimondani, Noumea-ban nagyobb számban találhatók, mint a két elátkozott városban, nem fognak ellentmondani nekünk.

A XIX. Század végén jött létre a "homoszexualitás" kifejezés németülés problematizálódott a "szexualitás" gondolata.

Míg az eddig csak gyakorlatokhoz különösen a szodómiához fűződő beszédek, az új típusú beszéd a "homoszexuális" képét fogja szülni, ahol a szexuális irányultság fogalma az egyén átélt tapasztalatainak vagy genetikájának gyümölcse a szerzők szerint egzisztenciális és pszichológiai dimenziót kap, egészen az egyén teljes személyiségének túlhatározásáig, és általában kizárólagosnak tekintik a biszexualitást kevéssé veszik figyelembe.

Ezt az elemzést különösen Michel Foucault dolgozta ki a Histoire de la sexualité című könyvében :. Század neme karakterré vált: múlt, történelem és gyermekkor, karakter, életforma; morfológia is, diszkrét anatómiával és talán titokzatos fiziológiával. Semmi, ami ő összesen, nem kerüli el a szexualitását.

Mindenütt jelen van benne, … Lényeges vele, kevésbé olyan, mint a szokásos bűn, mint az egyedi természet.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a homoszexualitás pszichológiai, pszichiátriai, orvosi kategóriája akkor alakult ki, amikor … kevésbé egyfajta szexuális kapcsolat jellemezte, mint a szexuális érzékenység bizonyos minősége, a férfias és a női megfordításának bizonyos módja.

Meleg bronx southport

A homoszexualitás a szexualitás egyik alakjaként jelent meg, amikor a szodómia gyakorlattól egyfajta belső androgünné, a lélek hermafroditizmusává redukálódott. A szodomit visszaeső volt, a homoszexuális ma faj. Század első felekövetve azt a tendenciát, hogy a társadalmi elfogadottság egyre nagyobb mértékű volt a homoszexualitásban, amelyet fokozatosan teoretizálnak annak idején, és amelyet számos híresség, köztük írók napja is szemléltet, habozzon megközelíteni ezt a témát műveikben, mint Marcel ProustAndré Gide vagy Jean Cocteau akinek Jean Marais-val való szerelmét a nagyközönség ismeri majd.

Ez a hajlam azonban továbbra is tekinthető mentális zavar tulajdonítható akár egy idegrendszeri betegségben a pszichiátriavagy egyedi történelem, a születő pszichoanalízis szerint a toll a Sigmund Freud.

A háborúk közötti időszakban azonban a homoszexualitást még mindig helyettesnek tekintették a konzervatív burzsoázia körében, és bár a törvény már nem büntette, jelentős akadályt képezhet a szakmai karrier előtt bizonyos környezetekben: például magyarázzuk küldését Marshal Hubert Lyautey hogy Marokkó.

Ideológiai szinten a náci ideológia mindenekelőtt kétértelmű kapcsolatokat tartott fenn a homoszexualitással.

Ez az ízlés a diadalmas férfi meztelenségre és a melegek nagy aktivistáira a párt korai napjaiban néha arra késztetett néhány elemzőt, mint Scott Lively a vitatott The Pink Swastika könyv szerzőjehogy az NSDAP csecsemőkorában sem lett volna nem kevesebb, mint egy "homoszexuális szervezet" elégtelen forrás.

Ezt a tételt azonban megkérdőjelezték a szaktörténészek, és a könyvet "csalásnak" minősítették.

Az SA vezetőjük, Ernst Röhm példájáranyíltan homoszexuális, akárcsak számos karizmatikus vezető, például Hans Blüherinkább kedvezett egy ősi homoszexualitásnak, amelyet a polgári erkölcs pogány kritikájának tekintenek elégtelen forrás - ezt a hírnevet szemlélteti.

Mindazonáltal az SS-t alkotó arisztokrata és reakciós tisztek ösztönzésére a rohamszakaszokat a Hosszú Kések Éjszakájával amely során Röhmöt meggyilkolták elsöpörték, és a következő évben, ben a rendszer megkeményedett a jogszabály felé homoszexuálisok módosítása § a német büntető törvénykönyvés a homoszexualitás nevetségessé több nagy náci számok, mint Himmler.

Mindazonáltal emlékeztetni kell arra, hogy annak idején sok országban magától értetődőnek tartották a homoszexualitás büntetőjogi elítélését, valamint elmebetegségnek minősítését. A homoszexualitás kriminalizálása önmagában tehát nem volt jellemző a náci Németországra. Az olasz oldalon úgy tűnik, hogy Mussolini fasizmusa a kezdetektől fogva globálisan ellenségesebb volt a homoszexualitással szemben, annak ellenére, hogy ott is a fiatalember testének felmagasztalása volt jelen az ókorból eredő részben.

A homoszexualitás miatt deportált férfifoglyokat rózsaszínű háromszöggel jelöltékamely nagyobb volt, mint a többi osztályozási háromszög, ami gyakran a táborokban tapasztalható nagyon súlyos életkörülmények mellett azt is eredményezte, hogy más deportáltak ellenségeskedésébe juttatta őket.

Ezért használják ma a rózsaszín háromszöget a meleg identitás szimbólumaként, emlékeztetve a korábbi üldözések kegyetlenségére. Bár a német büntető törvénykönyv A deportálási eseteket inkább az "asszociális" besorolás motiválta, mint a meghatározott szexuális bűnelkövetők.

Ezek közé az emberek közé tartozott a tartósan munkanélkülieka csavargók, a marginalizálódott emberek, az alkoholistáka drogosok és néhány elmebetegde a prostituáltak és a nők is, akik fogamzásgátlót használtak. A végső megoldáshoz hasonló konkrét irtási projektet nem dolgoztak ki a homoszexuálisok, például a zsidókcigányok és más, alacsonyabb rendűnek tartott etnikai csoportok kiküszöbölésére.

A tendenciákat úgy Házasság társkereső oldalak Németország 187 el, mint a személy szerves részét, és nem befolyásolják őket.

Egyes náci szónokok azonban rutinszerűen támadtak rájuk, a felszámolásuk szükségességét illetően, nagyon egyértelműen, ami nem lehet hatással a koncentrációs táborokban fenntartott bánásmódra, az egyetlen ok, hogy homoszexuálisak.

