Fresno ázsiai fürdők

Fresno ázsiai fürdők Döntését valószínűleg befolyásolta az a tény, hogy Japán éppen megnyerte a háborút az oroszok ellen, és minden jel arra mutatott, hogy hamarosan világhatalommá válik, és ezt a tényezőt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Bay to Breakers in A hideg óceánvíz és a kaliforniai belső tér intenzív hőjének kombinációja hozza létre azt a jellegzetes ködöt, amely nyáron és kora ősszel néha egész nap boríthatja a város nyugati felét. De ugyanezt a témát dolgozta fel Valerie Sol is egyik legújabb videójában, ahol üdvözli a sokféleséget feloldva a különböző ázsiai arcokat egymásba. A Kincses-sziget minden bizonnyal a leglátványosabb példa.

  • Mi az állampolgárságom:
  • Ausztrál
  • Sivárványhártyám tónusa:
  • Sötétkék
  • Az én csillagjegyem:
  • Kos

Itt, a japán oktatás nacionalizmusától is áthatva éles ellentétbe kerültek nisei testvéreikkel és kortársaikkal. Hawaiiban, ahol Akikről úgy gondolták, hogy együttműködnek Japánnal, azokat Sand Islandon őrizetbe vették és elküldték az anyaországi táborokba.

Bezárták az etnokultúrális intézményeket, például a buddhista templomokat és a japán nyelviskolákat, de nem hoztak létre saját koncentrációs táborokat.

John Fresno ázsiai fürdők.

Ennek gyakorlati magyarázatai is voltak. Annak az indítványnak a végrehajtására, hogy Ezen kívül sok Hawaii-i lakos volt etnikailag keverék, és sokkal jobban elfogadták a különbözőséget, mint a kaliforniaiak. A koncentrációs táborokból két kiút létezett: Már az internálás elejétől fogva engedélyt adtak a polgári életbe való visszatérésre azoknak, akik megfeleltek a kormány által támasztott igényeknek.

Így kb. Bár néhány helyről még ki voltak rekesztve, például New Yorkból, ahová a polgármester, Fiorella La Guardia nem engedte be őket. De letelepedhettek néhány Midwest-i nagyvárosban, Chicago-ban, Cleveland-ben és Minneapolisban.

A másik kivezető út a fegyveres erőknél való szolgálat volt. Pearl Harbour után a JACL többször is folyamodványt intézett a kormányhoz, hogy engedélyezzék a nisei-k katonai szolgálatát. A kísérlet olyan sikeres volt, hogy végül is körülbelül A nisei-ekből álló híres es ezred combat team Mark Clark tábornok szerint az Egyesült Államok hadtörténetének legtöbbször kitüntetett csapategysége volt.

A kötelékébe tartozó Több mint 6. Egyszer a burmai harcok során egy nisei japán tisztnek adta ki magát, és 16 japánnak megparancsolta, hogy állítsák gúlába puskáikat, aztán az amerikai megszállás alatt lévő területre vezette őket a tokiói diák korában tanult parancsszavakkal.

United States esetben alkotmányellenesnek nyilvánította az olyan egyének fogvatartását az internálótáborokban, akiknek a lojalitása nem bizonyított. Ez a határozat, ami Az elkövetkező decemberig Tule Lake kivételével, ami speciális problémák miatt még ig működött, az összes tábort bezárták.

A háború utáni időszakban a japánok mintegy Elvesztették otthonaikat, földjeiket, üzleteiket: sokuknak nem maradt semmijük, ahová visszatérhettek volna. Voltak, akik annyira hozzászoktak a tábori élethez hogy inkább ott akartak maradni, de inkább csak féltek elhagyni a táborok nyújtotta védettséget.

Ugyanis De végül is a túlnyomó többség visszatért a nyugati partra, különösen Kaliforniába. A feketék délről történő felvándorlása és az állandóan növekvő mexikói népesség miatt érzett aggodalom egy ideig elvonta a figyelmet a japánokról és a kormány relokációs hivatalai és különféle önkéntes csoportok és egyházak is segítették a japán amerikaiak tábori életből a polgári életbe való átmenetét.

