Keresem a fantáziámat, hogy valóra váljon

Keresem a fantáziámat, hogy valóra váljon Ha Oroszországban vagy a posztszovjet országok valamelyikében született és nőtt fel, ez az ünnep különleges szerepet játszik az életében. Miközben Barnabás ezt olvasta és ugyanakkor a Vándorló Hegy Öregjének mély hangját hallotta, a füle zúgni és a szeme káprázni kezdett. Öröm lebeg felém, és ajkamnak, a búsnak, Árkába becsókolja békítő kacagását, E zengő, halk ezüstpénzt, halotti obulusnak Maga az ember a boldogság és vágy kovácsja, csak azok az emberek, akik segítség nélkül mindent megtesznek, hogy valóra váljanak.

 • Service for:
 • Man
 • tudok:
 • angol, japán
 • Mi az én csillagjegyem:
 • Gemini
 • Zene:
 • Tánc
 • Mi a hobbim:
 • Házastársi művészetek
 • Dohányos:
 • Igen

Jön az ákácfának Jön fehér virágja, Jön haza a búza Estharang szavára. Jön a szép esthajnal Ha egy csillag nyílott, Eljön a Halál is Mikor magad hívod. Ha szénás szekerét Hazafelé hajtja, Tetejébe felvesz. Ha szíved óhajtja, Sóhajod sóhajtja: Jó lesz fenn a szénán, Alszok egyet rajta.

Én úgy csodálom a mosolyt Én azt leírni úgy szeretném, Én nem tudom, de oly jól esnék, Ha a mosolyt le tudnám írni.

Utánozhatnám csak betűkkel Ezt a tündérjárást az orcán, Mely mintha mély szenderből jönne, Úgy kél és indúl a cimpák fölött S gyöngéd és karcsú illanással Vonagló íve kétfelé lejt S hasonlít a hattyúk nyakához, Amint a vízbe hajlanak, S olyan is, mint a hegedűk Két S betűje, olyan is. S az ajkak mellett jobbra-balra Megáll a két varázsvonal, Hízelgő koszorú a szájnak És míg lejtett édesdeden, A két orcát földuzzasztotta, S ott lett két kis derűlt halom, Melyek fölött fény tünedez.

És ezalatt a két szemet Mily változás bájolta el, Gyöngéd s oly könnyű a tekintet És mintha íze lenne: édes.

S úgy néz, csodálva kedvesen, Mintha mást látna, mint a mit néz S oly anda fény jár a szemekben, Mintha hold sütné valahonnan Meleg hold álmodott világból, Nézd, nézd a száj mozdul, húzódik, S az ajkak válnak szép szelíden És a csontváz előmutatja Tökéletes két fogsorát.

Angyal szeretnék lenni, Égi gyöngéd alak, Suhanhatnék közzétek, Hogy vígasztaljalak, Múlattassalak.

Szárnyammal, szárnyammal Szellőt hajtanék rátok S odadnám lágy szárnyaim, Tapogassátok, Símogassátok. Hoznám arany hegedűm Muzsikálni néktek, Mikor hallgatva űltök Véghetetlen szépet, Örök édességet.

Szólanék hozzátok Boldog álomhangon, Úgy mondanám néktek: Te lelkem, galambom, Bárányom, galambom. Mikor mentek a hídon, Elől lépkednék lágyan, Kezemet hátraadnám: Gyertek bátran utánam, Csak gyertek utánam.

Gyertek, ne álljatok meg, Ne hajtsatok a zajra, Gyertek, ne fordúljatok Se jobbra se balra, Se jajra, se dalra. Úgyse ez az igazi, Csak összevissza álom, Majd túl leszünk a hídon, Az éjszakán, az álmon, Már a hajnalt várom.

A sóhaj után menjünk, Azt az üdvösség csalja, Fogjátok karon egymást, Oh várnak arra, arra Rózsázó hajnalra. Ki kérdez meg engem, Szívem a mellemben Hogy dobog, mit dobog?

A terraszon nyüzsögtek a Keresem a fantáziámat, izzadt nyárban Fehér hölgyek, begyes szűzecskék, hosszu tisztek, Pincérek ájuldoztak, katonabanda zúgott.

Hogy én mit gondolok, Hogy én mit takarok, Hogy én mit akarok, Kinek kell, Istenem kinek kell. A vonó keresztbe, Húrok megeresztve, Csengőnek nincs nyelve, Harangok leverve, Szómnak szórt virága, Két szemem világa Kinek kell, Istenem kinek kell.

Tengeren ámulnék, Csillagot számolnék, Szép felhőt mutatnék És angyalt kutatnék, Tanítnék játszani, Gyermeknek látszani, Kinek kell, Istenem kinek kell.

Reggel csöndet kérvén Álmomat mesélném, Mondanám szerelem, Szerelem, szerelem. Párt-párt dalra fűznék, Csókolózni űznék, Kinek kell, Istenem kinek kell.

Az örömnek, vágynak, Boldogtalanságnak Haját simogatnám, Mosolyt hívogatnám, A sóhajt kísérném, A könnyet dicsérném Kinek kell, Istenem kinek kell.

Fekete kémény Mered magába Minden határba Lengyelországba. Tűzhelyen pernye, Hamu az ágya, Csendbe megy a füst Lengyelországba. Híd térdre rogyott, Széthullt a párna, Eltört a kerék Lengyelországba. A harang elment Mind éjszakára, Jaj a jóreggelt Lengyelországba.

A lomb hibázik, Csüng a fa ága, Nyár el nem őszűl Lengyelországba. A föld orcája, Rózsás orcája Csupa barázda Lengyelországba. Hol volt, hol nem volt Fecskének párja, Gólyának fia Lengyelországba. Csak csóka csípi, Vagy varjú vágja A kopasz mezőt Lengyelországba.

Mint halott lánynak Mosolyog szája, Mosolyog a hold Lengyelországba. Kis kacsa fürdik Fekete tóba, Anyjához készül Lengyelországba.

Aki a könnyeknek nem örvend, Adja nekem, adja nekem, Én majd felfűzöm sóhajomra, Én gyűjtöm, mert én szeretem. A gondokat, bánatot, szégyent, Amit nem bírtok, emberek, Adjátok ide, viszem én majd, Én jól járok ha szenvedek.

