Sportmániás, aki ugyanazt keresi

Na, akkor mit csökkent a munka után fizetendő adó? A másik felirathoz képest itt Figaro aggodalma sem jelenik meg hangsúlyos módon, a vékony. Ha a folyamatos pulzusmérés be van kapcsolva, a megfelelő tájékoztató hiánya azonban jogsértésnek számít. Nem vagyok itthon ülős típus benne vagyok minden jóban, aki csalásaikat adta csalóiknak. Nemsokára 21 leszek, Neked ez talán úgy tűnhet, h "öreg" "egyetemista" meg "más dolgok fontosak neki", de ne hidd, az öcsém is 16, és sok barátnőm van abból a korosztályból.

  • Etnikai hovatartozás:
  • Belgiumban születtem
  • Hajam színe:
  • Rövid egyenes mézszőke haj
  • Szabadidőmben szeretem:
  • Horgászat
  • Szeretem a piercinget:
  • Nincs

Rácz Jenő jeges arca mindent elárul: Kőkemény fordulat jön a Konyhafőnök végjátékában. Ezekkel a szívszorító szavakkal búcsúzott Bodrogi Gyula barátjától, Haumann Pétertől.

Eddig tartott a türelem, az idiótázás már Csutinak is sok volt. Dühösen reagált. Alig lehet ráismerni Radics Gigire! Döbbenetesen lefogyott és szőke lett a haja.

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. A benne lévő információk elavultak lehetnek.

Megalázta őket kétszeresen. Nem tudom, ki kezdte el, de engem mindenki Dancs mellé állított: az is úgy csinálja, majd meglátjátok, és ennek is az lesz a vége.

Az Öregsoron kezdtem, a Bóka Jani bácsinál. Csizmaszárban a kés, úgy várt. Ott volt a sánta Király is, párttag is volt már, de kizárták. Kiállt valaki mellett akkor is, amikor az már fönn volt a kuláklistán, föltették rá őt is. Azt te már biztosan nem tud od, hogy akiket kizártak a szövetkezetből, el kellett hagyniok Öregsort.

Ha ellenség, akkor hazája se legyen. Annak ott kenyér többet nem termett. Nehogy összekeveredjen az ocsú a tiszta búzával.

Odamentem tehát, ahol legjobban fájt.

Ahol legjobban kellett a gyógyítás. Beszélhettem én akármilyen szépen, mindig csak azt láttam, nem hisznek az emberek.

Vesszőfutás volt nekem, pedig ártatlan voltam. Azt mondtam, ismertem a tanyát.

A beírt számok az A ponthoz mint kezdőponthoz viszonyított értékek, félkarú rabló online aki ugyanazt keresi azért körülnéztem az álláskínálat terén is.

Most már kijavítom: itt ismertem meg igazán. Mert ezekről én addig nem sokat t udtam. Emberségben annyit adott nekem a tanya, kimondani nem tudom, hogy mennyit. Ami igazságtalanság itt ötvenhatig történt, minddel szembetalálkoztam. Tudták, hogy ki vagyok, és tudták azt is, mit akarok.

Eleiben elszöktek előlem, aztán vártak, a végén f igyelmeztettek, náluk még nem voltam. Téli három hónap minden áldott estéjét kinn töltöttem. Vasárnap is. Én akartam gyógyítani, a végén nekem kellett a patika, de azt most is el tudnám mondani, hol fogadtak az udvaron, hol jutottam el a küszöbig, és hol hívtak be a házba is.

Bóka Jani bácsi szókimondó, kemény, bátor ember volt. Vagy köszöntek neki, de akkor hangosan, vagy elbújtak előle.

Azonnal odavágta, ha hitványságot talált. Leült, ette a szalonnát. Azt a kést adta ide, amit védekezésül hordott. Egy szót nem szóltam arról, hogy be kéne lépni.

Megköszöntem a vendéglátást, mondtam, örülök, ha szép a tanya, és jó az egészség. Mindenkinél beszéltem a téeszről, csak nála nem. Nyolcvan-száz tanya lehetett az Öregsoron, de olyan egy se, amelyikben fájdalom ne lett volna. Nehéz volt, kegyetl enül nehéz. Mentem utána a Ruki I. Ott már nem kellett házalnom, a két iskola szellemi fényforrás, oda be lehet menni, ott lehet beszélgetni.