Így különösen kegyetlen bánásmód áldozatai lettek. Nem volt, amíg több évtizedes vége után a második világháború, hogy az intézkedések a hitleri uralom felé homoszexuálisok tárgya lett minden érdeket, és csak néhány hivatalos megemlékezések óta végbement, beleértve a Homomonument az amszterdami és egy emlékmű projekt Berlin.

Még nem publikáltak érdemi történelmi tanulmányt az és között deportált és meggyilkolt homoszexuálisok számáról.

Franck Rector áttekintést ad a statisztikákról. Számára, ha Himmler becslései szerint a németországi homoszexuálisok teljes száma 2 millió lenne, akkor egy egyszerű statisztika alapján folytatja a számítást.

Heinz Heger a hetvenes évek közepén az áldozatok számát 50 re becsülte. Adatai a jogi ítéletek becslésén alapulnak. Ezért nem veszi figyelembe az áldozatokat tárgyalás nélkül. Egy másik megbecsült származik az osztrák augsburgi hitvallás templomától.

Ez a becslés A becslés kiszámításának módszereit azonban más történészek erősen kritizálják. Halt meg a náci táborokban elkövetett rossz bánásmód miatt. Végül a náci üldözésről szóló általános irodalom - amikor a homoszexuálisokkal való bánásmódról beszélünk - többnyire 10 -re becsüli a homoszexuális áldozatok számát.

Ez a szám a náci rezsim Franciaországban vegyes volt a helyzet. A Reichbe integrált, elcsatolt területeken Elzász és Moselleezért a német büntető törvénykönyv De a megszállt zónában is, mint például Vichy Franciaországában ref. Suzy Solidor kabaréjábanamelynek homoszexualitása köztudott volt, német katonák látogatták.

Marcel Bucard-otegy ultrakollaboracionista párt vezetőjét gyanúsítják. Mindazonáltal,a Vichy rezsim be a Btk tegyen különbséget, megtörve a francia hagyomány az egyenlőség a homoszexuálisok és a heteroszexuálisok 1 bekezdés A a A megrendeléseket az Ideiglenes Kormány a Francia Köztársaság aami felveti a beleegyezési korhatár 15 év csak a heteroszexuális kapcsolatok, visszaigazolni, mozgó csak az új 3.

Így ben Joseph Sztálin büntető rendelkezéseket fogadott el a homoszexuálisok bebörtönzéséről és deportálásáról. Hiányos adatok alapján ref. A bírák húsz százaléka pederasztos, a rendőrök húsz százaléka, az élelmiszerboltok húsz százaléka lehetséges pederaszta Azt mondjuk, hogy "lehetséges" Tehát, mielőtt Proust, pederast, már viccesen jelezte, nem ez Nem volt jól látható De akkor Proust stílusával, irodalmi zsenialitásával olyan dolgokat tett lehetővé, amelyek az anyák rövid időn belül elviselték a családjukban a pederastát, ez nem Mi mondd: "Pederisztikus vagyok, mint Proustén Mint Monsieur Gide A pszichoanalitikus felfogás ellentmondana az akkori pszichiátriai elméleteknek.

Számára azonban nincs mit szégyellni, és a boldog homoszexuálisnak nincs szüksége "kezelésre", csak egy "boldogtalan" homoszexuálisnak lehet szüksége pszichoanalízisre, hogy elemezze az általa érezhető szenvedéseket.

Általában, akárcsak egy heteroszexuális. Egy fiatal beteg édesanyjának írt, ből származó levelében Freud kifejtette: "a homoszexualitás nem előny, de nem is kell szégyellni, nem kell szégyenkezni.

Az Igazgatóság kezdeti álláspontjában a Szövetség meghatározza:. Ugyanez a változás jóval később bekövetkezik a Nemzetközi Betegségek Osztályozásaaz Egészségügyi Világszervezet osztályozásábanahol a homoszexualitást csak az ICD A kínaiak ugyanezt tették A helyzet ma kevésbé vitatott, mint akkor.

Nyugaton egyetlen nagyobb pszichiátriai vagy pszichológiai szervezet sem tekinti a homoszexualitást betegségnek vagy mint beavatkozás tárgyát. Éppen ellenkezőleg, a szexuális irányultság megváltoztatására irányuló minden kísérletet ma gyakran határozottan veszélyesnek, szükségtelennek vagy hatástalannak ítélnek.

Szerint Jacques Balthazartaki Biologie de l'homosexualité támaszkodik elsősorban a tanulmányok és állati homoszexualitás, akkor vagy veleszületett, vagy úgy tűnik, nagyon korán, és megváltoztathatatlan bár a megértés szexuális irányultsága alatt megváltozhat az életede egyetlen biológiai tényező sem elegendő önmagában a magyarázathoz, és a megszerzett pszicho-szociális tényezők és a veleszületett biológiai tényezők közötti vita nem rendeződik.

János pápa által kívánt aggiornamento -val a latin egyház a Lumen Gentium alkotmány tükrében újrafogalmazta magiszteriumát. A tendenciákat úgy ismerik el, mint a személy szerves részét, és nem befolyásolják őket. Mint ilyeneket nem lehet elítélni. Amennyire a papi vagy püspöki szolgálat abszolút szexuális kontinenciát követel, nincs akadálya a homoszexuális személy felszentelésének.

A század nagy hatású norvég festői, Tidemand, Gude és Dahl norvég tájakat, nemzeti szokásokat, népi zsánerképeket festenek és mutatnak be Németországban néha csak azt követően hazájukban ; az említett H.

Andersen a Egész életét végigkísérik az érvénye- sülési törekvések, melyek magától értetődően kapcsolják be az amúgy is szoros dán—német kulturális kapcsolatrendszerbe: első útja Németországba vezet, és bár rendkívül sokat utazik Európa országaiban, sőt más kontinensen is, Németor- szág lesz számára a döntő lépcső az európai színpadra való lépéshez.

Sokat tesz azért, hogy németül is bekapcsolódhasson a német romantika áramába, művei nagyon gyorsan jelennek meg német fordításban.

Egyetlen prózai munkájáról tud az irodalomtörténet, amely csak németül jelent meg, ez a Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung című önéletrajza ből. Miért éppen egy önéletrajzot ír Andersen csak németül? E helyütt a német nyelvű önéletrajzot Andersen irodalmi munkássága részének tekintjük, és csak azt vizsgáljuk, hogy benne — mint irodalmi műben — hogyan, miként jut érvényre a dán író német nyelvű olvasóinak szánt önmegjelenítése.

Az Andersen-szakirodalom alig foglal- kozik a német nyelvű önéletrajzzal, és még kevésbé annak narratív szerkezetével.