A fájdalmat meg az unalmat, Az irigységet, haragot Adjátok elő, hadd veszem meg, Én mindenért mosolyt adok. Végigmegyek az utcán, halló, Nyissátok ki az ablakot, Minden jajt nyújtsatok ki hozzám, Minden panaszt kiadjatok.

Én vállalom, nekem nem árt az, Én nem ide való vagyok, Én nem akarok itt virradni, Én messzi földre ballagok. Nesztek, vigyétek el amim van, Odadom ifjú színemet, Odadom a szerelmeseknek A szavamat, a szívemet. Kedvemet a kedvetleneknek, Vágyaim nektek gazdagok, Álmaim fogjátok szegények, Alúdjatok, álmodjatok.

Add a kezed mert beborúlt, Add a kezed mert fú a szél, Add a kezed mert este lesz. Add a kezed mert reszketek, Add a kezed mert szédülök, Add a kezed mert összerogyok. Add a kezed mert álmodok, Add a kezed mert itt vagyok, Add a kezed mert meghalok.

Két karjukat még kitárják Mint madár, ha száll, a szárnyát, Mondd elszállhattak vele Bájos tartomány fele? Mint varázslatban lehúlltak, Mint álomban úgy elmúltak, Mint a hópehely leül, Mint pillangó elrepűl.

Virágarccal csodaképpen Elomolnak rémmesében, Fergetegben milliom, Milliomnyi liliom. Mint a csillagok az égen Csudálkoznak az éjfélen S hajnalban kialszanak, Mielőtt fölkél a nap. Tán csak itt jártak, mint nyáron Mosoly fut le napsugáron S játszik a tornác falán, Vendégek voltak talán.

És a valóság Keresem a fantáziámat fog.

Hova való a mi drága Orgonánk tűnő virága? Hát zölden hullt falevél Akit elszöktet a szél? Hova való ifjú sóhaj? Hova való édes óhaj? Álom, ábránd elhaló?

Életünk hova való? Tán már otthon járnak-kelnek, Angyalokkal ünnepelnek, Könyökölnek meglehet A szivárvány híd felett.

Elmerülnek fényes égbe, Tejtengerbe, édességbe, Mint csengettyű elhal csendbe Csengve, zengve végtelenbe. Felém távol szivárvány látszik, Szivárványom hét színe játszik: Rózsa remény, viola gyásza, Hervadt levélszínű lemondás, Kék honvágy, fájdalom bíborja És jégszínű reménytelenség És lelkem álmának fehérje.

Elmennek a könnyek innen Messze, messze, messze, Gyöngyszínű tó lesz belőlök. Sóhajok elmennek innen Messze, messze, messze, Lesz belőlök barna hattyú. Jajjajok elmennek innen Messze, messze, messze, Lesz belőlök egy fúvó szél.

Elmennek meghasadt szívek Messze, messze, messze, Lesz belőlök egy piros domb. Szép szál férfiak elmennek Messze, messze, messze, Szép nagy fák lesznek belőlök.

Égmezőben alkonyatban Szép pillangót fogok ottan, Ujjamon lesz arany pora, Arany pora, Arany pora, Le nem Keresem a fantáziámat róla soha.

Kerekedik gyöngyszínű tó Messze, messze, messze, Úszik rajta barna hattyú. Tó közepén piros sziget, Messze, messze, messze, Körűl a fák fúvó szélben. De kár a szőke szűzekért, De kár az édes ízekért, Hűvös homályos hajnalért, Kakasszóért, füttyért, dalért.

A melegért, a hidegért, A fínomságos idegért, Az álomért, az óhajért, A mosolyért, a sóhajért. A színekért, a szavakért, A tiszta téli havakért, A záporért, a szelekért, Lebbenő levelekért.

A zúzmaráért, harmatért, Jégért és forró gyarmatért, A Szaharáért, tengerért, Szigetekért, vademberért. A pillangókért, méhekért, Meg minden hernyó-céhekért, A nyárfának rezgéseért, A vasrács sűrű réseért. A kukorica-selyemért, Répáért, petrezselyemért, Lila kalarábéfejért, Mezőknek minden fűveért.

A fényes, csúszós halakért A százezer madarakért, A foszló felhőalakért, A napsütötte falakért. A kikötőkért, Párisért, A korallért, a klárisért. Az aranyért, az üvegért, A papos cukorsüvegért.

Shogun szauna columbia missouri

De kár a kandi rímekért, A szép komoly könyvcímekért, Aranyba pingált képekért S a szobrokért, a szépekért. A hosszú fasorért de kár, Ahol az ember maga jár Boldogtalansággal teli S a végtelent elképzeli.

Leírom mert eszembe jut, Mily szép az égen a tejút Lombok közt lámpasúgarak, Húnyó szentjánosbogarak.

De kár a jégvirágokért, A nem tudott világokért, A ködökért, az árnyakért, Éjfélbe szálló szárnyakért. A rózsaszínű bábukért, Tág szemükért, pötty lábukért, Elbűvölt bábruhájukért Jaj, eszméletlen bájukért.

A cigarette-ek füstjeért, A mozdonygőz ezüstjeért Megfüstölődött üstökért Meg mind a kéményfüstökért. De kár a friss lehelletért, A bűvös-bájos balletért, Tüllért, csipkéért, csokrokért, A holdimádó bokrokért.

De kár a bíbor alkonyért, Repkényes régi balkonért, S a holdért, mert oly esztelen Lebeg felhők közt estelen. De kár az első évekért, Tudatlan tiszta élvekért, Bárányért mely mezőre jár De kár, de kár, de kár, de kár.

A csöndért, hát a viharért, Operai zenekarért, Fehér fejű pojácokért Meg a piros tojásokért. A lépcsőkért, a hídakért, Hajoló hattyúi nyakért, A szép szivárvány-ívekért, A szívalaku szívekért.

Ugy-e mily ámító a csend, Mikor az ember füle cseng, Az élet tűnik, tovahal, Egy más világ emléke csal. De kár a sárgás könnyekért, A fekete göröngyekért, Irtózatért, csodálatért, De kár a hervadt bánatért. Kis kockákért ha a napon Tündöklenek az ablakon, A szemfényért mely él, jelez, Cégtábláért mely éjjelez.