Sok college is megnyílt előttük G. Bill-nek köszönhetően, és a kertészekre is megnőtt az igény a háború után, ahogy a növekvő jómód lehetővé tette sokak számára, hogy tájkertet alakíttassanak ki környezetükben.

Még mindig nehezen kaptak munkát, de már kezdtek megnyílni előttük a közhivatalnoki állások. Ugyanebben az évben a McCarran-Walter törvény megszüntette az ázsiai bevándorlók amerikai állampolgárságának megtagadását.

Század második felében a diaszpóra kínaiak Fresno ázsiai fürdők letelepednek San Franciscóban; "aranyhegynek" becézték Kaliforniát.

A japánokhoz való pozitívabb hozzáállást több tényező befolyásolta.

Például a II. Világháború alatt az Egyesült Államok heregében harcoló japánok kiemelkedő teljesítményei, az internálásuk kapcsán érzett szégyen és sajnálkozás és az a tény, hogy Japán most már nem jelentett katonai fenyegetést.

Hawaiin sikerült először politikailag is kiemelkedniük a japán származású amerikaiaknak. Valószínűleg azért éppen itt, mert létszámban is jelentős csoportot alkottak egy viszonylag kis területen berendezkedett multietnikus társadalomban, és nem kevesen és szétszórtan éltek egy óriási földterületen, mint szárazföldi társaik.

A növekvő turizmus is adott új munkákat és a nisei-k orvosként, jogászként, fogorvosként, tanárként és mérnökként is elhelyezkedhettek. De a legdrámaibb mértékű előrejutásuk a politikában történt. Ez az újonnan szavazásra jogosult csoport a demokrata párt multietnikai koalícióját támogatta, és sok niseit juttatott így tűzközelbe.

Amikor ben Hawaii az Egyesült Államok tagállamává vált, a nisei politikusok még mindig fontos szerepet töltöttek be.

Az elkövetkező 10 évben Hawaii kormányzója és helyettes kormányzója is japán származású volt. George Ariyoshi és Nelson Doi. Az es évek közepére az állami képviselők és állami szenátorok fele japán amerikai volt. A hawaii-i japánok politikai hatalma aggodalmat váltott ki a többi hawaii-i lakosból, akik japán hatalomátvételről beszéltek, amit meg is erősített a Japánból érkező túrista- és tőkeáradat.

A helyi protekcionisták hevesen tiltakoztak, amikor egy japán üzletember megvásárolt néhány prominens Wakiki szállodát. Bár a japán hatás továbbra is erős maradt, a fiatalabb generációk a kulturális pluralizmus egy új változatát hozták létre, és inkább hawaiiaknak tekintik magukat, semmint japánoknak.

Kaliforniában is az idő múlásával a japán amerikai közösség már egyre több generációt foglalt magába, és az asszimilálódás folyamata megosztottságot és sajátos helyzeteket teremtett. Például nem ritkán az öregebb issei sansei unokájával vagy yonsei dédunokájával japánul beszél, akik ezt a nyelvet már nem nagyon értik, és ezt az űrt a nisei szülők próbálják áthidalni a japán és az angol nyelv keverékével.

Itt is megnövekedett a szakképzésben résztvettek száma.

Fresno ázsiai fürdők kétségkívül legegzotikusabb, paradicsomi szigete a kambodzsai határ közelében található Tratból komppal elérhető Koh Chang.

A leggyakoribb szakmák az orvostudomány, gyógyszerészet, optometria látásvizsgálat és a mérnöki munka voltak. Bár a szociális szerkezet sokkal összetettebbé és plurálisabbá vált, a japán amerikai közösségek még mindig élő szellemiséget alkotnak.

Példa erre Los Angeles Gardena nevű külvárosának közösségi központja, ahol japán nyelvtanfolyamokat szerveznek és egyéb szabadidős tevékenységeket szponzorálnak. De ez a központ lassan kivételnek számít, mivel a japán amerikaiak közül is már egyre kevesebben élnek koncentrált etnikai területeken.