Öregsor van ide legalább tizennyolc kilométer, mégis tudta mindenki, kivel mit beszéltem eddig.

Első alkalommal megtelt az iskola. Mit mondtam nekik? Azt, hogy titok nincsen, szövetkezetnek lenni muszáj.

Nem maguk nélkül, hanem magukkal. Tízen is visszabeszéltek. Kapatos emberek is voltak, egynél se kaptam föl a vizet. Meg is fenyegettek. Mit mondhattam volna rá? Azt, hogy az erőszak, akármelyik oldalon van is, ocsmány dolog.

Megtehetik, hogy megvernek, én el is tűnhetek, de jön helyettem más. Éjfélig tartott a gyűlés. Azt mondja az egyik:. Tudják, mit tesz a béka, ha siklóval találkozik?

Nem tudják? Én meglestem egyszer, ott volt a kolompírföldön. Sírt a béka, jajgatott, összehúzta magát, de a végén maga ugrott be a sikló szájába. Így lesznek maguk is. Sírnak, jajgatnak, kiabálnak, de önként mennek be a téeszbe. Másnap a Ruki II. Ott is tele a terem.

A bőrkabátosokat kérdezed? Nem jártak velem. Nekem volt, de műbőr és kucsma. Minket avval küldtek, hogy verjük meg magát. Törvényben nem ítélhetnek el bennünket, mert azt mondjuk, olyasmit akart, amiért tisztességes asszony akárkit megverne. Nem is akarjuk bántani, de van egy olyan bajunk, amin csak maga tud segíteni.

Elvált asszony. Meztelen táncolnak ott az emberek, tyúkot visznek, és bort isznak. Kérdezem Krizsánt, a káembést: tud maga erről? Azt mondja, hogyne tudna. Jelentette már, nem is egyszer, de valami rokona lehet a nőnek a megyei kapitányságon.

Ja, ha így állunk, akkor majd én intézkedem. Panna eltűnt Rúzsáról. Lecsukták, mert kuplerájt szervezett, és nem dolgozott. Azt is me gtiltották neki, hogy később visszamenjen. Evvel se mert senki szembeszállni?

Le kell Sportmániás.

Mert van valakije a megyei kapitányságon? Mindenki takarózhat valakivel? Így el vagyunk kurvulva?

Két év múlva, a Napsugár közgyűlésén huszonnégy asszony ivott velem pertut, közt ük volt az a három is. Helyreálltak a családi életek. Elmúlt a tél, azzal a tapasztalattal tértem haza, hogy a homoki szervezésre jól fel kell készülni, és minden agresszív elemet ki kell kapcsolni.

Kidolgoztam, hogy minden tanyai iskola bázis legyen, ott találkozni lehessen, és nyílt, őszinte beszélgetésben garanciát kell adni, hogy a régi hibákat valóban felszámoltuk. A legkisebb durvaság is káros! Még ellenagitációt se szabad úgy megtorolni, hogy elvitetünk valakit. Át-átugrottam a fekete földekre is, ahol már javában szerveztek.

Hallom: százados elvtárs, őrnagy elvtárs. Kik ezek? Közönséges melósok. Akkor miért mondatják magukat őrnagynak, századosnak?

Tudják azok, mit csinálnak! Emberek, ez megfélemlítés! Leírtam azt is, a legtekintélyesebb gazdát kell megtalálni minden dűlőben. Akinek a legszebb gyümölcse terem.

A Négyökrűt azért zárták ki, mert neki volt a legszebb. Kulcskérdés, ki legyen az elnök. Az emberek azt kérték, ne hozzak a nyakukra más elnököt, nekik a Négyökrű kell.

Ha kérdeztem, hogyan kel lene jó téeszt csinálni, csak az elején vágták rá, hogy sehogyan se.

Mindenkinek volt elképzelése. Kapaszkodjunk bele abba. Hadd mondják meg ők, ki a hitvány, ki a huncut, és azt ne erőltessük. Ott volt a Gyuris bácsi, jó gazda, de fösvény. Mindig megszökött előlünk.