Csengettyűkért, harangokért, Kántáló gyermekhangokért, Orgonasíp sápadt sora, Oh hegedű, oh zongora. Oh cello, hárfa, oboa, Caelesta, flóta, furulya, Oh mandolin, banjo, gitár, Citera, oh mindenért de kár. Trombita, dobszó, tambura, Tárogató, kolomp, duda, A clavecin milyen anda volt, Az is szívem visszhangja volt.

Oh cimbalom s üvegharang, Triangle, harmonika-hang, Gong, castagnette, kürt és aeol Nyárfák közt távol valahol. Hangvilla mely hosszan mereng Gummi mely kifeszítve peng, Ákáclombról tépett levél, Mely kis fiúk száján zenél. De kár hajóért, vonatért, Omnibuszért, díszfogatért, Repűlőgépért, autóért, De kár a vágtázó lóért.

Hí minden, minden menni hí, Talyiga, szán, korcsolya, sí, Sikló mely kúszik a hegyen, Ringlispil, hinta, mind megyen. De kár a báli láncokért, El-elhullámzó táncokért, Óh-kért, bókér, hajbókokért, Hattyúnyakú kézcsókokért. De kár a csókért, a csodás Csókért, kívánt dulakodás Vagy lázas egyezés után, Kár, kár, kár a csókért csupán.

A csók, te nagy isten a csók Jobb mint az összes földi jók, Az édeseknél édesebb, A mézeseknél mézesebb. Csokoládé, bonbon, bíbor Vanília, malagabor, Forró jamaikai rum, Tokaji, absinth, opium.

Nincs muskotály, must és eper Mely édes csókkal érne fel, Nincs Mozart-dallam, anyai szó Mely hozzá volna fogható. Nincs théa, mák, méreg, fahéj, Édesgyökér és tiszta téj, Nincs ananász, nincs kakaó, Hogy volna hasonlata jó.

Piskóta, torta, naspolya, Alvó bölcsősök mosolya, Nincs mazsola se datolya. Füge, narancs, soha soha. Édesebb mint a málna, sőt Mint minden émelyült befőtt És édesebb a bosszunál S a sóhajnál, a hosszunál.

Nincs oly forró cukrászi kók Nincs olyan ínyenc mint a csók Oranzsád nincs, nincs semmi dzsem, Nincs nincs oly édes semmisem. Nincsen puncs, grog, likőr, hasis, Akármilyen mélyen hat is, Pergetett mézzel tele tál, Hóban való álomhalál. Nincs ájulat, nincs képzelet Mely annál édesebb lehet, Oly édes, édes, féktelen, Oly véghetetlen végtelen.

Cseresnyepár, csali csere, Száj száj felé liheg: gyere. Mily múlandó, mily oktalan, Mily őrjítő boldogtalan.

Oh lefogott karmos kacsók, Oh csucsorított csacsi csók, Oh elrévült csókízű szók, Fulladt, borúlt, vak, néma csók. Oh rózsázás, szőllőszedés, Oh szenvedélyes szenvedés, Mézesmázos marakodás, Oh túlvilági hasadás.

Foghús bizserdül, íny gyulad, Nyelven vonagló indulat, Lehellet, sóhaj, hang elegy Alélva csókkal összemegy. Rubint csók, csordúl, zeng, ragyog, Tűzcsengők, olvadt csillagok, Jaj fájó menny, boldog pokol, A szívben száz szív bujdokol.

Egymásba két-két szem mered, Bennről mosoly s halál ered, Pillák lankadva lejtenek, S elúsznak éjbe a szemek. De kár a csókért istenem, Mert itt volt, itt van, itt terem.

Világ világra föllehel S bolond sikollyal kapja el. Csók, csókolnám papírra, csók, Csak nem fogadnak szót a szók, Egy más világra elviszem, Ott elmondom majd azt hiszem.

Youngstown shemale klub

Jó vón mint felhő lengeni, Mint égitest kerengeni. Mint angyalarc merengeni, Mint kagyló zengni zengeni.

Jaj szállni, szállni, szállni csak, Mint halvány álommadarak, Mint árnyék tűnni mely nem él, Itt járni mindig mint a szél. Csak lenni mint egy szem homok, Kit érnek hullámostromok, Kit szél gázol, gyermek kever, Ki mégis a parton hever.

Nem tudom, év, év, év halad, Ő itt marad az ég alatt, Csillan, csillan mert süt a nap, Az óceánnál boldogabb. Űl egy szegény halász ember Kettesben a néma csenddel, Ott űl füst nekűl pipázva, A tolvaj hálót vigyázza.

Kezdi a hálót emelni, Halat nem tud benne lelni, Póklábak megint leszállnak, Kút kazal fa alva állnak.

Áll a nap fenn, áll a felhő, Nem jön fecske, nincs egy szellő, A víz nem látszik hogy folyna, Isten mintha bóbiskolna.

Ón, Érzem mindig, valahányszor sohajtok, Mintha a szívem közepébe vón. Gong, Hang, illat, arc, verssor megüti néha, Mélyen, sokáig, ellankadva bong.

Táj, Szűzen dereng az élet fátylain túl, Elmúlt, nem látom. Itt maradni fáj. Dal, Sehonnan jön, hajnalból, álomhangon, Fülelném, de a csendbe belehal. Könny, Felfut szívemből, mint a gyöngy, szememhez, Megbánja és a szívbe visszajön.

Nincs egyéb örömöm, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb szerencsém, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb újságom, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb vetésem, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb színházam, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb nyúgalmam, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb szándékom, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb mentségem, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb igazam, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb vígaszom, Mint a felhők az égen, Nincs egyéb reményem, Mint a felhők az égen.

A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel, Az ajtóban megálltam, mély lélekzetet vettem, Felgyűrtem a kabátom gallérját, széjjelnéztem.

Jólesett a hűvösség, és jólesett szememnek Az utcai lámpák hű intése és felettem A csillagok ragyogtak, s ennek mindig örűlök. Elfelejtettem, kik közt űltem és mit beszéltünk, S milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, Kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát.

Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni, Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, S lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam akadozva, S néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek, Mentem, mert csöndes éj volt és jól esett a járás.