A háború után, ahogy erősödtek a kapcsolatok Japánnal, egyre több fiatal pár érkezett az amerikanizálódott Japánból az Egyesült Államokba az es évek elején.

A as évekig kb. A többiek kvótán felüli bevándorlóknak számítanak.

Az új letelepülőknek is a szerződéses kertészet bizonyult a legjobb kiindulópontnak. Nem igényelt különösebb angol nyelvtudást, kevés szociális érintkezéssel járt, és jó kereseti lehetőséget biztosított azok számára, akik nem rendelkeztek elegendő tőkével.

De ekkoriban már sok esetben szakképzett ún. Csak a többi üzletemberrel érintkeztek, láthatók voltak a klubokban, éttermekben, golfpályákon, és hajszál pontosan úgy viselkedtek, mint Japánban.

Egyre több japán amerikai dolgozik japán cégek amerikai leányvállalatainál, annak ellenére, hogy a felemelkedésre való lehetőségük elég korlátozott, mivel úgy látszik, hogy a japán cégek jobban szeretik saját vezetőségüket továbbképezni, és fehéreket alkalmazni.

A Japánnal való érintkezés lehetőségét megnövelték a japán nyelvű TV-állomások, amelyek Japánból importált programokat sugároznak számos nagyvárosban.

Az idő előrehaladtával a csoportösszetartás egyre jobban lazul, és főleg a Kalifornián kívül élő japán származású amerikaiak esetében szembetűnő a gyors asszimiláció.

A nemzedékek közötti eltérésekről már korábban is szó volt, és most újabb tényező is felmerült.

Az as évek végéig élt a tilalom, hogy a japánok és más nem fehér bőrű csoportok fehérekkel kössenek házasságot.

Antimiscegeration laws. Részben emiatt a A későbbi statisztikák már egyre több vegyes-házasságról számolnak be. Az is érdekes jelenség, hogy míg a A házassági minta változásában szerepe volt a szociális kapcsolatok növekvő lehetőségeinek és a hagyományos japán család befolyásának gyengülésével.

Tehát ahogy a II. Világháború után eltűnt a jogi diszkrimináció és csökkentek a szociális korlátozások, a japán amerikaiak gyorsan asszimilálódtak az amerikai társadalomba és gyors gazdasági előrehaladást mutattak. A kutatók különféle tényezőkkel próbálják megmagyarázni a japánok boldogulásának és asszimilációjának nyitját; és hajlamosak bizonyos sztereotípiák és Horatio Alger-féle sikertörténetek felhasználásával túlhangsúlyozni elszigetelt jelenségeket, például a sajátos kultúrát, az etnikai büszkeséget és a konfuciánus erények gyakorlati életben való megnyilvánulását, a tanulási kedvet és szorgalmat, és az "enryó", "amae" és "gambatte" fogalmakkal jellemzett viselkedési normákat említik.

A tanulmányok írói is sokszor magához az elemzett csoporthoz tartoznak, ami szintén megnehezíti a kellő távolságból való objektív szemléletet. Mindent összevetve, egy olyan bonyolult folyamat vizsgálata, mint egy szűkebb népcsoport megjelenése egy új környezetben, többféle kérdést vet fel és többféle szempontokból közelíthető meg.

Dolgozatom első felében megpróbáltam a történelmi tények és számadatok alapján felvázolni egy kronológiát, végigkövetve az Amerikába érkező japánok történetét az első vendégmunkások érkezésétől a es évek végéig.

A szomszédos városok eléréséhez Fresno ázsiai fürdők jegyeket kell vásárolnia, amelyek minden költséget összeadnak.

Mára már egyre bonyolultabbá, hacsak nem megkérdőjelezhetővé válik bizonyos Amerikában élő etnikumok sajátosságainak kutatása.

A hangsúly a társadalmi folyamatokra, kölcsönhatásokra és a különböző érdekek érvényesítésének sikerességére helyeződik. Kérdés viszonyt, hogy az etnicitás fogalma hogyan illeszkedik bele ezekbe a folyamatokba és miképpen gondolkodnak erről mostanában az emberek.