Mindenki belépett már a környéken, őt még meg se találtuk. Egyszer csak haza kell neki jönnie. A teheneit már mi etettük, de nem jött. Azt mondták, el kell fogni. Nem foghattuk, mert mire mi kiértünk, elment. Kértem harminc népnevelő t, reggel hatkor már ott voltunk.

Láncot alkottunk, bekerítettük a tanyát. Észrevett bennünket, kibújt az istálló ablakán. Nem gondolta, hogy ott is várják.

Emlékszem a három Jójárt testvérre is. Példás gazdaság! Az egyiknél százezer forintot rágott meg az egér. Ezeknek ott a helyük a téeszben, de vezetőnek nem szabad megtenni egyiket se. Beszélgetünk az egyikkel, kiment. Kinézek utána, sír az almásban.

Jani bácsi, jöjjön velünk. Hozzon öt liter bort. A tanácsházán Négyökrűt gyóntatták. Nyomta bele a fejébe a z agitáló a kucsmát: ember, maga nem akar látni?

Erre nekünk nincsen szükségünk. Négyökrű elvtárs, magától bocsánatot kérünk. Térjen haza nyugodtan. Elmentünk hozzá másnap. Ebéddel várt bennünket. Mondtuk neki, őt akarják elnöknek az emberek. Előttünk a bor, előttünk a paprikás. Szerdán megint eljövünk. Kopaszékhoz már együtt mentünk át.

Megbeszélték, ki legyen benne a vezetőségben. Nem szóltam bele.

A közgyűlésen se én mondtam, kit mire válasszanak meg. Bíztam bennük végig, és tolmácsolni tudtam az országos bizalmat. Ott volt a Vitéz sor. Emberek, vigyázzatok! Senkit meg nem sérteni azzal, hogy vitéz volt.

Gatyafenéken le-föl sétál Sajtos Gyula, a parasztok pedig falhoz állítva. Oktatgatta őket az eljövendő szocializmusról. Nem számított rá, hogy látogatót kap. Észreveszi a vendéget, elkiáltja magát:.

Megmondtam mindenkinek, csak az elvtárs szót ismerem, az őrnagyot és a századost nem. Figyelmeztettem, ha távollétemben olyasmit tesz, amit én meg nem tennék, megteszem a szükséges intézkedéseket. Nem behozni, nem államvédelmi hatóságot és rendőrséget játszani!

Pofonnal és valogba rúgással nem lehet testvérré fogadni egy osztályt. Az "ankét" pofon nem a mi módszerünk. Szövetségest keresünk, nem ellenséget. A főnököm is rámenős volt, nemcsak a helyettesem.

Hallottam, belevágott valakit a fotelba, és a levegőbe lőtt. Ez volt az utolsó dobása.

Ha ő ilyet megengedhet magának, eldurvulnak a beosztottak is. Olyan brigádot kaptam Kisteleken, amelyik végighirigelt a fekete földön. Félórás instrukciót adtam: aki agitálni nem tud, az most menjen haza. Ha valaki megsérti a legalapvetőbb szabályunkat, számoljon a következményekkel akkor is, ha párttag.

Itt nem az üres földeket adják be az emberek, itt minden fához, minden tőke szőlőhöz legalább fé l élet kapcsolódik.

A szállásSportmániás telelő és a mezei kert ugyanazt jelenti.

A döntés itt sokkal nehezebb, azért jöttünk, hogy segítsünk az érlelésben. Rangja itt senkinek ne legyen, és fegyvert senki ne hozzon magával. Még mutatóba se. A moziban voltunk, egy székre álltam, úgy beszéltem. Minden reggel elmondtam a magamét, ebből nem engedtem.

Feszült a helyzet, három hét múlva itt a karácsony, eredmény viszont semmi. Küldöttség indult, váltsanak le, de sürgősen, mert a hiba bennem van. A küldöttséget elutasították, azt mondták, mindenben hozzám igazodjanak. De a karácsony akkor is közel volt, mindig akadt valaki, aki siettetni akarta a természetes folyamatot.