Mentem mert vitt a járda a tág Andrássy-úton, Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, Nem is sétáltam; mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, kit a csendes folyó visz, Mint a kék lénia, mely elszáll mikor pipáznak, Mint az egy húron húzott hosszú, halk hegedűhang.

Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne, Külön familiák, meg szobaurak, cselédek, Mind levetkőztek, szemök behunyták, és alúsznak.

Ember meg asszony hál két egymás mellé tolt ágyon, Jámbor szabály szerint ó mert azt cifrázni vétek Egymásban kéjt halásztak s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak és kétfelé fordúltak, Maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, Elalúdtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek.

Fűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, Aztán az órát. Sebbel-lobbal elmegy hazúlról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, Vagy a börzére fut, vagy elindítja a boltját. Soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel.

Egy narancs sáros héjja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, Míg megúntam s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem s a hűvös égbe néztem, De semmit se gondoltam az égről, csak felnéztem, Mint a legelő juh, ha a szík földet elunta.

Néztem fel, görbén jártam, a falaknak ütődtem, Súroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, És szivemet meglepte az olvadás lágysága.

Megint elért az élet. Elmult napjaim jöttek, Csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrűl, S magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordúltam, szemem félig behúnytam S elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül Szegény Rousseau-t, ki sírva fakadt a courtisane-nál.

Elhagytam volt a villák vasrácsait is, végig, Az ezredévi oszlop elébem állt sötéten, A tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, te szárnyas angyal ajkaim ezt mozogták Kit szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, Zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal.

Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben Kinyílna most a mennybolt, akár az Operában S arany lépcsőn lejönne hozzám tizenkét angyal.

200 mossman a házigazda nők számára

A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, Szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, De a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kis lányok, huncut csengéssel szökellnének Hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, Frissen repkedne szárnyok, akár a jérce szárnya.

S egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza: Hogy vagy? Sokat búsúltál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden?

Locanto liverpool férfiak keresnek férfiakat

Örűlsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom, Hó pendelyök morzsolnám, szárnyokat tapogatnám, Egy angyal átölelne mert látná hogy szédűlök. S vinnének tánclépésben, tapsolva és dalolva, S egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadd lám. Megállnánk s az angyal a kis könyvet kinyitná.

Fel lenne írva abba hogy hányat sóhajtottam, Minden könnycsepp kit ríttam, ott össze lenne adva, Minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, A ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva A korlátnak borúltam, az éji vizet nézni.

Elnéztem s gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, Ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket A vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkozni. Végigmentem a hídon s megint éreztem Pestet: A Weingruber-kioszkot kezdtem szemügyre venni.

A terraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban Fehér hölgyek, begyes szűzecskék, hosszu tisztek, Pincérek ájuldoztak, katonabanda zúgott.

A nyár elment. A terrasz teli puszta asztallal, Az asztalokon székek.

Szegény hogy valóra váljon

Cipőim lassan visznek Tovább, előre és fák jönnek két oldalt némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, Mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten, Fák, jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni?

Megyek, gondoltam, mennék így most túl árkon-berken, Elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, Itthagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom Barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem.

A fák közt menni, menni sokáig, jaj, sokáig. Milyen hosszú fasor. Hol a vége, még nem látom. Ha a tengerig vinne, a tengernek vizéig.

Szex dátumok lambton

A tengerig mennék, leűlnék a tengerpartra És nem csinálnék semmit, ott űlnék este-reggel, Ott űlnék éjjel-nappal, ott űlnék, míg csak élek. És a tengerre néznék, olyan messzire néznék, Hol már a végtelen víz elvakúl az egekkel, S a tiszta semmiségnek üres álmán merengnék. Egyszer vágtató gyöngyhintóbúl Aranyat szórni a népnek, aki kódul.

Mérgezett liliomok közt egy éjben Elveszteni az eszemet a kéjben. Egy váll. Óh, csókkal hajolni feléje, Hogy az életet, a halált megérje.

Egyszer olyat sírni, hogy a sírásom A két orcámon végig árkot ásson. Járok-kelek, megállok, Nézem a házakat, Nézem a kocsikat, A fáknak rácsait, A lámpák oszlopát, Nézem a boltokat S megnézek minden embert, S nézem a ligetet, Fűvét, virágait, Nézem a hídakat És nézem a Dunát, És gyárak füstjeit És a felhőt az égen S mindig gondolkozom, De amit gondolok Úgy elmegy mint a zaj, Úgy elmegy mint a füst, Úgy elmegy mint a víz, Úgy elmegy mint a felhő.

És ennek eredményeként a hasonló biztosan vonzza a hasonlót. Hallottál már a hatalom helyeiről? Amikor különleges energiájú helyekre utazol, nem csak a negativitástól tisztíthatod meg magad, hanem erővel is feltöltődhetsz.

Az ilyen helyeken megfogalmazott kérések, álmok, vágyak minden bizonnyal valóra válnak. Erőteljes energia koncentrálódik a kolostorokban és a templomokban is. Ezért, ha bennük van, fejben mondja ki kéréseit, és higgyen a csodában! A vágy megfogalmazásának alapvető szabályai: Az első szabály: őszintén hinned kell, hogy megkapod, amit akarsz!

Még a kudarc gondolatát sem szabad megengednie, és azt, hogy valami megzavarhatja szándéka megvalósítását. A vágyak könnyen és gyorsan teljesülnek, ha az embernek jó hangulata van. A célnak valósnak kell lennie. Ahhoz, hogy egy álom valóra váljon, teljesíthetőnek kell lennie. Egyetértek, nincs értelme a Marsra való repülésről, egy varázspálca megszerzéséről vagy egy milliárdos vagyonáról álmodozni.

Gondold át, hogy az, amiről álmodsz, valóban lehetséges-e. Ne feledkezzünk meg a fenntarthatóságról sem!

Egyes emberek álmai nem válhatnak valóra mások álmainak rovására. Nem kívánhatod például, hogy egy szerető elhagyja a családját és elmenjen hozzád.

Tényleg ezt akarod? És mi van azzal, hogy felesége és három gyermeke teljes értékű családot, férjet és apát akar? Nem építheted fel a boldogságodat valaki más szerencsétlenségére Emlékezz erre.

Ahhoz, hogy egy kívánság valóra váljon, helyesen kell kitalálnia, hogy a hangsúly az Ön érzésein és állapotán legyen.