A továbbiakban a képzőművészet területén kívánom nyomon követni, hogy bizonyos vizuális megjelenítési formák, szimbólumok és szimbólumrendszerek, amelyek hagyományosan egy-egy meghatározott etnikum művészetére jellemzőek, hogyan, miért és mikor kerülnek újra elő az adott etnikumból származó, de az Egyesült Államokban élő kortárs képzőművészek műveiben.

Shimomurába nagyon keserűen és mélyen beivódott az a sok kellemetlen megjegyzés, amit a fehérek a Fresno ázsiai fürdők kapcsolatban tettek.

Igen jól megfigyelhető a kultúrában az a folyamat, ahogyan az amerikai emberek viszonyultak és viszonyulnak saját identitásukhoz. Kezdetben még szorosan az európai hagyományokhoz igazodó, annál jóval gyengébb színvonalú művészetet műveltek Amerika-szerte, és egyfajta kisebbrendűségi érzéstől is vezérelve műtárgyak behozatalával próbálták megszerezni maguknak mindazt, ami náluk hiányzott.

Jól példázza ezt a mentalitást a New Yorkban felépített "Cloisters" esete.

John D. Rockefeller a harmincas években megvásárolt négy omladozó európai kolostort, építőköveit áthajóztatta az Atlanti-óceánon, hogy Észak-Manhattanben újra felállíthassák.

Guy Péne du Bois, New York-i festő írta a következőket: "A nevetséges abszurditás fokáig gyakoroltuk azt a gyarmati magatartást, hogy az európai műveket szerettük, és a mieink fölé helyeztük őket"2 Ezentúl saját országukból merítették művészetük témáit, és a II.

Világháború utánra Európát háttérbe szorítva Amerika vált hangadóvá a művészet területén is. Annak ellenére, hogy a legerősebb lökést éppen egy európai műveket bemutató kiállítás, az ban megrendezett "Armory Show" adta, mégis egészen új és sajátosan amerikai módon alakult az egyesült államokbeli képzőművészet útja.

Hazafiak Isten országában.

Mi sem bizonyítja ezt Fresno ázsiai fürdők, mint a Szent Pál székesegyház, melyet olaszok terveztek, japánok építettek, portugálok használtak és melyet egy kínai tájfun döntött romba.

Kultúra és társadalom az Egyesült Államokban. Amerika, p. Az amerikai öntudat és némi irónia is érezhető a New York Times egyik vonatkozó cikkében, miszerint "Amerika nem engedi magát befolyásolni egy külső kultúra által. Amerika csodálata az afrikai kultúra iránt mára már olyan, mint amikor a 'es években csodálta az indiai kultúrát.

Ez egy hóbortos fogyasztói mentalitás, Mostanában, ahogy az élet minden területén egyre jobban tért hódít a "Politically Correctness" jelenléte,4 nagyobb mértékben kerül előtérbe a faji- vagy egyéb hovatartozás kérdése, ami a képzőművészetben is jelentős szerepet kap az ún.

A "szellők szárnyán"5 érkezett ázsiaiak viszont különös helyzetben vannak. Nem számítanak a klasszikus értelemben vett kisebbségnek az ügyességükről, szorgalmukról kialakult különböző mítoszoknak köszönhetően, de mégis állandóan tapasztalniuk kell egyfajta meg nem értettséget, hátrányos megkülönböztetést.

Terebess Fresno ázsiai fürdők.

Az Amerikában élő távol-keleti művészek helyzete, hovatartozási problémái műveikben és nyilatkozataikban nagyon jól tanulmányozhatók.

A statisztikai adatok szerint tól kezdődően ra az Egyesült Államokba vándorló ázsiaiak a legutolsó helyről az élre törtek, és az utóbbi időben szinte az egész világon mindenütt megjelentek. Kaliforniában, ahol először megtelepedtek és a gazdaságban hamar az élre törtek, sokan megijedtek tőlük.

Az után hozott, japánokat korlátozó törvények is eredménytelenek maradtak pszichológiai hatásuktól eltekintve, és nem törték le a japánok vállalkozó kedvét.

Megjelentek a gyűlöletkeltő újságcikkek is, és ennek szellemében alakult meg a Japánok és Koreaiak Kitiltását Szorgalmazó Liga.