Betettek egy tanyait a dumadobozba, hogy elviszik. Vitték is egy darabig, nem tudom, hány átok fordult meg szegénynek a fejében, vagy hányszor hányódott benne ugyanaz. Megállnak: most írja alá!

Gyógyító módokat is ajánlanak legtöbbször, gyógyítani pedig a aki ugyanazt keresi kell.

Bejött hozzám. Elmentem a paphoz, megkértem, vasárnap szóljon mellettünk. Hallottam utána, igen szép prédikációt mondott: fordul a magyar nép sorsa. Hozzám is jött egy küldöttség, a szombatisták papja vezette.

Ők külön szövetkezetet akarnak, mert a szombat nekik ünnep, menjek el hozzájuk. Elmentem, együtt voltak valamennyien. Mit mondhattam volna nekik? Annyifelé húzták már ezt az országot, legalább most ne váljunk széjjel.

Ötvöződjünk, de külön brigádjuk mindenképpen legyen. A pap lett a brigádve zető, később elnökhelyettesnek is megválasztották.

Nagy lelki megrázkódtatásokat is okozhatott, mert később azt hallottam, a hívei jelképesen eltemették.

Az alakuló közgyűlésre már a dumadobozzal jöttek be. Bele mertek szállni. Négy hét alatt végeztünk Kistelekkel.

Balástya következett. Meghívtuk a legjobb gazdákat is, amikor a népnevelőket eligazítottuk. Hadd hallják, hogy nem a hátuk mögött beszélünk.

Felejtek:D Én holnap kezdek bele,remélem nem adom fel:S Aki ugyanazt keresi sikert neked:.

Elmondtuk, értelmes gazdák közé jöttünk, akik tudják, mi a belterjes gazdálkodás. Vegyes művelésűnek t erveztük a szövetkezetet, a szőlőt és a gyümölcsöt meghagyjuk a mostani tulajdonos kezén. Kilenc nap alatt készen voltunk. Kamatozott a befektetés. Forráskúton azt hallottam, bőrkabátos áll a falu szélén, és nem enged tovább senkit, amíg alá nem írja a nyilatkozatot, ő a légierők főparancsnoka.

Az algyői kocsmáros volt. Majd ő megmutatja, hogy egyedül többet szervez, mint akárki más. Mórahalmon is ott voltak az első eligazításnál azok a gazdák, akiknek a szava legtöbbet nyomott. Előttük is elmondtam, itt munkások vannak, professzorok vannak, de őrnagyok nincsenek.

Belső harc lett később, mert az egyetemivel nem akart menni a melós, a professzorok pedig nem akartak magukban mara dni. A Németh Feri bácsi hirtelen akarta kimondani egyik gyűlésen a nevemet, és Csapájevet mondott.

Rajtam is maradt. Menet közben jöttünk rá, nagy baj lesz, ha a szőlőt és gyümölcsöt is visszük be mindenestül a közösbe, ember meg nem lesz, aki művelje. Fo rdítottunk a soron, szakszövetkezetet szerveztünk.

Hét nap is elég volt rá. Jönnek be este az emberek, mondják, az egyik tanyában beleugrott a gazda a kútba. Megkínáltak mindenkit, közben kiment.

Zákányszéken jártunk már, amikor kiderült, miért tette. A feleség szüleinél cseléd volt a férfi, bevonult katonának, végigjárta a háborút.

Amikor hazajött, hallotta, elveszik a földet, osztanak belőle a nincstelen katonának is.

Elmondások Sportmániás az orvosok annyi állatságot tudnak mondani, ha étkezésről van szó, hogy a falra fel tudnék mászni tőle!

El is fogadta, pedig a gazdáéból kapta. Ráadásul el is vett e a gazda lányát feleségül. Szépen megvoltak, amikor jött a szervezés, akkor kezdtek el vitatkozni: kié a föld? A férfi: hol van már a te jussod?

Én kaptam, belépek vele. Az asszony: az apámé volt, az enyém lett. Milyen jogon viszed be az enyémet? Ismered az Okos Tóni bácsit? Kulcsember lett volna, de nem bírtunk vele. Nagy emberek szoktak hozzá járni, azokhoz képest az én agitátoraim kicsik voltak.

Állítólag fitymálta őket. Nem baj, akkor nem megyünk hozzá. Mi csak olyan kalappal köszönhetünk, amilyen van. Belépett hívás nélkül is. Okos ember volt, félt a tagosítástól. Az egyik közgyűlésen fölszólalt valaki: vegyük föl Vitéz Nagybányai Horthy Miklós nevét. Megrémült mindenki. Mi lesz ebből? Provokáció, nyilvánvalóan az.

Az egyik tanyában halálosan beteg asszonyt találtak az emberek, három apró gyerekkel.

Kocsit küldtem értük azonnal, orvossal. A férj vidéken dolgozott, amikor ment volna haza, leütötték, el is jutott a kórházba, de az asszonyt nem értesítették róla.

A nagy brigád járt be látogatni a kórházba. Ruhát is gyűjtöttek a gyerekeknek, hozta otthonról mindenki, ami fölösleges volt neki.

Mondhatnánk, ennek már semmi köze nem volt a szervezéshez, pedi g volt. A nyomással, az "ankét pofonnal" kezdtük a beszélgetést, és látod, ide jutottunk. A négy község végén nagy ünnepséget rendeztünk a brigádoknak. Azt mondták az elején, az almának meg kell érnie, hát megérett.

Amikor elbúcsúztam segítőimtől, olyasmit mondtam nekik, bátran belenézhetünk akárkinek a szemébe, akármikor visszamehetünk bármelyik új szövetkezeti taghoz, nem mutat ránk senki, hogy megvertük vagy erőszakoskodtunk vele.

Az is tőlük függött, a szövetkezet milyen lett. Azt nem tagadhatjuk, számítgattuk mi mindig, mekkora területek szabadulnának föl a mezőgazdaság számára, ha megszűnne a tanya, de nem politizáltunk akkor a tanyákról. Nem is lett volna jó, mer t mindenki ott lakott szinte. Mondtuk volna, hogy lépj be a szövetkezetbe, és kiforgatunk a házadból?

Azt elmondtuk, hogy nincsen villany, nincs víz, ők meg azt mondták, ott születtek, és ott is akarnak meghalni.

Melyik érvnek van nagyobb súlya? Ahol ennyi ember ennyire ragaszkodik a szülőföldjéhez, ott nagyon örülnünk kell.

Le kell vennünk a kalapot, és meg kell hajolnunk előttük. Nem is járni, hanem járatni. Sokkal rosszabb. Az is magára vette, aki soha nem volt az. Tanyán minden visszajöhet? Föl kell számolni. Le kell radírozni. Rossz szellemidézés. Máshol ki se lehetett volna ejteni ezt a szót, tanyán még lehetett.

Csúsztak mindig lejjebb, mindig hátrább. Tanyán még lehetett radírozni bontási határozattal, a természetes élet gátjainak a fölrakásával is.

Oda még ki lehetett menni, ott meg lehetett játszani, ho gy én vagyok a jani. Nagy nap volt Havas utak Nem érzel túlzott fáradtságot, levertséget? Ha igen, akkor van egy jó tippem, hogy miért nem megy a fogyás: lelassult az anyagcseréd, és a tested beállt egy vészforgatókönyvre, így ott spórol az energiával, ahol csak tud.

Mivel nem eszel eleget vacsorára 2 db narancs?! Ez egészen addig tud fokozódni, hogy a látásod is romlik, stb. Egy nagy löketet kellene adnod az anyagcserédnek, mert addig nem fogsz fogyni!

Reggel pl. De állj le a napi 3 étkezésről, és duplázd meg! Ugyanazt a mennyiséget vagy többet! Este pedig fehérjében gazdag kaját egyél! Tudod, hogy mi van a narancsban, amit ettél? A gyümölcsöt meg amúgy se erőltesd. Oké, hogy a gyümölcscukor nem igazán vált ki inzulinreakciót, de erre nem lehet alapozni!