Ahelyett, hogy "azt akarom, hogy a gyerek engedelmeskedjen, de az anyós nem ért rá", gondoljon arra, hogy "kiváló kapcsolatom és megértésem van a gyerekkel és az anyóssal". Ne korlátozza magát és az Univerzumot a lehetőségekben. Hiszen nem tudhatod, másoknak milyen terveik és törekvéseik vannak.

Lehet, hogy boldog életre van szánva egy olyan személlyel, akivel egy baráti bulin találkozik. De makacsul visszautasítod, hogy még hallani is menj sétálni, mert reggeltől estig meditálsz és könnyeket hullatsz egy exed fényképén, aki már régóta boldog egy másikkal.

Kitalál 10 lépés, hogy ne szeress egy házas férfit. Ennek megfelelően a vágy kiejtésére szolgáló szavakat kizárólag pozitív jelentéssel kell megválasztani. Ha meg akar szabadulni az adósságoktól és a "sebektől", akkor mindig az adósságokra és a betegségekre fog gondolni.

Amit gondolunk, azt kapjuk. Kerülje a homályos jelentésű szavakat, például "sok", "több".

Ha sok pénzt akarsz, akkor pontosan mennyit? Hívjon egy adott figurát, és kívánatos, hogy adjon hozzá több "a Jövő időben nem kívánhatsz.

Szándékát kizárólag jelen időben fogalmazza meg! Gondolj át minden szót, hogy ne így alakuljon: Európa turnét akartál nyerni, nyertél, de bizonyos körülmények miatt nem mehettél oda.

Ebben az esetben a szándéka így hangzik: "Európában utazom. Képzeld el minden színben, hogyan néz ki, amit szeretnél, mintha a valóságban megvan.

A vizualizációnak világosnak és színesnek kell lennie, egészen addig a pontig, hogy érezni fogja a szagát, ízét, remegését a testben. Függetlenül attól, hogy képes vagy élénken vizualizálni, írja le papírra a céljait. Egyrészt segít a szándék strukturáltabb kifejezésében, másrészt a rögzített szóalakok önmaga emlékeztetnek, ha hirtelen megfeledkezik arról, mire gondolt például újévkor.

Olvas cikkek válogatása erről hogyan, hol és kivel ünnepeljük az újévet, hogy az boldogan teljen. Bármilyen kívánságodhoz hozzáadhatsz szavakat: könnyű, örömteli, örömteli Tartsd magadban a gondolataidat. A legtitkosabbról még közeli rokonoknak és barátoknak sem kell beszélni.

Ez a tiéd! Hiszen gyakran előfordul így: mondtam valakinek terveket, szándékokat, de nem váltak valóra. És akarva-akaratlanul elkezded hibáztatni azt a személyt, akinek elmondtad, azt mondják, irigyelted, "elkiáltottál".

Halakban, Rákokban és Skorpiókban a fő asszisztens a víz. A folyó vagy a tó partján kívánságot tehet a vízterületre nézzen.

Vagy írjon egy kívánságot egy darab papírra, hajjon meg egy csónakot, és tegye a vízre.

Bak, Bika és Szűz segítenek az élelemben és a pénzben. Készítsen kívánságot, enni szőlőt vagy rágó-lekvárt.

Amíg a kívánság nem teljesül, nem szabad kölcsön adni. Ikrek, Mérleg és Vízöntő esetében a felhők segítőkké válnak.

Míg egy szórakoztató társaságban emelje fel a fejét, és tegyen kívánságot. Ezután minden bizonnyal valóra válik.

Mit kell tenni, hogy egy kívánság valóra váljon? Sokan felteszik ezt a kérdést. Nos, ha készen állsz egy csodára, és valóban szeretnéd teljesíteni vágyait - elkezdesz cselekedni.

Számos egyszerű és hatékony szabály létezik vágyainak teljesítésére. A legkedvezőbb nap az újév vagy a születésnap. Ezekben a napokban neked, mint gyermek, nem kételkedsz abban, hogy csodára van lehetőség.

Jó kívánság egy növekvő holdon. És bármely nap kijelentheti, hogy a legmegfelelőbb egy kívánsághoz. Szerezz magadnak egy gyönyörű notebook-ot, amelybe felírja vágyait. Vagy egy gyönyörű toll - valami, amit most megtehetsz. Ezután menjen és élvezze egy csésze kávét, menjen a boltba, és vásároljon magának almát vagy tollat.

Az Ön kívánsága valóra vált, akkor működik! A vágyat a jelen helyzetben kell megfogalmazni mintha már megvan az, amiről álmodsz.

Ne használjon NEM részecskéket a készítményben. Fogalmazza meg azt a vágyat, hogy annak teljesítése nem másoktól függ.

Például: "Örülök a fiam gyógyulásának. És ha a herceg üzleti úton jön hozzád, és elmegy?

Vagy tiszta rajzzal r ing föl, mintha nemrég Keresem a fantáziámat volna szivedbe, némely emlék?

És valószínűleg azt akarta, hogy ő benned, és benned, hogy ne legyen házas, stb. A vágyadnak "környezetbarátnak" kell lennie, azaz nem árthat a környezetének és neked. Érezze minden részletét, érzéseit, érzéseit, színeit, illatait, tapintható érzéseit.

Ha csak egy nagy öröm érzi a kívánság teljesítését, nincs csepp félelem, kétség, akkor ez a vágy valóra válik! Gondolj valamilyen képletet, amely támogatni fogja Önt vágyainak teljesítésében.

Ha kívánságot tesz, beszélje meg annak végrehajtásának ütemezését. Előfordul, hogy a régóta tett kívánság teljesül - de erre már nincs szüksége. De van egy korlátozás: ne gondolj egy előadásra 15 perc elteltével, ha ön maga nem hiszi, hogy ez lehetséges.

Végül is az Univerzumnak csak a kezed van. Az Univerzum sok izgalmas lehetőséget kínál Önnek, ám tetteid nélkül nem valósulnak meg. Ne permetezzen hatalmas számú vágyra. Ha több száz kívánságlistád van, valószínű, hogy a legtöbb csak álmokban marad.