A cikkek a kaliforniai törvényhozást arra késztették, hogy kérje a kongresszustól a japán bevándorlók kitiltását. A San Francisco-i polgármester, Schmitz A japánok iránti előítéletek az as Johnson-Reed-törvény megszavazása után 17 évig a felszín alatt izzottak, míg aztán a Pearl Harbour elleni japán támadástól felszítva, addig példátlan dühvel törtek ismét elő.

Ahogy a II. Világháború csendes-óceáni frontján elszenvedett vereségek növekedtek, annál gyanakvóbban tekintettek az Amerikában élő japánokra, és mivel egyetlen szabotázs sem történt, attól féltek, hogy a nyugati partvidéken újabb hadoszlop van alakulóban.

Franklin D. Roosewelt elnök, aki korábban a japánok pártját fogta, aláírta a kitelepítési rendeletet, és ezáltal több, mint száztízezer, kétharmadrészt amerikai állampolgárságú japánt kényszerített otthona elhagyására.

Ez a döntés éles fordulatot jelentett az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának politikájában. Először fordult elő, hogy a vád jogi alapját nem az elkövetett bűn, hanem valamely csoporthoz való tartozás képezte, és ez azért is megdöbbentő, mert egyetlen japán származású amerikaira sem sikerült rábizonyítani a szabotázs vagy kémkedés bűnét.

A japán amerikai művészeknek különösképpen foglalkozniuk kell azzal a ténnyel, hogy sok szülő nem beszélt gyermekeinek a II. Világháborúban való internálásukról. Gyakran felidézik az üldöztetés időszakát, amikor kulturális örökségük tárgyai és szüleik, nagyszüleik temetése valamiféle gyanús, félelemmel teli dolognak számított.

Egy évvel később, Hirofumi Yoshimura polgármester OsakaJapánvéget ér a 60 éves testvérvárosi a két város között, Fresno ázsiai fürdők érdekében, hogy hivatalosan Affirm japán ellenzék az erekció az emlékmű kéjhölgyek.

Tornie Arai, aki fotómanipulációval emlékképekből készült alkotásaival vált ismertté 3. De gyakran már nincs hazavezető út. Rájuk néztem, megértettem a dialektust, amit beszéltek, de az emberek túl udvariasak voltak, amit én nem tudtam megvalósítani, és értették a régi kultúrát, amit én nem ismertem.

Úgy gondoltam, amerikai vagyok, és vissza kell mennem New Yorkba"8. A mítosz, miszerint a távol-keleti amerikaiak könnyen asszimilálódnak, mert talpraesettek, takarékosak és szorgalmasak, illedelmesek és jól beilleszkednek az amerikai "egyvelegbe"- igencsak elterjedt.

A hozzá tartozó népviselet önagában is Fresno ázsiai fürdők gyönyörködtető látvány.

Ugyanakkor ez a példamutató kisebbség a "sárga veszedelmet" is jelenti. Évszázadok óta mindig átvette más országoktól amit hasznosítani tudott és beleillett a szemléletébe, és ami kevésbé illett bele, azt is sajátosan japánná alakította, mielőtt befogadta volna.

Külső megjelenésük másságának hatására pedig, még hogyha félig angolszász vér is folyik ereikben,9 ázsiainak kategorizálják őket, és arra kényszerítik, hogy ázsiai módon éljenek, akár akarják, akár nem ezt választani.

A mostanában beharangozott "multikulturális társadalom"-szemlélet hatására a legtöbb bikulturális művész úgy tekint szülőföldjére vagy etnikai hátterére, hogy az egyfajta szociális "szöveghez-kötöttséget" eredményez műveiben, mint például Linda Nishio Los Angeles-i koncept- és performance-művész szöveggel kombinált fotóin, amelyekkel nemcsak akarja, hogy látható és hallható legyen 5.

Ben Sakoguchi műveiben azt a sztereotípiát dolgozza fel, miszerint minden ázsiai egyforma. Készített sorozatot az atombombáról, a vietnami háborúról és az amerikai rasszizmusról.