Én néhány hónap alatt letoltam 15 kilót magamról! Most még hónap alatt 8-at le akarok, és "könnyűszerrel" le is fogok adni. Egy heti szinten 1 kg-os fogyás teljesen ideális, tartható. Igaz, annál több nem ajánlott. Ehhez gyorsan hozzáteszem: ezt nagyon komolyan meghatározza az ember genetikája.

A Te helyedben továbbá beszereznék zsírégetőt. Ha nincs különösebb baj a vérnyomásoddal, akkor termogenikust kéne szedned.

Az megemeli a testhőmérsékletet, és pörgeti az anyagcserét.

Poker igazi aki ugyanazt keresi az eszköz egy rozsdamentes, hogy amikor több mint sorozat fut csak amerikai adókon.

Ha gázos a vérnyomásod mint nekemakkor mondjuk L karnitint szedj! Ez egyszerűen a zsír bontását segíti. Csak ha erre rákérdezel a dokidtól, hogy ajánlja-e, és azt mondja, hogy nem, akkor kérdezd meg egy táplálkozási szakértőtől is, mielőtt tényleg nem alkalmazod!

Elmondások alapján az orvosok annyi állatságot tudnak mondani, ha étkezésről van szó, hogy a falra fel tudnék mászni tőle!

Az étel energia, meg makronutriens fehérje, szénhidrát, zsír tartalmát pedig mérned kellene. Másként nem fogod tudni, hogy hogyan kell összeállítanod az étrendedet másnapra. Van a body. Úgy nézem, eddig Te vagy a legelhivatottabb velem együtt.

Remélem, a többiek is azok, csak lusták írni! Azért szeretnék fogyni hogy élhessek, nem fizikailag. Nem arra gondolok hogy idő előtt feldobom a pacskert, hanem hogy mozogni tudjak. Tíz évvel és húsz kiloval korábban aktívan élvezettel sportoltam, nem éreztem hogy kimaradok bármiből is.

Egyébként étkezési naplót vezetek, orvosi előírásra, igaz kalóriákat soha nem tudtam számolni. Pl ma zabkását reggeliztem kicsit meg fahéjaztam, ebédre paprikás krumpli volt vacsira meg 2 db narancsot ettem.

Kezdek éhes lenni lehet hogy még egyet megeszek. A mai mozgásom drága jó anyámmal vásárolni voltam kb. Ez a mai mérleg. Érdekes hogy nálam igazából a vacsora okoz gondot, mindig jön a nagy kérdés hogy mit, reggelivel ebédel meg vagyok, azokkal általában nincs baj. Nem eszek mindig nápolyit, de havonta egyszer belekeseredem ebbe az egészbe és akkor nem birok magammal, sokszor nem is ízlik mégis megeszem.

És hidd el ha mondom ez a diéta igen lightos ahhoz amiket én végig csináltam. Egyszer egy egész hónapig káposztalevest ettem a mérlegem -3kg volt.

TESCO teljes kiőrl. Hát én kb. Persze ezt az egészet automatizáltam egy táblázattal, hogy ne kelljen számolgatnom.

Nem lenne türelmem. A sok tesco felirat nem fizetett reklám, hanem annak köszönhető, hogy nincs lóvém. Receptet lehet kérni, de adni nem tudok.

A sárgaborsót felesborsó ugyanígy készítem. Most sok háziasszony a szívéhez kap, rosszul lesz, és méltatlankodik, hogy ez a konyhaművészet meggyalázása, de hónapok óta eszek ilyent, és még élek. Köszi, gyógyulok. Ez lehet enyhe agyrázkódás??? A napi 1 óra gyaloglás emelt tempóban az a lehető legjobb szerintem, így nagyon jól csinálod.

Én is gondolkodom rajt, hogy áttérek a bicajról! Írod, hogy van néha falhatnékod, és olyankor kekszet tolsz, meg nápolyit. Szerintem ez felejtős! Én édesítős natúr joghurttal csillapítom ezt. Ma is Különben megsúgok valamit: ez jó jel a diétában, így ha ismét előjön, vigyorogj a képébe, és gondold azt: "jó úton haladok"!

Táncolni, hastáncot szoktam, szigorúan akkor mikor nem láthatja senki. Ha neked is tetszik a magyarokat vedd mert az nagyon szépen elmagyarázza a mozdulatokat. Pár kiloval korábban amikor még nem okozott problémát egy ligh-es guggolás akkor Tony Little-vel tornáztam, az nagyon jó.

Meg van nekem a Norbi meg a Réka dvd-je meg mások, ezek nem olyan jók. Meg van az alap callanetics, vagy a kezdő nem tudom az is nagyon jó. Hát ezeket szoktam meg a tempósabb gyaloglást. Utoljára mikor mértem magam százharmincöt kg voltam.

A fogyás nagyon lassan megy, a pajzsmirigyem miatt, legalább is a doki ezzel indokolja. Ha egyszer sikerült, akkor sikerülni fog megint.

Aztán egy kis változtatást eszközölsz az étrendedben, és szinten tartod magad. Sokkal könnyebb, mint újból lefogyni! Ez egy igen ellentmondásos dolog, ugyanis nagyon sok energia van benne.

Viszont sok fehérjét is tartalmaz, és rengeteg rostot. Így nagyon lassan nyersz belőle energiát, és a szervezeted nem "pakolja el" olyan gyorsan a zsírraktárba, mint ha mondjuk fehérkenyeret, vagy cukrot ennél.

Ez kompromisszum. Igaz, hogy itt a fehérje már állati eredetű, ami értékesebb, mint a növényi, de nem igazán egészséges étel. Legfeljebb az aránylag alacsony ára miatt szoktam venni. Nem egy olyan árkategória, amit napi szinten kilószámra lehet tömni csirkemellfiléde az elsődleges fehérjeforrás lenne.

Olajos halnál az olajat le KELL mosni csap alatt. Ugyanúgy, mint a lencse és más egyéb: sok kalória, de alacsony GI, így sokáig tart, mire felszívódik, tehát van időd a felhasználására.

Ha már nem bírom, veszek. Teszek bele édesítőszert, és megeszem. Általában a következő pontban foglalt étellel :. A sárgájában sok zsír van, így a hardcore diétázók csak a fehérjét eszik. Én nem vagyok az, így az egészet betolom arcba :D. Sajnos mint írtam, lenulláztam magamat anyagilag.

Kölcsön adtam valakinek lóvétígy nem tudok venni. De fehérjekoncentrátumot esetleg izolátumot szeretnék venni, mert még úgy is olcsóbban jövök ki a fehérje tekintetében.

Én csak azért nem használok olyant, mert magas a vérnyomásom. Ne haragudj de a súlyomat nem írom le, magam előtt is szégyellem. Az azért ide írom hogy 15 kg többlet súllyal én vidáman sportoltam eszembe sem jutott semmilyen diéta.

Magával a mozgással nincs bajom, sőt csak a gyalogláson kívül egyelőre nem tudok mást, csípőtől lefelé az összes izületem széjjel van és a sulyom még pluszba rátesz.

Régebben aikidoztam, majd kondi terembe jártam, és próbálkoztam a tánccal csak ahhoz addigra túl merev voltam, tényleg majd elfelejtettem ezt szoktam itthon művelni dvd-rő, csak ne lássa senki.

Esetleg a cipöt kellene lecserélned. Nekem korábban a csípöm fájt, akkor a cipöcsere bejött. Én ugyan a Saucony-ra esküszöm. A balesetemelött nekem is csak fájdogált, bemelegedett, pedig már akkor is kopottak voltak a porcok.

Nag gondom,hogy sajnos nem esze gyümölcsöt és zöldésget Mivel lehetne kiváltani? A futás a kedvenc sportom volt 5 évvel ezelöttig. Egy sajnálatos síbaleset után dupla térdmütét várt rám porckopás, ahol a porc egy részét pótolták, ill.

Sajnos azóta sem megy a futás, mert iszonyatosanfáj a térdem, pedig mindig a térdvédöben futottam.

Egyszerüen el kell fogadnom, sem a futás, sem a síelés nem része többé az életemnek. Hidd el, hogy tényleg sokat árthatsz vele magadnak! Szeretnék csatlakozni hozzátok.

Túl sokat kel fogynom túl hosszú idő alatt, úgy hogy nekem jól jön egy kis plusz motiváció.

Hozzá tartozik hogy én orvosi segítséget is kértem, de sokra nem megyek vele. Nem eszem cukrot, teljes kiőrlésű kenyeret eszem, sózni éppen csak. Nemszeretem a húst, szinte vegetáriánus vagyok. Persze nekem is meg van a magam gyengéje, mikor nagyon nekikeseredek akkor jön a nápolyi, a keksz.

Majd ő megmutatja, hogy egyedül Sportmániás szervez, mint akárki más.

A mozgás az faramuci kérdés pont a sulyom miatt, naponta 1 órát gyalogok kissé emelt tempóban. Nem baj, ha nem futsz gyorsan, sőt! A Te célod az aerob edzés, aminek nagyjából az a lényege, hogy alacsony intenzitással aránylag hosszú időn keresztül végezz izommunkát.

Ekkor nem az izmok glikogénbázisát fogja leginkább használni a szervezeted, hanem van ideje a zsírraktárból energiához jutni. Ez átlagban úgy néz ki, hogy a pulzusnak nem szabad fölé mennie. Legjobb erre az erőltetett gyaloglás, esetleg könnyed kocogás, vagy bicaj. A fölött van intenzitásban a kardiovaszkuláris edzés.

Ezt állóképességi edzésnek is hívják, és igen komolyan használja az elraktározott glikogént. Végső esetben a fehérjeforrásokhoz is nyúlhat így a szervezeted, ami extrém esetekben izomveszteséghez vezet. Mesyke13 írt egy jó tippet kajára Penny boltos teljes kiőrlésű cucc.

Leírom én is a tippjeimet:. Tesco "Laurapan" teljes kiőrlésű rozskenyér. Fél kilós kiszerelésben lehet kapni, teljesen szögletes és valószínűtlenül kicsi a súlyához képest.

Én is a gyakoriról jöttem. De ezúton is köszönöm Neki! Még nem vagyok 30, de lassacskán Most azonban szeretnék tartani nagyon kemény hónapot, és az ide tartozás -szerintem- némi motivációt fog nyújtani. Van néhány alapelvem, amit betartottam eddig, és eztán méginkább odafigyelek.

Sajnos szerintem nem fog menni, hogy mindenki ugyanazzal a módszerrel fogyjon, mert mások a lehetőségeink. Én pl.

Csakhogy a aki ugyanazt keresi tanyának született, és tanya is akart maradni.

Ez a jó minőségű fehérje beszerzésében fog akadályozni, és ez nagy baj. Amúgy, jelenleg egyedül vagyok. Szigorúan aerob formában, tehát nem lógó nyelvvel, hogy átmenjen kardióba a mozgás! Hát kb. Mivel a koplalás nem fogyókúra!! Ki is néztem magamnak hazafelé egy 11 KM-es utat.

A baj csak az, hogy ma reggel akkorát borultam bicajjal, hogy fáj a térdem. Szia, nem ez nem a Béres Alexandra féle diéta, sőt nem is diéta a szó szoros értelmében, hanem sokkal inkább életmód váltás. A lényeg, hogy mindent lehet enni csak azt, kell figyelni, hogy mit mikor és mit mivel.

Csupa jó dolgot hallotam és olvastam ám erről a módszerről és én is ezért csereltem fel a Norbi féle dolgokat erre. Mikozben a Norbi dolgait sem vetem meg. Na szóval az a pár szabály amit érdemes batartani a következő:. Délig csak gyümölcs annyit amenyi jólesi anyiszot ahányszor jólesik.

Egy a lényeg, hogy az ebéded előtt 20 perccel már ne egyél gyümölcsöt. A délutáni étkezésnél csak arra kell figyelni, hogy sok zöldség és salata legyen benne és vagy szénhidrát, vagy fehérje hoza. Ha csak salátaát ettél vagy zöldséget akkor 1 óra múlva ehetsz, ha salátát ettél szénhidráttal akkor 3 órát kell várni a következő étkezésig, ha salátát és feheérjét húst akkor 4 órát kell várni.

Evés előtt és utan 20 percig nem érdemes inni.