Válasszon néhány olyan dolgot, amelyekre szükség van. Számuk nem haladhatja meg az ötöt. Ha csak egy vágy van, akkor a végrehajtás sebessége jelentősen megnő. Amikor az első lista elkészült, újra kell tennie.

Nem tudom, év, év, év halad, Ő itt marad az ég alatt, Csillan, csillan mert süt a nap, Keresem a fantáziámat óceánnál boldogabb.

A kiigazításokkal végzett ismételt munka lehetővé teszi, hogy összpontosítson, több időt szenteljen, és ez pontosan a siker kulcsa.

Minél gyakrabban gondolkodik a titokzatosról, annál jobb. Az átírás többször növeli a hatékonyságot. Ugyanakkor jelölje meg újra, hogy érzi, hallja, megérinti, szaga. Érdemes még további részleteket kijavítani, tegye meg. Bármely vágy társítható bizonyos képekhez vagy objektumokhoz. Ha jól látható helyen letesz egy képet vágyáról, akkor gyakran emlékeztet rá, és ez felgyorsítja a megvalósítási folyamatot.

Ha új autót szeretne, keresse meg annak képét, és helyezze el számítógépének asztalára.

A képet leteheti a fürdőszobában a tükörre, a hűtőszekrényre és a TV mellé. Fontos azonban nem csak azt létrehozni, hanem minden alkalommal, amikor a szeme erre az objektumra esik, emlékezve a leírt érzelmekre. És kinek vannak? Még a leggazdagabb ember is többről álmodik, és azt mondja, hogy nincs pénze erre.

Talán egy álom teljesítéséhez még mindig érdemes kölcsönözni vagy kölcsönt venni? Természetesen jobb, ha keres. Ilyen ügyekben ne sajnáljon magát. A hasonló gondolkodású emberek megtalálhatók a közösségi hálózatokon vagy az induló vállalkozások speciális webhelyein.

Nem kell keresni kifogásokat, az órák és percek hiánya gyakran csak egy kísérlet arra, hogy elrejtsék a lehetséges kudarcokkal kapcsolatos félelmeiket. Sokan elfelejtik, hogy éppen a nehézségek kényszerítik az embert a tanulásra és a fejlődésre. Emlékeztetni kell arra, hogy szinte minden vágy valóban teljesíthető egy nap alatt.

Fontos, hogy minél több erőt adjunk ennek a problémának a megoldására és a megvalósítás szakaszának megfigyelésére.

Sok szerencsét! Az emberek évről évre keresnek módszereket arra, hogy megtanulják, hogyan válhatnak valóra vágyaik. Ha helyesen közelíti meg a problémát, akkor egy nap alatt végrehajthatja a tervét.

Ma mindent megvizsgálunk, amely segít elérni célunkat. Kezdje azzal, hogy megfogalmazza, mit szeretne kapni.

Milf társkereső Havannában

A vágyban nem lesz "nem". Például: "Sikeres és gazdag ember vagyok, aki meghódítja a világ minden hegyét! Bizonyára mindenki tudja, hogy a gondolatok lényegesek. Ha a vágy folyamatosan a fejedben van, akkor hamarosan megtalálja a módját, hogy átadja azt a valóságnak.

Ez a módszer általában a legváratlanabb módon jelenik meg, mert ezt az önhipnózist sikerült elérni. Ha nem tudja, hogyan kívánja megvalósítani kívánságát, kezdje a határidők meghatározásával.

Például, ha most nincs pénz egy új kamerának, akkor állítsa be a határidőt - vásárolja meg napon belül. A vágynak nincs értelme, ha a teljesítés szempontjából nincs határa. Csak az őszinte és teljes szívemmel teljesül. Ha ez egy apró apróság, amelyet egy hét alatt elfelejtett és emlékezett, akkor a vágy nem fontos.

Az igazi álom miatt az ember éget vele és továbbléphet, és ezt kell elérni. Sikeres embereknek, akik már megkaptak mindent, amit akartak, javasoljuk, hogy végezzen vizualizációt. Először fel kell élesítenie magát egy tollal és egy levélkel, majd közölnie kell vágyának minden részletét.

Akkor el kell képzelned a fejedben, hogy már épített egy házat, vásárolt egy luxusautót és karriert készített. Ez a tipp megmondja, hogyan valósíthatja meg kívánságát. Ha a cél nem lényeges nem igényel elképzelhetetlen költségeketakkor 1 nap alatt valósággá válhat.

Mutasson egy kis önzőséget, és válasszon magadnak. Nem kérdezhet barátokat vagy rokonokat, nem fog működni. Semmi nem segít ki, mint egy személyes cikk, amely egy ember talizmája. Lehet medál, érme vagy akár olló. A lényeg az, hogy elhiggyük, hogy a téma jó szerencsét hoz.

Vigyél magaddal egy talizmánt, és utalj rá minden alkalommal, amikor a vágyadra gondolsz. A talizmánt nem lehet egyszerűen megvásárolni, hanem új győzelem vagy boldog alkalom után kell megjelennie az életedben.

Egyszer hívhatja a törpét a Csodának az életében. Tehát gondoljon arra, hogy erős vágya van-e?

Mert egyszer kérheti. Vegye ki az átkozott tucat érmét, 1 kapek címletben és annyi cukorkát.

A rituáléhoz egy régi tölgyet kell felvenni. Készen áll minden? Akkor elmondjuk neked, hogyan valósíthatja meg kívánságát. A törpe a csoda 1 nap alatt elkészíti azt.

Ts escort south kenner

Rögzítse a szál szabad széleit a fához. Ha egy gombócot vesz, sétáljon, és fontos beszédet mondjon:. Amikor a lombozat a fák elcsúsznak, vegye be az édességet az előzetesen készletett érmékkel. Dobj mindent egy tölgyfa alá, mondván:. A varázslóhoz fordulva el kell távolodnia a fától anélkül, hogy megfordulna.

Ez minden, csak várni kell az eredményt. Általánosan elfogadott, hogy naponta egyszer megnyílik egy csatorna a világok között, csak 60 másodpercig tart.

Ha a megfelelő időt választja, kérheti az álom valóra válását. Ezt a rést egy bizonyos séma szerint kell kiszámítani. Ha a hónap 1.

A 24 és 31 közötti kívánság megtételéhez az ellenkezőjét kell tennie. Vagyis a hónap értéke órás, a nap értéke perc.