Az erre legin- kább alkalmas szövegkonstrukciók a levél és a napló mellett melyek nem feltétlen Bizonyos kivételnek tekinthetjük Johan de Mylius cikkét Mylius Így abból indulhatunk ki, hogy amíg Andersen meséiben többnyire áttételesen nyilvánul meg az önmegjelenítő elbe- szélői stratégia, az útleírásokban és az önéletrajzban az önmegjelenítési elemek diszkurzusai áttétel nélkül, sokkal erőteljesebben vannak jelen.

Jahr- hunderts, München, Házasság társkereső oldalak Németország 187.

Azonban az utóbbi szövegtípusok is — a német romantika Universalpoetikja jegyében — a mesék szö- vegkonstrukcióihoz közelít, azokat megelőlegezi, vagy éppen azokat ismétli.

Így mese és útleírás, mese és önéletrajz között Andersennél átjárhatóak a határok; a két szövegfajta hibridizálódik. Az Andersen-archívum besorolása 25 útikönyvet tart számon.

A kissé elna- gyolt besorolás nem tartalmazza első szatirikus útleírását, illetve útleírás-paródi- áját Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene ogviszont felveszi az Improvisatoren című regényét, melyet sem a szerzői intenció, sem az elbeszélői stratégia, sem pedig a recepció nem indokol; Thorvaldsennel Thorvaldsen vagy Dickensszel való találkozása Et Besøg hos Charles Dickens i Sommeren sem hagyományos úti beszámoló, sokkal inkább a találkozás él- ményének feldolgozása.

Hoffmann, Házasság társkereső oldalak Németország 187 Spöttische Bewunderung.

Legsikerültebb útikönyve melyben magyarországi útjáról is ír3En Digters Bazar Egy költő bazárja ből már címében is jelzi, hogy egy költő adja közre mindenféle feljegyzéseit útjáról, melyen Koppenhágából elindulva Német- országon, Olaszországon, Máltán, Görögországba és Törökországba jut el, majd a visszaúton a Dunán felhajózva Pesten és Bécsen keresztül érkezik haza.

Jellemző, hogy három történet ebből az útinaplóból aztán mesegyűjteményébe kerül. Ebben az útikönyvben is látszatra az utazó én-elbeszélő egy improvizátor- nak, egy rögtönzőnek tűnik; minden úti benyomásra, élményre az általa elképzelt, idealizált költőként válaszol.

Egy helyütt, egy különösen lehangoló, sivár török városképnél pl. Andersen önéletrajza és a mese Az önmegjelenítő aspektus az önéletrajz szövegtípusában még erőteljesebben ér- vényesül.

Andersen első, nyomtatásban is megjelent önéletrajza, a német nyelvű Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung februárjában jelenik meg a dán születésű Carl B.

Lorck kiadásában, Lipcsében, és még abban az évben Angliában is, Mary Howitt fordításában, majd egy kalózkiadásban Bostonban.

A német cím- hez nagyon hasonló címmel Mit eget Eventyr uden Digtning, kb. A korabeli dán irodalomban az önéletrajz már Oehlenschlägernél is fontos sze- repet játszik mint esztétikai program. Andersen mint az oehlenschlägeri poétika egyik legnevesebb és legin- venciózusabb követője már 27 évesen — egy kiadatlan — önéletrajzot ír Levnedbok címmel, mely kéziratban maradt meg és csak ben!

Az óta megjelenő mesék aztán a szerző ismertségét erősítik, aki ebben a korszakban válik végképp nemzetközileg is ismertté. Így Németországban egy sikeres dán író életrajza irodalmi és kereske- delmi szemszögből is joggal kap helyet a lipcsei kiadású Gesammelte Werkében,10 januárjában.

Mestere és pártfogója, Oehlenschläger 18 évvel korábbi német önéletrajzához hasonlóan az ő önéletrajza is művei német nyelvű gyűjteményes kiadásának nyitó, 1. Andersen a német olvasónak eddigi élettörténetéről szólva egy mesét akar el- mondani, úgymond költészet nélkül.

Andersen: Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript, udgivet af H. Med Tegninger af Herluf Jensenius. Andersen műveinek német kiadását 30 kötetesre tervezték, de a ké- sőbbi kiegészítésekkel együtt végül 50 kötetben jelentek meg!

Az önéletrajz címe a Goethével való intertextuális kapcsolat mel- lett azonban világosan utal arra is, hogy ben — ahogy erről az önéletrajzban ír is — már nagyon is tudatában van az ez irányú befogadói készségnek és elismerésnek.

Egy nem költészet nélküli mese? A kétkötetes önéletrajzot így kezdi: Mein Leben ist ein hübsches Märchen, so reich und glücklich. Goethe előszót ír és abban felelősségről, korról és feladatról13 beszél a Bildungsroman modell is több- ször — kimondatlanul — megjelenikdokumentált valóságot és fikciót ígér, és egy- általán, e szövegtípus retorikai struktúrájának megfelelően megindokolja, miért ír önmagáról, miért ír önéletrajzot.

Andersen nem szabadkozik, és szakítva a szö- vegtípus klasszikus retorikai tradícióival, nem indokolja — a látszat kedvéért sem — kétkötetes önéletrajza megírását. Hoffmann szövegeire gondolhatunk — majd mindegyikőjük Andersen sze- mélyes ismerőse is volt és csaknem kivétel nélkül utalás történik rájuk a szövegben.

Természetesen nyilvánvaló, hogy nem is ez a szándék: az anderseni önéletrajzban az elbeszélői stratégia a romantika zseni-kultuszának vonzásában az elbeszélőt mesemondóként és egyben saját maga mesehőseként jeleníti meg és szervezi meseszerkezetté: így válik az önéletrajz irodalmi művé, a dán romantika prózájában egy speciális szövegtípus folytatásaként.

A mesemondás narratívája bizonyos vonatkozásban folytatja az Egy költő bazárja stratégiáját: ott a beutazott valóságos táj természeti és kulturális élményei — látszólag spontán módon — a költő pozíciójába helyezik az elbeszélőt, aki a látottak alapján folyamatosan a költői nyelven való megszóla- lásra érez belső kényszert.

Német nyelvű önéletrajzában az élettörténet valóságos eseményei egy másik, de hasonló lehetőséget kínálnak: az egyes életrajzi törté- netek olyan szerkezeti sorrendet és olyan perspektívát implikálnak, melyek ezút- tal meseszerkezetet hoznak létre.