A Beaux-Arts stílust jól reprezentálja a Polgári Központ városházaoperaházkönyvtár és az ös világkiállítás Szépművészeti Palota Fresno ázsiai fürdők.

A nyolcvanas évek közepén alkotott "Bananas" című sorozatában megjeleníti az amerikai filmekben szereplő ázsiaiakat, amelyeket - mint a legtöbb ázsiai karaktert, fehérek alakítottak.

De ugyanezt a témát dolgozta fel Valerie Sol is egyik legújabb videójában, ahol üdvözli a sokféleséget feloldva a különböző ázsiai arcokat egymásba. Yesterday é. A pop-art szellemében alkotó amerikai japán művészek japánsága még e kifejezetten amerikai irányzatban is határozottan kirajzolódik.

Miki Tomio neve mellett mindenképpen meg kell említeni Tadanori Yoko-o-t is, aki es "Marilyn Monroe szexuális életének dokumentuma" című képén a japán katakana feliratok mellett még a hindí betűket is felhasználja, és színességével, síkszerűségével a japán nyomatok hatását kelti.

Roger Shimomura harmadik generációs japán amerikai művész, akit a II. Világháború idején internáltak szüleivel és nagyszüleivel együtt a minidokai koncentrációs táborba Idahoba, mg nagybátyja az amerikai japánok hősies es különítményében szolgált.

Shimomurába nagyon keserűen és mélyen beivódott az a sok kellemetlen megjegyzés, amit a fehérek a japánokkal kapcsolatban tettek. A művész hosszú ideig gyűjtötte a japán popzenei felvételeket ugyanazzal a lelkesedéssel mint ahogy az amerikaiak viszonyulnak saját populáris kultúrájukhoz.

A szépítkező gésa tükörképe pedig az amerikai szépségideál tekintet nélküli, csillogó maszkját viseli.

Az érett Fava bab fogyasztása elõtt némi elõkészítést is igényel. A hüvelyeket lehúzhatjuk és kinyithatjuk, eltávolítva a babot, a babot kifehérítjük, majd hideg vízben sokkoljuk, hogy eltávolítsuk a vékony, védőbevonatot. Miután elkészült, a Fava babot főzhetjük, megsüthetjük, pörkölhetjük, párolhatjuk, párolhatjuk vagy pépesíthetjük.

A babot zöld salátákba lehet dobni, köretként olajba és gyógynövénybe öltöztetni, levesekbe keverni, vagy szószokba, például pestóba, mártogatósokba és kenhető kenetekbe pürésíteni. A Fava bab felhasználható habarók töltelékeként, gabonatálakba keverve, tésztává kombinálva, vagy egyéb tavaszi alapanyagokat tartalmazó ételekhez beépítve.

A friss babon túl a Fava babot gyakran hosszabb ideig szárítják, és miután elkészítették és főzték, puha, rágós állagúak lesznek, amelyek a csicseriborsóra emlékeztetnek. A Fava bab jól párosul articsóka, spárga, borsó, spenót, morel gomba, húsok, például szalonna, bárány, baromfi, tenger gyümölcsei, cikória, lencse, póréhagyma, citrusfélék, tejszín vagy bor alapú szószokkal.

A friss, héj nélküli Fava bab akár 10 napig is eltarthat, ha hűtőszekrényben tárolja. A héj után a babot azonnal el kell fogyasztani a legjobb minőség és íz elérése érdekében, de akár 3 napig is hűtőszekrényben maradhat.

A Fava babot akár egy hónapig is fagyaszthatjuk. A Közel-Keleten sokféle variáció létezik a teljes madammákról, és az ételt a nap bármely étkezésénél olyan kíséretekkel szolgálják fel, mint a fokhagymamártás, sült tojás, kenyér vagy falafel. A teljes mudammas véletlenül Egyiptom nemzeti étele is.

Sokféle Fava bab van Egyiptomban, és a leggyakrabban használt fajta egy kicsi, kerekebb Fava bab, amely ful hammam vagy fürdő fava néven ismert. A városközpontokban fürdőházak voltak nyitva a nap folyamán a lakók számára, és a kísérők óriási tüzekkel tartották melegben a vizet, amelyet szemétégetés váltott ki.