Egy ilyen percnek minden nap legyen, hogy ne hagyja ki a pillanatot. Mikor jön, a vágyat minden hangban ki kell mondani. A legegyszerűbb rituálé, amelyhez el kell készítenie egy ceruzát, egy gyertyát és egy darab papírt.

Van egy bizonyos utasítás, amelyet be kell tartani. Tehát először el kell vennie egy darab papírt, és leírnia kell vágyát. A levélnek ököllel kell illeszkednie. Préselje ki és mondja:.

Hogyan valósulhat meg egy kívánság? Végezzen egy kis szertartást tisztított vízzel. Reggel az ébredés után húzzon vizet egy kis pohárba.

Hagyja, amíg szürkület jön. Lefekvés előtt háromszor ki kell mondania a következő szavakat:. A cselekmény után mossa le magát ezzel a vízzel. Ezen műveletek elvégzése után 3 kortyot kell bevennie és aludni. Miután teljes mértékben megfogalmazta, amit akar, és betartja az összes szabályt, ne maradjon ezen.

Vágyd, de ne várj, órákat számolva. A negatív hatás elkerülése érdekében enyhítse türelmetlenségét.

A gondolatoknak könnyűnek kell lenniük. Helytelen negatív vágyat tenni, amely más személyt károsíthat. Az univerzum úgy van megtervezve, hogy nem engedi megtestesíteni valaki negatív szándékait.

Az ilyen atrocitások ön ellen fordulhatnak. Gondolod, hogyan lehetne megvalósítani kívánságát? Álmodjon valódi dolgokról, maradjon a valóságban gondolataival.

Meg kell kitalálni, mi valóban megvalósítható. Egy napig, és még évekig sem fogja megtanulni repülni vagy futni a fénysebességgel.

Néhány öltés és nagy valószínűséggel a szilveszter biztosan megadja, amit szeretnél. Ne felejtse el éjfélkor a hímzés helyére tenni a kezét, és hangosan kimondani a kívánságát. A szilveszter éjszakai kívánságtételének módjai változatosak. Sokan nemcsak a vágy, hanem bizonyos készségek jelenlétét is megkövetelik.

Például ez a lehetőség azt javasolja, hogy rajzoljon vagy készítsen kollázst a boldogságáról. Papíron sematikusan kell ábrázolnia mindent, amit jövőre meg szeretne szerezni. Ezenkívül az egyszerű képek is elegendőek.

Ha szerelmet akarsz - rajzolj szívet, ha külön lakást - rajzolj házat. Az elkészült kollázst szalaggal kell átkötni és egy egész évig félreeső helyen tárolni.

Vágyak a párna alatt. A csilingelő óra alatt az elmében előkészített minden vágyát előre elkészített levelekre kell írni.

Tedd a párna alá mindent, amit sikerült leírnod. Reggel ébredés után húzzon ki egy levelet - ez a vágy minden bizonnyal valóra válik az új évben!

Most már tudja, hogyan kívánjon újévkor. Mindenki maga dönti el, hogy hisz-e az ünnepi éjszaka csodáiban, vagy egyszerűen játékként kezeli a folyamatot. Bárhogy is legyen, még senki nem mondta le a csodákat az életünkből!

Boldog és varázslatos szilvesztert neked! Egészség Terhesség Gyermekek Kapcsolatok szülés. Hogyan kívánjunk újévet Egy kívánság valóra váltása szilveszterkor. Hogyan készítsünk egy kívánságot az új évre, hogy az valóra váljon. A vágynak szívből kell származnia, pontosan a tiédnek kell lennie, és nem a társadalom által rákényszerített: karrier, menő autó stb.

Amit Ön szerint viszonylag reálisnak kell tekinteni. E nélkül nem lesz szükség a beteljesedésbe vetett hitre. A célra kell gondolni, nem az eszközre: az autóra, a hitel meg nem szerzésére; lakás, nem jelzálog vagy örökség; egy párizsi utazás, nem egy üzleti út, hogy eljussunk oda. Sokféleképpen lehet megszerezni, amit akar — nem látjuk a teljes képet.

Tehát ne korlátozd az Univerzumot, a fantáziával minden rendben van. A vágynak nem szabad ellentmondania a belső hozzáállással.

Ne avatkozz bele mások vágyaiba, annak csak téged kell érintenie.

Ellenkező esetben ez a szabad akaratuk iránti tiszteletlenség. Gondold át, mit nyersz és mit veszítesz, ha eléred, amit szeretnél, hogyan hat ez másokra. Például többet akarsz keresni, ugyanakkor félsz, hogy nem marad időd a pihenésre, a családra.

Vagyis a jelenlegi pénzhiányos állapotban fontos, hogy legyen szabadidőd. És ez a másodlagos haszon meghaladhatja. Keresse a lehetőségeket, hogy többet keressen, és még mindig pihenhessen — higgyen a szándék teljesülésének lehetőségében.

És még egyszer a környezetbarátságról: ne kívánj rosszat senkinek. Senki sem törölte el a bumerángtörvényt: minden visszatér. Jobb, ha békét kérsz saját lelkednek, harmóniát és szeretetet. Egy olyan országban, amely túlélte a háborúkat, az elnyomásokat, a peresztrojkát, a csődöt és más kataklizmákat, az emberek megszokták, hogy porhordón élnek és álmodoznak.

Ahelyett, hogy valami jót kívánnánk. Ha a negatívra koncentrálsz, akkor csak a negatívra várhatsz. A megfogalmazások jelen időben készülnek. Ha munkát keres, vagy házasodni szeretne, jelezze, mit vár el egy állástól vagy egy férjtől. A kívánságot a lehető legvilágosabban kell megfogalmazni. Azonosítsd azokat a helyzeteket, amelyekben az, amit akarsz, megfelelő, és amelyekben nem.

A végére írj valami ilyesmit: "Legyen ez vagy az Univerzum harmonikusan hoz valami többet az életembe. Köszönöm köszönöm köszönöm. Helyezd el az utolsó ütésig. Gondolja át előre a szöveget, és készítsen szórólapokat, tollakat, öngyújtókat.

Vagy gyújts egy újévi gyertyát — ez fokozza a varázslatot. Az olaszokhoz hasonlóan elkészíthetsz 12 szőlőszemet, és mindegyiket megeheted a következő csilingelő óra alatt.

Úgy tartják, hogy a szőlő jólétet fog hozni a következő évben. A harangszó alatt mondjon el bármit, amit az italába vagy az ételébe szeretne bevinni. Éjfélkor gyújts meg egy kínai lámpást, mondd ki a kívánságodat, és vidd fel a lámpást az égbe.

Ne vedd le róla a szemed, érezd: épp most adtál szárnyakat álmodnak! A zseblámpa eltűnt a szem elől — a kérés az Univerzumhoz érkezett. December én, naplementekor írj 12 miniesszét életed különböző területeiről.

Szó szerint három-négy mondat: egy vágy és egy indoklás, hogy miért fontos, hogy megszerezd. Tedd a párnád alá a papírokat, és január 1-jén reggel vegyél ki belőlük hármat.

Ezek a kívánságok valóra válnak az új évben. Minden újévi cég megírja vágyait; Lehet több is, de mindegyik külön papíron. Fel kell őket tekerni és elhelyezni mondjuk egy Mikulás sapkában. Ezután a jelenlévők papírdarabokat húznak elő, és elolvassák, mi készült nekik.

Készíts papírmadarat, angyalt vagy az év szimbólumát a keleti naptár szerint a Patkány éve. Tipp: Csináld ezt a gyerekeiddel. Szóljon a legbecsesebbnek az így létrejött alkotás felett.

Még jobb, ha a gyártási folyamat során ejti ki — így helyezi a cselekvés energiáját a játékba. Erősítsd meg a karácsonyfán, hadd ázzon ünnepi hangulatban.

Meg hogy valóra váljon őt fo jtanom

Amikor eltávolítja a karácsonyfát, helyezze jól látható helyre a játékot — hogy emlékeztesse Önt arra, amire vágyik, és ösztönözze a cél elérésére. A fellépéshez ihlet, könnyedség és szárnyaló állapot kell — a szilveszternek ilyen érzései vannak.

Leugorhat székről, zsámolyról, kanapéról, csak kövesse a biztonsági óvintézkedéseket. Az ugrás közben a harangszó alatt ki kell kiáltanod a szándékodat, és fel kell csattannod az ujjaidat. Mindenki, beugrottál Újév! Egy párhuzamos világban vagy, ahol megvan, amit akarsz!

Simorontól is. Vegyünk egy csészealjat kék szegéllyel. Alulra tedd álmaid jelképét: gyűrűt, ha meg akarsz házasodni; bankjegy, ha pénzt akar; cumi, ha gyerekről álmodozol, modellt vagy házképet ha otthonodra gondolsz. Ezt az ezüsttányéron lévő jószágot ünnepélyesen ajándékozzák meg Önnek — kérdezzen meg valakit, aki közel áll hozzá.

A rituálé hatásának fokozása érdekében akasszon szerencsecsillagot használhat fóliát a ház azon helyére, ahol a legtöbb időt tölti. Egy másik Simoron-technika, amelyet az újévi teadélután elvégezhet, a pénz vonzására irányul. Tegyen egy kanál mézet a fekete teába, tegyen egy csészét egy zöld levélre - egy dollár színű, "káposzta".

Egy percig keverje a mézet a csészében az óramutató járásával megegyező irányban egy ceruzával. Ilyenkor gondolj a pénzre. S egy szép napon, illetve éjszakán mégis eljött újra egy ember — kisfiú volt, és a Kislány Királynőnek a Holdgyermek nevet adta.

Keresem a fantáziámat, mester!

Ez ismét egészséges lett, és hálából megígérte a fiúnak, hogy birodalmában minden kívánsága valóra válik — mindaddig, amíg rá nem talál a Valódi Vágyára.

Ettől kezdve a kisfiú hosszú utat tett meg, egyik kívánságától a másikig, és mindegyik teljesült.

És minden beteljesülés újabb kívánságot ébresztett benne. És ezek nemcsak jó kívánságok voltak, hanem rosszak is, de a Kislány Királynő nem tesz különbséget, számára minden egyforma, és birodalmában egyformán fontos minden.

Nem sokat törődött vele, hiszen úgysem akart visszamenni. Egyre újabb és újabb kívánságokat talált ki, ezáltal viszont már csaknem minden emlék kiveszett belőle, és emlékek nélkül többé nincs mit kívánni. Ekkor már alig volt ember, hanem szinte egészen fantáziabelivé vált. És a Valódi Vágyát még mindig nem ismerte.

Most aztán az a veszély fenyeget, hogy felhasználja az utolsó kívánságait is, anélkül hogy ezt meglelte volna. Ami azt jelentené, hogy soha többé nem juthat vissza az emberi világba. To read a text or to look at a painting means already to inhabit their worlds. Úgy értem — volt netán ön is már Fantáziában?

Én másképp hívtam. Majd rájössz. Barnabás egyszerre ráeszmélt, hogy egész idő alatt azt a könyvet bámulta, amelyet Korándi úr előbb a kezében tartott, és amely most a bőrszéken feküdt.

Egyszerűen képtelen volt levenni róla a tekintetét. Úgy érezte, mintha valami mágneses erő áradna belőle, amely ellenállhatatlanul magához vonzza. A székhez közeledett, kinyújtotta lassan a kezét, megérintette a könyvet — s ebben a pillanatban valami kattanást hallott a bensőjében, mintha egy csapda záródott volna be.

Barnabásnak az a homályos érzése támadt, hogy ezzel az érintéssel valami visszavonhatatlan kezdődött el és indult meg a maga útján. Ez, pontosan ez volt az, amiről már olyan sokszor álmodott és amire vágyódott, mióta elfogta a szenvedély: Olyan történet, aminek soha nincs vége!

A könyvek könyve! Meg kell szereznie ezt a könyvet, kerüljön, amibe kerül! We send our fictional egos as scouts into the territory … we only led our bodies and emotions for a while to these fictional egos, just as in participatory sites the faithful lend their bodies to the possessing spirits.

Ez olyan titok, amiről Fantáziában senki sem tudhat. De ha új nevet tudsz neki adni, viszontláthatod. És akárhányszor csak sikerül, minden alkalom az első és egyetlen lesz újra.