Goethe levele Hackertnek Egy fantázia- dús, álmodozó,15 ugyanakkor mindenáron érvényesülni kívánó gyermek 14 éves korában felkerekedik, hogy a fővárosban szerencsét próbáljon, miután anyjának nyíltan megvallja, hogy híres ember akar lenni. Ugyanakkor mindig valaki vagy valakik segítik, így kerül az ún.

Az önéletrajz itt vehetné át a Bildungsroman struktúramodell- jét, de erről szó sincs.

Az útnak indult, majd a világot bejáró mesehős és elbe- szélő hangsúlyozottan ugyanazzal a gyermeki naivitással, lelkesedéssel és hálával megy végig a pályáján, mint ahogy elindult.

Bár az élettörténet meséjében talán ezek az évek tűnnek a legkeservesebbeknek az iskola rektorának személye miatt, azért egy-egy mondat arra is utal, hogy a dán nyelv helyes használatára is tanítják, és ő jó diák lesz. Nem is számol be az itt szerzett tudás tartalmáról, egyetemi végzettségét is egy mondatban intézi el, egyfajta kötelező gyakorlatként jelenik meg ez az életmesében, mert a diploma számára csak szükséges lépés a társadalmi beilleszkedéshez és elfogadtatáshoz.

Így és itt tükrözi az egész önéletrajzi szöveg az intertextuális dialógust Oehlenschläger Aladdin eller den fo- runderlige LampeAladdin és a csodalámpás című mesedrámájával és az Ezeregyéjszaka meséjével. A dán és egyben a skandináv romantika egyik alap- vető műve Aladdin boldog véget érő sorsán keresztül mutatja meg a romantika zseni-kultuszának megfelelően, hogy miképp nyeri el a természet egyszerű fia, a mihaszna, de szerencsés kiválasztott ifjú megérdemelten a szultán lánya, Gulnera kezét és végül az egész birodalmat, a tudós Noureddin ellenében.

Az önéletrajzban megjelenített életút egyes eseményei eleinte mesei próbatéte- lek. Philippe Lejeune önéletrajz-felfogásával, mely szerint a dek- larált szerző, elbeszélő és olvasó között az önéletrajzban egyfajta megegyezés születik a címlapon szereplő, autentikus szerző és elbeszélő identitásáról, és így az olvasó egyfajta valóság-garanciát kap.

De az élettörténet meséjében ezek nem lesznek igazi kérdések, a feszültség is csak látszólagos: az olvasó-mesehallgató amúgy is kezdettől fogva tudja mindig a mese végét, azonkívül az ismert és sikeres szerző és az elbeszélő azonossága a szerencsés véget eleve megelőlegezi.

Az anderseni élettörténet meséjében az egyes állomások majdnem mindig föld- rajzi helyváltoztatáshoz kötöttek. A szűk és kilátástalan odensei gyerekkor után a koppenhágai élet is fokozatosan kitágul, és aztán a külföldi utakkal, a feltűnő pontossággal számon tartott német és olasz látogatásokkal és a közép- és dél-eu- rópai kulturális személyiségekkel való találkozások során mindinkább európai lesz a színtér: a német nyelvű önéletrajzot pedig Rómában és a nápolyi öbölben írja, majd a Pireneusokban, a spanyol határtól nem messze zárja le — ez a megjegyzés is a dán szerző-elbeszélő európai dimenzióban való létét jelzi.

Az európai Andersen dánsága már dán kortársai szemében is problematikus volt. Köztudott, hogy An- dersennek, a nagy utazónak Dániában nem is volt igazán saját otthona: pártfogó- ja, Jonas Collin házát tekintette annak. Az önéletrajz szövegében külön említést kap, hogy a nagy befolyással rendelkező Heiberg kritizálja például az Egy költő bazárja elragadtatott képeit a Dardanellákról ahelyett, hogy a dán tájakról írnaAndersen pedig kijavítja, hogy a tekintélyes kritikus nem is olvasta könyvét, hi- szen ő a Boszporusztól volt elragadtatva.

De az önéletrajzban — éppen az európai dimenzió kibontakoztatása nyomán — a mesemondó dánsága többször említésre kerül. Amikor elkezdi meséjét, mindjárt az első oldalon így mutatja be hazáját: Mein Vaterland, Dänemark, ist ein poetisches Land, voller Volkssagen, alter Lieder und einer reichen Geschichte, die mit der Schwedens und Norwegens verwachsen ist Andersen a, I.

Azonban már gyerekkorá- ban is a színházak vonzásában él, és mivel ott az előadások németül hangzottak el, így otthon babáival németül hangzó zagyva beszédben kommunikál, és csak később tanul meg rendesen németül.

A nyelv kapcsán juttatja aztán kifejezésre, hogy hazájában nem értékelik és nem ismerik el őt úgy, mint pl. Németországban, melyet többször is második hazájának nevez. A könyv szerzője és elbeszélője tehát csak részben tud országa képviselője lenni; nem lehet próféta saját hazájában — de ez a kép az otthoni meg-nem-értésről is vagy egy közvetett apelláló struktú- rát hoz létre, vagy pedig a külföldön, különösen német földön tapasztalt ünneplés és szeretet érzelmileg túláradó tárgyalásában ellenpontozódik.

Így amikor pl. Amikor pl. Oehlenschläger mein lyrisches Talent, das Ernste in mir; Ingemann mein Auf- fassen des Volkslebens; Heiberg erklärte, daß er seit Wessel´s Zeit keinen dänischen Dichter kenne, der mehr Laune als ich besitze; Oersted bemerkte, daß Alle, die gegen mich, und die, welche für mich wären, in einem Punkte übereinstimmten, nämlich in diesem, daß ich ein wahrer Dichter sei.

Thiel sprach sich warm und be- geistert über den Genius aus, den er in mir gegen den Druck und das Elend des Lebens habe kämpfen sehn Andersen a, 1. A siker felé vezető út során — egyfajta ellenpontozásképpen — jelenik meg a ki- nevetéstől való állandó félelme.

Ez a nyomasztó élmény már Odensében is fontos tényező lesz az életút alakulásában, és megakadályozza, hogy gyárban maradjon, vagy Koppenhágában az inasok csúfolódása láttán nem akar asztalostanoncnak állni: pont a szegényebb réteg tehát nem érti megnyilatkozásait, úgymond gyer- meki naivitását, később Koppenhágában különös és különc viselkedését.

Még a svédországi, első külföldi kitüntetésekor Lundban is ott bujkál ez a szorongás, a kinevetéstől való félelem az ünnepelt köl- tőben. De itt is nyilvánvaló, hogy a nevetségességtől való félelem, vagy gyakori sírásainak leírása és az isteni kiválasztottság iránti hálájának folyamatos hangoztatása annak az alig vagy csak közvetve megemlített vádnak az ellenpon- tozására szolgál, mely szerint a költő Andersen hiú és becsvágyó.

Ezért is említődik folyamatosan az alázatos- sága, az isteni kegyelem iránt érzett hálája, mint pl.

Egy kívülálló szemével láttatja magát, aztán saját érzéseit leírva reméli, hogy az önéletrajz vallomásos sorai azonnal meg is cá- folják az önhitt és büszke ember látszatát: … da sitzt er zwischen den zwei großen Geistern, hochmüthig und stolz, so mag er jetzt aus diesem Bekenntniß ersehen, wie unrichtig er mich beurtheilt hat; De- muth, Gebet zu Gott um Kraft, mein Glück zu verdienen, erfüllten mein Herz; er lasse mich immer diese Gefühle behalten!

Andersen a, II. Andersen tehát az isteni figyelem és irányítás alatt álló szerencsés mesemon- dó-költőmédiumként jeleníti meg önmagát, és isteni megnyilvánulásként mint isteni költészetet prezentálja az önéletrajzot is, ahogy egy Alexander von Hum- boldtnak a megjelenés évében írt leveléből is kitűnik!

Wie oft und innig sind Sie in meinen Gedanken! Für die deutsche Gesammt-Ausgabe meiner Schriften habe ich eine Selbstbiographie geschrieben, die nicht nur die beste Beleuchtung für meine Dichtungen, sondern, wie ich glaube, als ein schönes Mährchen von dem Herr Gott selbst für sich steht; nur er kann so dichten.

Er will mir viel Freude machen, wenn ich höre, daß Alexander Humboldt das Buchlein gelesen hat.

Fárasztó Faviccek

Dem König und die Königinn bin ich vom Herzen dankbar, leider kann ich nur Liebe so aussprechen, wie alle gewöhnliche Menschen, aber Sie, bringen Sie mir gnädigst in Erinnerung und überreichen Sie, wenn ich bitten darf, die für dem König bestimmte Exemplar, er wird mir gnädigst erlauben, daß ich auch die folgenden Bände, almählich wie sie herauskommen, nachschicken darf.

Øehlenschläger und Ørsted schicken viele innige Grüße; Cosmos ist jetzt ins Dänische übersetzt obschon es nicht nöthig war, denn alle gebildeten Dänen lesen Deutsch. Ihr innig ergebener dankbarer H.

Andersen A levél ebben a formában és ezzel a helyesírással található az Andersen-archívum levéltárában Andersen b. Az első rész azzal zárul, hogy a mesebeli hős élete végéig egy szerény álla- mi ösztöndíjat kap, és ezzel megmenekül attól, hogy egzisztenciális okból kelljen költőként tevékenykednie, tehát sikeres és ismert személyiség lett, hiszen — mint írja — már senki nem vonja kétségbe költői tehetségét.

Véget ért volna az önélet- rajz meséje? A mesehős bár folytatja útjait Európában, ezek már nem egy küzdelmes életút állomásai, nem próbatételek, inkább egy sikeres pályaív folytatását és beteljesülését jelzik. A most is pontosan követhető utak és találkozá- sok felsorolása így azonban már nem a meseszerkezetet támogatja, hanem sokkal inkább egy sajátos úti beszámolóra emlékeztet.

Az önéletrajz szerzője, a címlapon deklarált H. Ander- sen ugyanis örömmel nyugtázza, hogy időközben megjelent meséinek végre Dá- niában is a legmagasabb elismeréssel adóznak.

Az önéletrajz eddig is rendkívül kevés közvetlen utalást tett poétikai elvekre vagy gondolatokra; az első részben egyszer történik ez meg, amikor a szöveg — ismét csak a közvetett önmegjelenítés példájaként — két oldalon keresztül idézi a kortárs Hauchot Andersen megjelent regényeiről.

Így maradnak a közvetett utalások, mint amikor pl.

Viszont folyamatosan felbukkan a romantika poétikájának egyik sarka- latos pontja, az originalitás és átvétel, másolás dilemmája, mindig egyfajta válasz- ként a nem vagy alig idézett vádakra, mely szerint Andersen nem eredeti. Az ön- életrajz itt sem tesz értékelhető nyilatkozatot, az egész témakört a témaválasztásra szűkítve viszont folyamatosan beszámol arról, mint vesz át témát Shakespeare-től kezdve egészen a kortárs francia írónőig; a mesék kapcsán pedig hangsúlyozottan mutat rá, mikortól válnak témái egyre inkább eredetivé.

Egy ismert meseíró szerzőként önmagát úgy jeleníti meg, hogy szemé- lyét megteszi mesemondónak és egyben meséje hősének. Ennek a narratív stra- tégiának megfelelően egy szeretetre méltó, érzelmes, naiv, tehetséges és szegény ifjú sikeres költővé válásának stilizált útját követhetjük a mesekeretben.

Ez a színrevitel az egész önéletrajz narratívájának modellje; ugyanakkor a mese- mondás aktusában fellazulnak a fikcionális és valóságos világ közötti határok, és a költői reflexió tükrök végtelen sorával megsokszorozva emlékeztet Schlegel híres Andersen´s Gesammelte Werke.

Vom Verfasser selbst besorgte Ausgabe, Leipzig. Goethe, Johann WolfgangAus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, in Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hackert, vom Apr. Studien zur skandinavisch-deutschen Literaturgeschichte 3Göttingen, Wallstein, — Propp, V.

Soproni András, Budapest, Gondolat. Schlegel, Friedrich a Athenäums-Fragment, in Ernst Behler Hg.

Erste Abteilung.

Erste Abteilung: Charakteristiken und Kritiken I — A kor publikációs praxisának megfelelően először októbere és márciusa között jelent meg a Deutsche Rundschau Könyv formában októberében jött ki Friedrich Fontane, az író legkisebb fia által alapított F.

A kortárs német kritika is egyöntetűen pozitívan fogadta a művet.

Ez a kép a német nyelvű országokban máig változatlan. Az irodalomtörténeti munkák Fontanét tekintik a realista epika vezető szerzőjének, az Effi Briestet pedig Fontane legkomplexebb és legjobban szerkesztett művének.

A szerző és a regény magyarországi megítélése ettől alapvetően eltérő képet mutat. Fontane az es évekig csak az említés szintjén jelent meg a magyar nyelvű irodalomtörténeti munkákban pl.

Szerb Ez a recepciós helyzet azóta lényegében nem változott. En- nek magyarázatát abban látom, hogy Fontane életművének adekvát megítélését két obszoléttá vált realizmus-koncepció is elhomályosítja. Egyrészt az ún.

A szerző akkor került a magyar olvasói és kritikai érdek- lődés látókörébe, amikor itthon az ún. Bár a viták lezárásakor történt egyfajta revízió, a kép valós helyreigazítására nem került sor. A magyarországi irodalomtörténet-írás szá- mára a hazai realizmus-viták végét követően részben viszonyítási pontként szol- gáló nyugati irodalomtörténeti diskurzus az es, as években maga is kereste az irodalmi realizmus-fogalom jelentését és meglehetősen sokáig, egészen a es évekig téves képet rajzolt a német realizmusról azzal, hogy megkérdőjelezte annak önálló elméleti és programatikus megalapozottságát Brinkmann Míg azonban ez az álláspont Németországban Friedrich Sengle a Biedermeierről írt monográfiájával Senglemajd a es évek közepén indult forráskiadásokkal, a Buchner—Hahladdig a hazai irodalom-tör- ténetírás a realizmus-viták lezárultát követő időszak német realizmusról alkotott meghatározását még igen, az újabb elméleti munkákat azonban már nem reflek- tálta.

Ebben a tanulmányban ezért először röviden bemutatom, hogyan határozza meg a Majd Theodor Fontane Effi Briest című regényével foglalkozom. A regényt Fontane a kortárs esztétikai elképzelésekkel összhangban álló realiz- mus felfogásának keretében értelmezem.

Hites GyörffyHorváth Ennek az állításnak a megértéséhez először látnunk kell, hogy a A rendszerelméleti szempontot érvényesítő irodalomtörténészek szerint a kifejezés erre a jelentésre a Nemcsak valóságvonatkozása, hanem a kor esztétáinak, különösen Hegelnek a valóságról alkotott felfogása miatt is.

Hessky Rákai Az iparosodott modern világ túl komplexé és túl prózaivá vált. Egymással kevéssé összehangolt különféle tárgyakat, szép és közön- séges dolgokat foglal magában, amelyek nem alkotnak harmóniát, kapcsolataik az élet logikájának alávetettek, esetlegesek.

Megragadásuk nem az irodalom és nem is a művészet, hanem a filozófia és a tudomány feladata Hegel—; Heller Innen már érthető, hogy a realista esztétikák és a többnyire Hegel tanítvány- ként induló realista esztéták legfontosabb elméleti problémája az, hogy megma- gyarázzák, miként ábrázolhatja az irodalom a komplexé vált modern és prózai valóságot úgy, hogy fennmaradjon az autonómiája, elkülönüljön fikcionális és nem-fikcionális beszéd, csúnya és szép.

A világból ugyanis nem veszett ki teljesen a szépség. A költő képes a szép dolgok meglátására. Jó példa erre a műveletre Kirchmann a festészet területéről vett egyik hasonlata. A realista művészet szerinte olyan, mint a jó portréfestészet.

Szemben a mimetikus elvet érvényre juttató, a felvétel pillanatában uralkodó kontingens han- gulatokat és állapotokat pl.

Fontane az es évektől kezdődően, azaz már jóval regényíróként való szín- re lépése előtt9 több esszéjében, recenzióiban és magánlevelezésében foglalkozott a realizmus fogalmával. Egyedi álláspontot nem fogalmazott meg, inkább átvette és saját képekkel, metaforákkal értelmezte a realista esztétika, valamint az esztéti- Lényeges, hogy a kor esztétikája különbséget tesz romantikus és realista fantázia között.

Carriere Hangsúlyozza, hogy az iroda- lom anyaga a valóság, hogy az írónak a témát találnia és nem kitalálnia kell, hogy kerülnie kell a túlzásokat, a közönségest és a csúnyát, pl.

Csak ő ébresztheti fel őket szendergésükből. A tömb maga, kiszakítva egy nagyobb egészből, még nem műalkotás Fontane56, ford. A szerző műveit kettős szerkesztés és kettős hatás jellemzi.

Egyrészt érvényesíti a realista esztétika konstrukciós elveit: a valóságból vett heterogén elemeket megformálja, egy rendkívül sűrűn szőtt poétikai struk- túrába illeszti, melynek kialakítása nála jellemzően az egyes elemek közötti belső és külső korrespondenciák — motivikus és emblematikus ismétlődések12 — létreho- zása és az elemeknek az ebből következő másodlagos, szimbolikus jelentésekkel való felruházása által történik.

Az általa alkotott fikcionális világ ugyanakkor erő- sen mimetikus is. Gottfried Kellernél és Otto Lud- wignál is találkozunk. Ennélfogva műveinek elemei egy kettős összefüggésrendszer részei, kétféleképpen, a művészi konstrukció és az olvasók valóságmodellje felől is motiváltak.

A továbbiakban ezt a két konstrukciós elvet tárgyalom Fontane Effi Briest című regénye alapján. Úgy gondolom, hogy ez a mű mindkét elv szempontjából Fon- tane legjobban szerkesztett regénye, egyben a szerző realista életművének záró- darabja. A történet egy lánykéréssel indul.

A 17 éves Effi Briest feleségül megy anyja fiatalkori udvarlójához és sze- relméhez, a 38 éves báró Geert von Innstettenhez.

Az itáliai mézeshetek után a pár egy hátsó-pomerániai kisvárosba, Kessinbe költözik, ahol Innstetten kerületi tanácsosként dolgozik. Effi mindennapjait a társaság hiánya, a monotónia, az una- lom és a házukban kísértő kínaitól való félelem határozzák meg. Gyermeke szü- letését követően viszonyt kezd az új kerületi katonai parancsnokkal, a nőcsábász hírében álló Crampasszal.

Mikor Innstettent három hónappal később a hadügy- minisztériumba helyezik, a viszony véget ér. Hat és fél év boldog házasság után Innstetten egy nap véletlenül megtalálja Crampas Effihez írt leveleit.

Ezt köve- tően párbajra hívja és megöli a csábítót, és elválik a feleségétől. Ammon Miután tüdőbeteg lesz, a szülők visszafogadják, röviddel a hazaköltözése után meghal.

Példának okáért Effi a házasságkötés előtt édesanyjával Berlinbe utazik, a Nemzeti Galéri- ában megnézi Arnold Böcklin a korban nagy botrányt kiváltott és a kiállítása után pár héttel betiltott A Boldogok mezeje című festményét 39 ,16 az itáliai nászútjáról hazatérve Innstettennel felkeresi Berlin —83 között legismertebb látványos- ságát, a porosz—francia háború legnagyobb csatáját megjelenítő St.

Privat panorá- maképet 77osztja a kor Japán iránti érdeklődését 53, 55valamint a gyógy- és szobagimnasztika 11 és Wagner zenéje iránti lelkesedését, kölcsönkönyv- tárakba jár, és népszerű kortárs regényírók, pl. Willibald Alexis és Dickens műveit olvassa Innstetten a Berlinbe költözést követően azt tervezi, hogy a sza- bága alatt a tízévente előadott és akkor épp esedékes oberammergaui Pas- sió-játékokra utaznakismerőseivel a as évek társasági témáiról, porosz csatákról, hadvezérekről, államférfiakról értekezik, szóválasztásával folyamatosan a kor előítéleteire és aktuális politikai botrányaira utal, stb.

A korabeli heti vagy havi kiadású kultu- rális periodikák pl. Deutsche Rundschau, Nord und Süd, Deutschland. Wochensch- rift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Lebenszórakoztató folyóiratok pl. Über Land und Meercsaládi lapok pl. Die Gartenlaube, Die Heimat és a napi sajtó által folyamatosan tárgyalt témákat, ennélfogva a sajtó által közvetített valóságkonstrukció meghatározó, közhelyszerű elemeit jelenítik meg.

A társadal- mi valóságról alkotott olyan alapvető tudást, amelyen a Holzner Ahol a fordítás nem pontos, ott a szöveghelyet a saját fordításomban idézem, így pl.

Tudatosan töreke- dett arra, hogy műveiben e közönség mindennapjait reprezentáló témákkal, a kö- zönség valóságmodelljével dolgozzon. Munkamódszere is alapvetően erre, újság- cikk-kivágások, sajtóhírek, társadalmi pletykák összegyűjtésére, katalogizálására épült Radecke50— Látni kell azt is, hogy ez a fajta aktualizálás alap- vetően a populáris irodalom sajátja.

A populáris, azaz a közönség szórakozás iránti igényét és önszemlélési vágyát kielégítő sematizált irodalom legfőbb jellemzője az, hogy archetipikus témák és invariáns cselekménysémák mellett egy kontextus- variánssal, tehát aktualizált kontextusokkal dolgozik, rendkívül nyitott a legújabb témák, a szenzációk iránt Huck49—52, 43— Fontane pedig, úgy tűnik, épp így szerkeszti a történeteit.

Egy viszonylag egyszerű, könnyen felismerhető és a korban népszerű cselekménysémából, a házasság — titkos házasságtörés — válás sémájából indul ki,19 és azt aktuális tartalmakat felidéző vonatkozásokkal tölti fel. Műveit így élvezhetővé és befogadhatóvá teszi a szélesebb közönség számára is.

Legalábbis a műveknek ez a kiindulási pontja és felszíni rétege. SzabóSzabó Effi a barátnőivel, a komolykodó Hulda Niemeyerrel és a játékos ikrekkel, Bertha és Hertha Jahnkéval beszélget és játszik a kertben, amikor édesanyja a játékot félbeszakítva közli vele, hogy megérkezett báró Innstetten, aki megkérte a kezét: Effi hallgatott és kereste a választ.

De még mielőtt megtalálta volna, már hallotta is apja hangját a szomszédos, még a főszárnyon található hátsó szobából, s rögtön eztán a papa — … von Briest lovagi tanácsos — s vele a karcsú, sötét hajú, merev derekú Innstetten báró átlépte a kerti szalon küszöbét.

Közben Robin bemutatja Dont Házasság társkereső oldalak Németország 187 és Tednek, a két expasijának.

Effit a férfi láttán ideges reszketés fogta el; de nem sokáig, mert épp amikor Innstetten barátságosan meghajolva feléje indult, a középső, tárva-nyitva álló, vad- szőlővel félig benőtt ablakon felbukkant az ikrek vörösesszőke feje, és Hertha, a legpajkosabb, bekiáltott a szobába: — Effi, gyere!

Majd Briest ismétli meg, amikor hazahívja a házasságtörő Effit. A hívás tehát már a lánykérés pillanatában a történet vég- pontjára, annak szükségszerű bekövetkezésére utal.

A mondatnak van azonban még két rejtettebb jelentése is. A hívással Effit játszani hívják az ikrek.

Effi becsvágya ki lesz elégítve, de vajon mi lesz a játékosságával és a kalandvágyával?

Az Effit meghatározó két pólus, a társadal- mi becsvágy és a normaszegő játék, a szövegben többször és többféleképpen megjelenik, többek között a férj és a szerető alakjában.

A játszani hívás tehát — különösen azáltal, hogy az Effit játszani hívó ikrek vörösesszőke haja egyedül Crampas vöröses- szőke szakállában jelenik meg — utal a csábítóra is, aki így a műben hívásként, csábításként már akkor feltűnik, amikor a férj megjelenik.

Másrészt a jelenet előreutal a már Berlinben élő házaspár Rügen szigetén található Hertha-tavi kirándulására, a pogány-germán Hertha-kultusz színhelyére is, ahol Hertha ne- vében az áldozatok kivéreztetésével elkövetett brutális emberáldozatokra került sor.

Mivel Innstetten a mű központi jelentében, a Wüllersdorffal folytatott pár- beszédében, a párbajt becsületkultuszként és bálványimádásként határozza meg, így Hertha hívása a csábító emberáldozatként interpretált megölését is konno- tálja.

A homoszexualitás - bajumodelbaru.info

Crampas és Effi meghal, mivel az ábrázolt világban bűn és bűnhődés, illetve bűn és büntetés között szükségszerű kapcso- lat áll fenn. Metzler Verlag, 39— Bernáth ÁrpádA motívum-struktúra és az embléma-struktúra kérdéséről, in Hankiss Elemér szerk. Brinkmann, Richard Hg. MaterialienbandStuttgart, Metzler.

Fontane, Theodor aBrief an Siegmund Schott vom Februarin Richard Brinkmann Hg. Aprilin Theodor Fontane: Sämtliche Werke. Chause- rien über das Theater, München, Nymphenburger Verlagshandlung, — Fontane, TheodorEffi Briest, hg.

Fontane, TheodorEffi Briest, ford. Hessky Orsolya, Budapest, Kossuth Kiadó.

Györffy MiklósA német irodalom rövid története, Budapest, Corvina. Fontane und die öffetlichkeitsgeschichtlichen Rahmenbedingungen des Poetischen Realis- mus, München, Fink.

Hessky Regina szerk. Deutsch-ungarisches Handwör- terbuch, Szeged, Grimm. Hites SándorA realizmus korai magyar fogalomtörténetéről, in Irodalomtörténet 3, — Metzler Verlag, 76— Horváth GézaA német realizmus, in Pál József szerk.

Horváth MártaA történetmondás eredete, Budapest, Typotex. Huck, ChristianWas ist Populärliteratur? Metzler Verlag, — Mann, ThomasAz öreg Fontane, ford. Szabó Ede, in uő, Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 9— Niemirowski, Wienczislav A. Plumpe, GerhardEpochen moderner Literatur. Ein systemtheoretischer Entwurf, Opladen, Westdeutscher Verlag.

Jahrhundert bis zur Gegenwart. Neue Wege der Forschung, Darmstadt, — Sengle, FriedrichBiedermeierzeit. Metzler Verlag. Scheffel, MichaelFontane. Effi Briest. Theoretische Zugänge. Szabó ErzsébetTheodor Fontane.

Magyar Házasság társkereső oldalak Németország 187 3—

Szabó ErzsébetIkerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szö- vegmagyarázat, Doktori disszertáció, kézirat, Szeged. Szerdahelyi IstvánViták, áramlatok, iskolák, in Béládi Miklós szerk.

Irodalmi élet és kritika, Budapest, Akadémiai kiadó. Ein Blick auf die Medien- und Kommunikationskultur in der 2. Hälfte des Jahr- hunderts, München, kopaed.

Prága ebben az időben társa- dalmi, etnikai és kulturális-vallási szempontból egyaránt megosztott volt.

A gondolat nagysága Házasság társkereső oldalak Németország 187 pedig az ég felé törekvésben rejlik.

Míg a társadalom felső- és középrétegét a németek alkották, a csehek többnyire a gyári munkások, kishivatalnokok, napszámosok és cselédek alsó rétegéhez tartoztak Zimmermann A prágai óváros, ahol a Kafka család óta la- kott, földrajzilag és kulturálisan viszonylag szűk terület volt.

Egy német kisebbség élt itt, egy döntően cseh város közepén. Ennek a kisebbségnek csak a nyelve és a kultúrája volt német, a nemzetisége nem Zimmermann A krízishelyzetekben felerősödő vitákban és összetűzésekben a csehek egyre növekvő többségével szemben a németek fokozatosan visszaszorultak.

A politi- kai nézeteltérések többek között a Monarchiához fűződő viszonyukban is meg- nyilvánultak. Így után a német és cseh politikusok különböző koncepciót alakítottak ki a jövőt illetően: míg a németek a polgári liberalizmus álláspontját képviselték, és elfogadták Csehország Ausztriához tartozását, a csehek célja a po- litikai önállóság volt vö.

Alt33— A kulturális és társadalmi hegemó- niáért folytatott harc mutatkozott meg azokban a vitákban is, melyeket ben a Badeni-kormány csehek számára kedvező nyelvrendeletei váltottak ki.

A németek heves tiltakozására a Badeni-kabinetet követő kormányok először módosították, majd ben visszavonták a rendele- tet, ami a cseh oldalon vezetett újabb demonstrációkhoz.

A szociális és etnikai megosztottságon túl ellentétek mutatkoztak a zsidók és keresztények között is. A német nyelvű zsidókat osztrákoknak tartó csehek nem- zeti ébredésével párhuzamosan felerősödött az antiszemitizmus.

Még a német liberális egyesületek is korlátozták a zsidók részvételét vezetőségükben, jóllehet fennmaradásuk jórészt a zsidó lakosság támogatásától függött Vassogne4.

Míg a A társadalmi felemelkedés érde- kében azonban a fiatalabb generáció tagjai közül is sokan döntöttek az asszimilá- ció mellett. Csakhogy ebben az esetben is kettős nyomás nehezedett rájuk: vagy a német, vagy a cseh kultúra mellett kellett elkötelezniük magukat.

A téma részletesebb kifejtését lásd Orosz99— Antiszemita ten- denciáról tanúskodik ellenben a német nyelvű népességen belül, hogy a német egyetem Lese- und Redehalle der deutschen Studenten diákegyletéből, ahol a zsidó hallgatók voltak többségben, ban kivált az erősen nemzeti Germania, ami már nem vett fel zsidókat tagjai közé Petr Ezen átrendeződések egyszerre mutatják az elhatárolódásra és a hibridizációra való törekvés tendenciáit, ahogyan a soknemzetiségű Monarchia egészét is a kul- túrák sokrétű összekapcsolódása határozta meg a századfordulón vö.

Mitter- bauer Kafka transzkulturális helyzetének sajátossága A kutatás már korán amellett érvelt, hogy ez a helyzet Kafka személyiségét és életművét is döntően meghatározta. Wagenbach és Binder gaz- dag forrásanyagot feldolgozó tanulmányai részletes áttekintést adnak a Kafka csa- lád nyelvi-kulturális helyzetéről, meglátásaik néhány további szemponttal kiegé- szítve az újabb vizsgálatok számára is meghatározóak.

Hermann Kafka, az apa is tudott csehül, jóllehet Prágába költözése után a mindennapokban a né- metet használta.

Az anya, Julie Löwy viszont polgári német zsidó családból szár- mazott Wagenbach A távolabbi apai rokonokat leszámítva a Kafka családban döntően németül beszéltek, az üzletben azonban csehül, németül csak a zsidó vevőkkel és munkatársakkal.

A nyelv- használat kérdése a Kafka-kutatásban azért is tölt be fontos szerepet, mert a korabeli felfogás szerint az etnikai identitás a nyelvekhez kötődött. Egy korábbi naplóbe- jegyzésében pedig a következőket írja a német nyelvvel kapcsolatban: Tegnap az jutott eszembe, hogy azért nem szerettem anyát mindig úgy, ahogy meg- érdemelte és ahogy tudtam volna, mert a német nyelv megakadályozott ebben.