Miután a fürdőházak estére bezártak, a tüzek továbbra is meleg parazsat termeltek, és a Fava babot nagy fazekakba tették, hogy lassan főzzenek.

Ezeket a főtt babokat másnap reggelizésként adták el, megalkotva a teljes medammák korai változatát.

A szakértők régészeti maradványokat találtak Izraelben, és úgy vélik, hogy ezek a megállapítások már a neolitikum korában, ie tól ig visszavezethetők. A fava babot később a korai életkorban a Közel-Keletről vitték be a Földközi-tengerbe, és végül kereskedelmi utakon haladtak Észak-Afrikába és Délnyugat-Ázsiába.

A bab elterjedt volt az ókori egyiptomi, görög és római civilizációkban, ahol vallási rituálékhoz, állatállományhoz és fehérjeforrásként használták őket.

Ma a Fava bab világszerte megtalálható, és mérsékelt éghajlatú területeken termesztik, hűvös évszakokkal.

A babot továbbra is vetésforgóban használják gazdálkodáshoz, takarmányozáshoz és emberi fogyasztáshoz, és tavasszal a helyi piacokon értékesítik Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

Kiemelt éttermek Azok az éttermek, amelyek jelenleg ezt a terméket választják étlapjuk alapanyagaként. A's San Diego Kalifornia És tessék!

Az egyik a legkönnyebb, a három a nehezebb. Brentwood-i gazdák piaca Ország friss gyógynövények közelében SawtelleKalifornia, Egyesült Államok Körülbelül napja, MacArthur Blvd.

Palm Springs Farmers Market. Zöldségek És Gyümölcsök. Shubh Muhurat október. Védikus Asztrológia.

Karácsonyi bogyók. Feliratkozás kategória értesítésre Bezár. Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról! Bezár Te se maradj le a legjobb utakról! Feliratkozom az utazom. Bezár Tovább az utalványrendeléshez! Küldje el magának ben!

Alpok 13 db ajánlat: Dánia 47 db ajánlat: Litvánia 4 db ajánlat: Portugália 62 db ajánlat: Ausztria 26 db ajánlat: Egyesült Királyság 58 db ajánlat: Málta 23 db ajánlat: Románia 9 db ajánlat: Belgium 15 db ajánlat: Franciaország db ajánlat: Monaco 10 db ajánlat: Spanyolország db ajánlat: Bosznia-Hercegovina 9 db ajánlat: Görögország db ajánlat: Montenegro 19 db ajánlat: Svájc 12 db ajánlat: Bulgária 19 db ajánlat: Horvátország db ajánlat: Németország db ajánlat: Svédország 9 db ajánlat: Ciprus 64 db ajánlat: Lengyelország 8 db ajánlat: Norvégia 25 db ajánlat: Szlovákia 14 db ajánlat: Csehország 6 db ajánlat: Lettország 4 db ajánlat: Olaszország db ajánlat: Szlovénia 28 db ajánlat: Amalfi 6 db ajánlat: Garda-tó 12 db ajánlat: Pompei 9 db ajánlat: Szardínia 11 db ajánlat: Bari 25 db ajánlat: Genova db ajánlat: Ravenna 4 db ajánlat: Szicília 70 db ajánlat: Bergamo 2 db ajánlat: Milánó 5 db ajánlat: Róma 56 db ajánlat: Toszkána 29 db ajánlat: Bologna 11 db ajánlat: Murano 1 db ajánlat: San Gimignano 4 db ajánlat: Trieszt 24 db ajánlat: Capri 10 db ajánlat: Nápoly 62 db ajánlat: San Marino 4 db ajánlat: Vatikán 6 db ajánlat: Como 4 db ajánlat: Padova 6 db ajánlat: Sanremo 1 db ajánlat: Velence 31 db ajánlat: Ferrara 8 db ajánlat: Perugia 4 db ajánlat: Sorrento 7 db ajánlat: Verona 9 db ajánlat: Amalfi 5 db ajánlat: