Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith

Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith A küzdelem felett: A Vöröskereszt és a humanitárius civil szervezetek szektorának megalkotása. Július 19 előtt G. December vége M.

  • Nemzetiség:
  • Kazahsztán
  • Nemem:
  • Szeretem:
  • Autóvezetés
  • Piercing:
  • Nincsenek piercingjeim
  • A tetoválásom:
  • Nincs

Pavlov akadémikus és munkástársai tudományos munkája feltételeinek biztosítása. A Népbiztosok Tanácsának rendelete 57 Mégegyszer a szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről, Trockij és Buharin hibáiról 59 A frakciós fellépések veszélye a pártra nézve 60 Formális demokratizmus és forradalmi célszerűség 63 A szakadások politikai veszélye a szakszervezeti mozgalomban 64 Az elvi nézeteltérésekről 71 Politika és gazdaság.

Dialektika és eklekticizmus 74 Dialektika és eklekticizmus. Összoroszországi kongresszusán, Sztálinnak és a politikai iroda többi tagjának Az egységes gazdasági tervről Üdvözlet a V. Ukrajnai Szovjetkongresszusnak Beszéd a munkás- és parasztküldöttek moszkvai szovjetjének plénumán, február án Levél G.

Március 8.

Hozzászólások Határozati javaslat Martovnak az ellen az indítványa ellen, hogy Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith Pétervári Bizottság beszámolóját le kell venni a napirendről A határoazti javaslat indoklása Indítvány a Pétervári Bizottság beszámolójával kapcsolatban Hosszászólás a javaslat védelmében Megjegyzés a bojkott-taktikáról szóló hatorzati javaslathoz Az OSzDMP pétervári városi konferenciája II február vége március eleje Hozzászólások a bojkott-taktikáról szóló határozati javaslat védelmében Ellenvetések a határozattervezet 3.

Március 9. Március 14 Előadói beszéd az egész terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának természetbeni adóval való helyettesítéséről. Március Kongresszusának határozati javaslata a szindikalista és anarchista elhajlásról a pártunkban.

Eredeti tervezet Előadói beszéd a pártegységről és az anarchoszindikalista elhajlásról. Március 16 Megjegyzések Rjazanovnak a pártegységről szóló határozathoz benyújtott módosító javaslatához.

Március 16 Javaslat a fűtőanyagkérdésben. Március 16 Záróbeszéd a kongresszuson. Tervezet Első kérdéscsoport Második kérdéscsoport Thomas Bell elvtárshoz Levél a német kommunistákhoz Jegyzetek Lenin életének és tevékenységének dátumai Összororszországi Elektrotechnikai Kongresszus elnökségének 31 Az októberi forradalom negyedik évfordulójára 33 Az új gazdasági politika és a politikai népművelési bizottságok feladatai.

Összoroszországi Kongresszusán, Moszkva-Kormányzósági pártkonferencia. Rövid ujságtudósítás Beszéd a hamovnyiki kerület munkásainak, munkásnőinek vöröskatonáinak és ifjúságának az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén, Rövid ujságtudósítás Előszó "Az új gazdasági politika krdéséhez két régi cikk és egy még régibb utószó" című brosúrához Távirat Narimanovnak, az Azerbajdzsáni Népbiztosok Tanácsa elnökének.

Baku Egy tehetségre valló könyvecske Javaslattervezet a kaukázusontúli köztársaságok föderációjának meglakaításáról Beszéd az I. Moszkva-Kormányzósági Mezőgazdaságok föderációjának megalakításáról A Francia Kommunista Párt agrártéziseiről Levél a politikai Iroda tagjainak a párttisztításról és a pártba való felvétel feltételeiről Levél a Politikai Irodához a IX.

Összoroszországi Szovjetkongresszusnak a nemzetközi helyzetről szóló határozatával kapcsolatban A IX. Összoroszországi Szovjetkongresszusnak, Összoroszországi Szovjetkongresszus utasítása a gazdasági munka kérdéseivel kapcsolatban.

Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith szenátor is megújította.

Levél az OK b P Központi Bizottságának A szakszervezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politika viszonyai között. Tervezet Dagesztán dolgozóihoz Levél Ordzsonikidze elvtrásnak a grúz vörös hereg megerősítéséről Levél D.

Kurszkijnak Egy ujságíró jegyzetei. Magas hegyek megmászásáról, a csüggedés káros és a kereskedelem hasznos voltáról, a mensevikekhez való viszonyról stb.

Beszéd az összoroszországi vasmunkás-kongresszus kommunista frakciójának ülésén Preobrazsenszkij elvtárs téziseiről Előszó I.

Sztyepanov "Az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság villamosítása a világgazdaság átmeneti szakaszával a világgazdaság átmeneti szakaszával kapcsolatban" c könyvéhez Levél I. Sztálinnak a helyettesek a Népbiztosok Tanácsa és a Munka és Honvédelem Tanácsa elnökhelyetteseinek munkájáról A "Bednota" alapításának negyedik évfordulója Levél V.

Molotovnak a XI. Pártkongresszus politikai beszámolójának vázlatáról Az új párttagok felvételének feltételeiről. Levelek V. Április 2. Pártkongresszusnak a falusi munkáról szóló határozattervezetéről.

Levél N. Oszinszkijhoz Túlságosan nagy árat fizettünk Határozat a helyettesek a Népbiztosok Tanácsa és a Munka és Honvédelmi Tanácsa elnökhelyetteseinek munkájáról A helyettesek általános és fő feladatai A helyettesek munkájára vonatkozó különleges kérdések A helyettesek munkamódszere; apparátusuk A két helyettes munkájának egységéről A munka felosztása a helyettesek között Levél I.

Sztálin elvtársnak a Politikai Iroda számára Előszó a "Régi cikkek az újakhoz közelálló témákról" című brosúrához. Előszó az es kiadáshoz Távirat az Aznyefty munkásaihoz és mérnökeihez. Baku A "Pravda" megalapításának tizedik évfordulójára Levél I. Sztálinnak a politikai iroda tagjai számára.

Válasz a Népbiztosok Tanácsa elnökhelyetteseinek munkájára vonatkozó megjegyzésekre Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság határozata a Génuai konferencián résztvett küldöttség jelentéséről.

Tervezet Levél D. Kurszkijnak Levelek I. Sztálinnak a rádiótechnika fejlesztéséről A "kettős" alárendeltségről és a törvényességről. Sztálin elvtársnak, a Politikai Iroda számára Egy kanál kátrány egy hordó mézben Levél a szakszervezetek V. Összoroszországi Kongresszusához Feljegyzés a politikai irodának a nagyhatalmi sovinizmus elleni harcról A Bakui munkásokhoz Az Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség v.

Sztálinnak a külkereskedelmi monopóliumról. Sztálin elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának A Pénzügyi Dolgozók Összoroszországi Kongresszusához Szovjet-Oroszország barátainak társaságához Amerikában A Szovjet-Oroszország technikai segítésére alakult társasághoz Üdvözlet a felszabadított tengermelléknek.

Ransomnak, a "manchester guardian" tudósítójának Első változat Második változat befejezetlen A moszkvai és moszkva-kormányzósági pártonkívüli munkásnők és parasztnők konferenciájának A volt Mihelszon-gyár munkásainak Az "Elektroperedacsa" Állami Erőmű munkásainak és alkalmazottainak A Klinci Sztodolszkaja-posztógyár munkásainak A Kommunista Internacionále IV.

Világkongresszusának, a Munkás- és Vöröskatonaküldöttek Petrográdi Szovjetjének Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom távlatai. Beszéd a Kommunista Internacionále IV. Összoroszországi Kongresszusának elnökségéhez A közoktatási dolgozók kongresszusának A Kommunista Ifjúsági Internacionále harmadik, moszkvai világkongresszusának Megjegyzések hágai delegációnk feladatainak kérdéséhez Néhány szó N.

Fedoszejevről A külkereskedelmi monopóliumról. Sztálin elvtársnak a Központi Bizottság plénuma számára Levél I. Sztálinnak a Központi Bizottság tagjai számára a X. Összoroszországi Szovjetkongresszuson való felszólalás ügyében Naplójegyzetek A szövetkezetekről Forradalmunkról N. Szuhanov feljegyzéseivel kapcsolatban Hogyan szervezzük át a munkás-paraszt felügyeletet.

Javaslat a XII. November eleje 1 P. November közepe 4 P. Augusztus Szeptember 2. Június Szeptember 5. Szeptember 31 A. Május Június 5. Június 18 után 57 N. Július 7. Július második fele 62 G.

November 2. December közepe 77 I. Január 3. Február 7. Április 4. Május 3.

Sandford Emancipáció Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith.

Május 6. Augusztus 2 95 V. Augusztus 4. Krasznuhának és J. Szeptember November J. December 14 V. Lavrovnak és J. Január 6. Február 4 vagy 5 J. Február 5. Február 25 előtt A szervező bizottságnak. Március 5 vagy 5.

Március 6 vagy 9 között G. Április 3. Április 6. Május 22 után A. Szeptember 7. Szeptember 10 és 14 között A. Kalmikovának, Szeptember Október 2. Október 6. Október A bányavidéki munkások szövetségének. Október G. November 1. November 4. Noszkovnak és G. November 5. November 6. November 8.

November Legkésőbb december Január 2.

Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith, Norman F.

Január 4. Január 8. Plehanovnak, a párttanács elnökének. Február 2 és 7 között A központi bizottságnak. Február Március Az LSzP központi bizottságának. Április 7. Legkorábban május Sztaszovának és F. Martovnak, a párttanács titkárának.

Augusztus 28 körül V. Augusztus 30 vagy 31 V. Október 5 után A töbségi bizottságoknak. Október 5 után A szibériai bizottságoknak. Bogdanovnak, R. Zemljacskának, M. Litvinovnak, December 3. December vége M. Október és december között Levél egy elvtársnak Oroszországba.

Január eleje A többségi bizottságok irodája titkárának. Március eleje Sz. Április 8. Július 8. Augusztus 15 és 19 között P. Október 3. Október 8. Október vége "Az odesszai szervezet -többségi- tagjainak, motyának és kosztyának". Október vége - november eleje A.

November 2 és 11 között A. Január 9. Gorkijnak és M. Február 2. Április első fele A. Július 1. Szeptember eleje A. November - december I. Február-március N. Október 4. Október 7.

A víz sekély, és mélysége a legbizonytalanabb; a csatornában élesek és gyakoriak Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith kanyarodások, és minden elérhető pont nehéz kaliberű lövegekkel volt tele

December 7. Február 1 A. Február-március 2 G. Március 12 3 G. Ordzsonikidzének és a KB oroszországi irodája többi tagjának.

Március 28 7 K. Március második fele 10 A KB oroszországi irodája tagjainak. Április 16 13 A "Zvezda" szerkesztőségének. Június 6.

Július vége 24 A "Pravda" szerkesztőségének. Augusztus 1. Augusztus 33 A "Pravda" szerkesztőségének. Szeptember 8. Október eleje 37 A. November első fele 42 A "Pravda" szerkesztőségének. December 22 vagy Január eleje 48 N. Január vége 53 J. Február 9. Február második fele 66 A "Szocial-demokrat" szerkesztőségének.

Február 27 előtt 69 A. Március 6 után 70 A "Szocial-demokrat" szerkesztőségének. Április 5. Május első fele 75 A "Pravda" szerkesztőségének. Május vége 77 G. Állami DUMA bolsevik képviselőinek.

Bebel halála alkalmából. Augusztus 13 és 17 között 86 Sz. Október-december 91 A "Za Pravdu" szerkesztőségének. November 3. November 7. November 9 előtt 96 A "Za Pravdu" szerkesztőségének. November közepe A. December Inessza Armandnak. December 18 után Inessza Armandnak.

December vége D. Március Inessza Armandnak. Április 1. Július 15 előtt Egy lett szociáldemokratának. Szeptember 27 után V. Október 11 előtt V. December vége Bászoknak.

Tavasz D. Június A. Július D. Július A. Nyár A. Augusztus 23 K. Augusztus vége A.

November 9. Március G. Június M. Július 2. Augusztus N. Augusztus A. Szeptember vége - október eleje N.

Október eleje Franz Koritschonernek. November Inessza Armandnak. December 1. Január első fele Inessza Armandnak. Február 3.

Megerősítette a Brit kormányés hatályba Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith

Március 5. Március 25 előtt V. Március 25 és 31 között J. Április 2 vagy 3 V. Június 2. Június 8. Július 6. Augusztus 5. Augusztus 9. Augusztus 12 és 14 között Távirat a Penza kormányzósági végrejhajtó bizottságnak. Hereg törzsének.

Október 1. Áprilsi Május 5.

Sheffield felnőtt swingerek

Június 9. Augusztus vége Távirat a baskir forradalmi bizottságnak.

Ordzsonikidze levelére írt megjegyzés. Október 16 vagy Július eleje A Komintern végrehajtó bizottságának. Július 19 előtt G. Szeptember 1. Szeptember 9. December G. December vége Az OK b P bakuri járási szervezetének.

Január 21 A népbiztosok tanácsa gazdasági hivatala vezetőjének. Február 6. Április 5 után A közoktatásügyi népbiztosságnak. Április 9. Május 9. Május vége V. Június 1. Június 3. Július 4. Augusztus 7.

Szeptember 3. November Feljegyzések titkára részére December December D. Cjurupának A népbiztosok tanácsának és a munka- és honvédelem tanácsának új munkarendjéről. Január 24 Az újstílusú munka programjáról. Február 1.

Február 22 és Szeptember eleje 1 Szeptember 5 és 15 között 5 P. Április vége 54 P. Lepesinszkijnek és P. Július 9 61 G.

Plehanovnak: December December 80 L. Március vége a után - április eleje 87 F. Krzsizsanovszkijnak és V. Október 5. Augusztus 18 és 31 között V. Broncs Brujevicsnek. Legkorábban október 5. December első fele Március 9. December eleje G. Január 7. Március első fele M.

Április vége F. Nyár G. Október 9. Április vége Mi a helyzet a pártban? Október első fele A "Pravda" szerkesztőségének.

Október A "Pravda" szerkesztőségének. November első fele G. Június második fele G. November eleje A. November közepe N. November-december A "Puty Pravdi" szerkesztőségének. Február, legkorábban én I. Március 23 előtt V.

Április vége Feladataink A. Augusztus első napjai Viktor Adlernek. Szeptember 6. Plehanovnak "A szocialisták viszonya a háborúhoz" címmel Rövid újságbeszámoló Előadás "A proletariátus és a háború" kérdéséről, Újságbeszámoló V.

December vége V. Január 5. Január első fele A. Január második fele A. Július Karl Radeknek. Augusztus vége J. Augusztus vége-szeptember eleje A. Szeptember vége A. Szeptember vége-október eleje G.

Szeptember vége-október eleje V. Karpinszkijnak és Sz. November vége-december eleje Sz. Legkorábban február 8. MÁrcius Március A. Május első fele A. Május A. Augusztus vége Z. Szeptember G. Jegyzőkönyvi feljegyzés Beszéd a Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetjeinek Országos Tanácskozásán résztvevő bolsevikok gyűlésén, Ganieckinek és K.

Tézisek Az áprilisi konferenciáról szóló beszámoló tervezete A Szovjet kongresszusra Üzenet L. Július 5 18 előtt Üzenet N. Podvojszkijnak és V. Újságbeszámoló Üzenet A. Sljapnyikovnak és F. December eleje Távirat V. Jegyzőköynvi feljegyzés A Tengerészeti Forradalmi Bizottságnak.

Január 17 30 Távirat V. Jegyzőkönyvi feljegyzés A Bebel stuttgarti határozati javaslatához benyújtott módosító indítványról Távirat M.

Jegyzőkönyv feljegyzések Távirat V. Rendkívüli Összoroszországi Szovjetkongresszus bolsevik frakciójában mondott beszéd vázlata A breszti béke ratifikálásról.

A szovjetkongresszuson mondott beszéd vázlata A Turkesztán határterület taskenti szovjetkongresszusának, a Turkesztán Határterület Népbiztosi Tanácsának, Ibrahimovnak és Klevlejevnek.

December 4. Május 7. Szeptember 4. Zinovjev "Pártunk létszáma" című cikkéhez Távirat a Petrográdi Szovjet Végrehajtó Bizottságnak Jugyenyics offenzívájával kapcsolatban, Jenukidzének L.

Kamenyevnek és J. Jegyzőkönyvi feljegyzés Megjegyzés az Május Sz. Június 4. Preobrazsenszkijnek és N. Egy erő hajtott végre a Washington égetésede a fő küldetés nem sikerült a elfoglalva Baltimore-t. A brit flotta elhajózott, amikor a hereg parancsnokát megölték.

Kis erő támadta meg a Maine körzet New Brunswickból, Maine északkeleti részeinek és a tengeren fekvő több csempésző város elfoglalásának, és újjáalakította a Új-Írország gyarmat, amelynek végső célja Maine beiktatása Kanadába.

Sokkal fontosabb két nagy invázió volt. Észak-New York államban 10 brit katona vonult dél felé, hogy elvágja Új-Angliát, amíg a döntő vereség a Plattsburgh-i csata visszakényszerítette őket Kanadába. A vereség megkövetelte a parancsnok hadbíróságának megindítását. A brit miniszterelnök azt akarta Wellington hercege hogy a háború megnyerésének megbízatásával Kanadába vezényeljen.

Wellington azt válaszolta, hogy elmegy Amerikába, de úgy gondolja, hogy szükség van rá Európában.

Úgy gondolom, hogy a hadiállapottól kezdve nincs joga bármilyen területengedélyt követelni Amerikától Katonai sikerei és most már kétségtelen katonai fölénye ellenére nem volt képes az ellenség területére vinni. A tárgyalások során az egyenlőség egyetlen elvén sem követelheti a terület engedményét, kivéve más előnyökért cserébe, amelyek a hatalmában vannak Akkor ha ez az érvelés igaz, miért írja elő a uti possidetis?

Nem kaphat területet: katonai műveleteinek állapota, bármennyire is hiteles, nem jogosít fel semmilyen követelésre. A kormánynak nem volt más választása, mint megállapodni Wellington-nal.

A Liverpool arról tájékoztatta Castlereagh külügyminisztert, aki Bécsben tartózkodott: "Azt hiszem, elhatároztuk, hogy ha az összes többi pont kielégítően megoldható, akkor nem folytatjuk a háborút a terület megszerzésének vagy biztosításának céljából. Nem kellett elmondania Castlereagh-nak, hogy a háború nagyon népszerűtlen, és hogy a britek békét és visszatérést szeretnének a normális kereskedelemhez.

Az Amerikával folytatott háború sok hírnevet tett tönkre, és nem ígért nyereséget. Hónapokig tartó tárgyalások után, a változó katonai győzelmek, vereségek és veszteségek hátterében a felek végül rájöttek, hogy nemzeteik békét akarnak, és nincs valódi ok a háború folytatására. Mindkét fél belefáradt a háborúba, mivel az exportkereskedelem csak megbénult, és Napóleon es bukása után Franciaország már nem volt Nagy-Britannia ellensége, ezért a királyi haditengerészetnek már nem volt szüksége az amerikai franciaországi szállítmányok vagy több tengerész megállítására.

A briteket Napóleon nyilvánvaló végső veresége után foglalkoztatták Európa újjáépítése. A Liverpool azt mondta a brit tárgyalóknak, hogy ajánljanak fel status quo-t. Erre vágyott a brit kormány a háború kezdete óta, és a brit diplomaták azonnal felajánlották az amerikai tárgyalóknak, akik elvetették a brit tengeri gyakorlatok és kanadai területek megszüntetésére vonatkozó igényeket, figyelmen kívül hagyták háborús céljaikat és egyetértettek a feltételekkel.

Mindkét fél foglyot cserélne, Nagy-Britannia pedig visszatérne vagy fizetne az Egyesült Államokból elfogott rabszolgákért.

Ez maga nem zárta le a háborút, amelyhez mindkét kormánynak meg kellett erősítenie a szerződést, amely februárjában jött. A szerződés minden foglyot felszabadított, és minden elfogott földet és hajót helyreállított. Visszatért az Egyesült Államokba körülbelül 10 hektár 4 ha; 40 km volt 2 a tavak közelében kiváló és Michigan és be Maine.

A szerződés nem változtatott a háború előtti határokon. A britek megígérték, hogy visszatérnek a kiszabadultak rabszolgák hogy elvették.

A genti tárgyalásokat ben fejezték be azzal a reménnyel, hogy a két kormány ben további tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok és a Brit Birodalom közötti új kereskedelmi megállapodás megkötése érdekében.

Olyan volt, mintha nem vívtak volna háborút, vagy egyenesebben fogalmazva, mintha minden ok nélkül vívták volna a háborút. Mert semmi sem változott; minden olyan, mint az elején volt, kivéve azok sírjait, akik - úgy tűnik - most egy apróságért küzdöttek Erie-tó és Fort McHenry belemegy az amerikai történelemkönyvekbe, Queenston Heights és Crysler tanyája be a kanadaiba, de a bűz, a bűz, a betegség, a terror, az összekapcsolódás és a minden hereggel felvonultatott rendetlenségek nélkül.

A két ország közötti béke évszázadában, amely től az első világháborúig következett, újabb területi és diplomáciai viták merültek fel, de mindegyiket békésen, néha választottbírósági úton rendezték.

A háború folyamata megoldotta és véget vetett a másik fontos eredeti kérdésnek. A legtöbb bennszülött törzs szövetséges volt a britekkel, de legyőzték őket, így az Egyesült Államok folytathatta terjeszkedését nyugat felé.

Nagy-Britannia megőrizte tengeri jogait, nem említve a Szerződés benyomását, ami kulcsfontosságú győzelem számukra.

Sok amerikai számára elegendő katonai győzelmet arattak Nagy-Britannia felett, amely Napóleon vereségének vezetésével éppen az uralkodó világhatalomnak bizonyult, hogy végre megvalósult a teljes függetlenség Nagy-Britanniától, és így a háború így második győzelemnek minősült.

James Carr azzal érvel, hogy Nagy-Britannia a háború befejezése céljából tárgyalt a genti szerződésről, de tudta, hogy egy nagy brit expedíciót rendeltek el New Orleans elfoglalására. Carr szerint Nagy-Britanniának nem állt szándékában lemondani a szerződésről és folytatni a háborút, ha megnyeri a csatát.

A szerződés híre végül hamarosan eljutott az Egyesült Államokba, miután jelentős győzelmet aratott a New Orleans-i csataés a szerződés minden oldalról azonnali széles körű jóváhagyást nyert. Az Egyesült Államok Szenátusa én án egyhangúlag jóváhagyta a szerződést, Madison elnök pedig február én Washingtonban egy brit diplomatával ratifikációs dokumentumokat cserélt.

A szerződést február án hirdették ki. Hopkins volt. Hiábavalósága ellenére, Hopkins családi befolyás révén kinevezte magát. Hopkinsnak nem volt diplomáciai státusa.

Egyedüli feladata az volt, hogy közölje az amerikai jóindulatot, és beszámoljon a helyszíni tényekről az Egyesült Államok kormányának. Hamar túllépte a hatáskörét, nemcsak közvetíteni próbált egy régóta húzódó vitában Paraguay és Juan Manuel de Rosas Buenos Aires-i diktátor között — hamisan azt állította, hogy az Egyesült Államok felhatalmazást kapott erre —, hanem vad és mértéktelen javaslatokat is tett.

Egy Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith munkája életkörülményeik javításán lényegében elveszett.

Hopkinst visszahívták. Hopkins meggyőző optimista volt. Arnold kormányzót ishogy Paraguay kiváló üzleti lehetőség. Hopkins maga nevezte ki az Egyesült Államok konzulját Paraguayban, ezt a diplomáciai posztot katasztrofális múltja ellenére is betöltötte: ő volt az egyetlen jelentkező.

A paraguayi Rhode Island cég általános ügynöke is volt. Fő eszköze, egy gépekkel és árukkal megrakott gőzhajó hajótörést szenvedett jóval azelőtt, hogy Paraguayba ért volna.

A vállalkozás üzleti életképessége teljes mértékben López jóindulatától függött. López elnök ingerült, testes diktátor volt; 19 20 továbbá mikromenedzser. Mivel országuknak bizonytalan történelme volt, a paraguayiak idegengyűlölőek és érzékenyek voltak.

A gyarmati időkben Paraguaynak meg kellett küzdenie az endemikus indiai és portugál razziák ellen; 25 függetlenné válása után, brazil 26 és Buenos Aires 27 zaklatásával.

Lópezzel való bánásmód diplomáciai tapintatot és türelmet követelt; 28 a feladattal megbízott ember mégis Edward A.

Hopkins volt, akinek arroganciája kezdte ingerelni az elnököt.

De facto amerikai győzelem, állásfoglalás tárgyalás útján; Brigham Young Amerikai választottbírósági szövetség Fort Smith fel Utah tartomány kormányzóját Teljes amnesztia lázadás és hazaárulás vádja miatt, amelyet James Buchanan elnök adott ki a Utah Terület állampolgárainak, ha elfogadják az amerikai szövetségi hatalmat.

Egy nap Hopkins bátyja és a francia konzul felesége a vidéken lovagoltak, amikor három paraguayi katonával találkoztak, akik marhát tereltek. Az illetékes katona megparancsolta a házaspárnak, hogy vonuljanak félre, nehogy megijesszék az állatokat, de őt figyelmen kívül hagyták, és a marhákat lenyomták.

A katona feldühödve megütötte Hopkins testvérét a kard lapjával. Ezért írta Ynsfran professzor. Hopkins konzul ahelyett, hogy bátyja nevében ésszerű feljelentést tett volna a rendőrségen, lovaglócsizmában és ostorral a kezében mutatkozott be a kormányházban, ahová szokás szerint minden megfontolással beengedték, és szembesítette az elnököt azzal, bántalmazások és fenyegetések zápora.

A megdöbbent uralkodó egy pillanatra szóhoz sem jutott. Néhány perc múlva magához tért, és elbocsátotta Hopkinst azzal az intéssel, hogy ha bármilyen tiltakozása van, mutassa be a megfelelő csatornán keresztül. Hopkins megidézte saját Nemezisét. López elnök, felháborodva e durva magatartás miatt, visszavonta Hopkins végrehajthatóságátés az utóbbinak nem volt más választása, mint elhagyni az országot.

Ez a Rhode Island-i társaság behatoló üzletének szétzúzását jelentette. Egy másik forrás azt találta, hogy Hopkins azzal dicsekedett, hogy "erőszakkal belépett López elnök hallgatóságába, lovaglóruhájában, ostorral a kezében, a gárda tiltakozása ellenére".

Hopkins rontott a helyzeten. Noha López elrendelte, hogy a katonának korbácsütést kapjon a hatáskörének túllépése miatt, 31 Hopkins hivatalos lapjában bocsánatot kért Paraguaytól. A feldühödött López megtiltotta, hogy minden külföldi hadihajó belépjen Paraguay vizeire.

Erről az incidensről és a Víziboszorkány szerepéről az amerikai-paraguayi kapcsolatok további elmélyítésében később lesz szó.

Az Egyesült Államokban a Hopkins által képviselt cég keresetet nyújtott be Paraguay-jal szemben. Ezt a keresetet később egy amerikai és egy paraguayi választottbíróból álló kétfős nemzetközi bizottság bírálta el, lásd alább.

A választottbírók egyetértettek abban, hogy a Rhode Island-i társaság követelése értéktelen. Ezt azonban csak augusztusában határozták meg. Eközben a Rhode Island-i társaság kampányt indított. Azt állította, hogy a Paraguayi Köztársaság sértette meg, és több mint egymillió dollárt károsított meg.

Buchanan elnök erre az állításra hivatkozva azt mondta, hogy Paraguay "erőszakos és önkényes módon lefoglalta és kisajátította a Paraguayban tartózkodó amerikai állampolgárok vagyonát". A Rhode Island-i társaság azon állítása, miszerint a paraguayi kormány önkényesen tönkretette őket, és amelyet később értéktelennek ítéltek, egyike volt a paraguayi expedíció elküldésének három hivatalos indokának.

Paraguay korábban úgy érezte, hogy nagyobb szomszédai, Brazília 26 33 és Argentína 34 35 nem tisztelték, és üdvözölte a harmadik országok elismerését. Ez a négy szerződés szinte szóról-szóra ugyanaz volt, 38 39 és tartalmazta a legnagyobb kedvezményre vonatkozó kitételeket.

Egy látogató amerikai diplomata nemtörődömsége miatt sok formai hiba került az USA-Paraguay szerződés szövegezésébe, pl. A javított változatot Paraguay ratifikálására készítették el.

hadnagy kereskedelmi gőzhajóval küldött egy tisztet Asunciónba, hogy kézbesítse a szerződés javított változatát. Egy feldúlt paraguayi kormány azonban nem volt hajlandó átvenni, mert nem spanyolul készült.

Buchanan panaszkodott, hogy Paraguay "komolytalan, sőt sértő ürügyekre hivatkozva megtagadta a szerződés ratifikálását". De szigorúan véve Paraguaynak nem volt kötelessége olyan dokumentumot ratifikálni, amely nem a nemzeti nyelvén készült; ami még a lényeg, egyáltalán nem volt köteles barátsági szerződést ratifikálni; még kevésbé, ha nem lenne elég barátság.

A végeredmény azonban az volt, hogy míg Franciaország, Nagy-Britannia és Szardínia kereskedelmi és navigációs előnyökre tett szert, addig az Egyesült Államoknak ez még nem sikerült. Ez volt a másik a három ok közül, amelyeket Buchanan a paraguayi expedíció elküldésére adott.

Ezek a folyók Dél-Amerika felszínének egynegyedével egyenlő területet csapnak le. A legfontosabbak közé tartozik a Paraná folyó és a Paraguay folyó. Argentína területén keresztül érhetők el. Az Egyesült Államok ezért úgy döntött, hogy a Water Witch -et tudományos felfedező expedícióra küldi, amelynek célja a kereskedelem ösztönzése és az amerikai presztízs növelése.

Kísérleti propulziós rendszert vitt magával Morgan excentric tollas lapátkerekek. azonban hiányzott a tapintatból, 48 és nem volt diplomata.

Swinger anyukák kohir

Víziboszorkány októberében érkezett Asunciónba. Ekkor Hopkins konzul csak néhány hónapja tartózkodott Paraguayban, és még mindig jó viszonyban volt López elnökkel. hadnagy azt írta, hogy López nagyon jól fogadta őket, és végül Mivel Paraguay amerikai barátságra törekedett, ez érthető volt. Volt azonban egy rendkívül érzékeny politikai helyzet, amelyet nem értett teljesen:.

Paraguaynak feszült kapcsolata volt a brazil birodalommal ; a két országnak éves, változó határvitája volt, amely a gyarmati időkig nyúlik vissza. Úgy tűnik, Lópeznek szinte morbid előérzete volt, hogy formális háború vár Brazíliával. Ennek megfelelően López útlevelet adott ki hadnagynak a Paraguay folyó egy bizonyos pontig való felfedezésére, 58 de nem tovább.

Tudományosan ez érdekes volt; politikailag, vakmerő. megállapította, hogy tonnás hajója fel tud gőzölni a Mato Grosso-i Corumbábamérföldre km-re Buenos Airestől, messzebb, mint valaha; teljesítménye megnyitotta a Mato Grossót a gőzhajózás előtt messze-messze a tartomány megközelítésének legjobb módja ; 62 63 de felzaklatta Lópezt.

Bár López igyekezett udvariasan viselkedni ezzel kapcsolatban, ez rontotta az amerikai-paraguayi kapcsolatokat.

López már nem bízott -ben. A Rhode Island-i cég küldhetne egy másik képviselőt, és ez rendben is lenne, de Paraguaynak nem lesz több kapcsolata Hopkinsszal. Mint említettük, Hopkins birtokában voltak bizonyos papírok, amelyeket át kellett volna adnia, és López addig nem engedte elhagyni az országot, amíg ezt meg nem teszi.

hadnagy, bár nagyon rossz véleménnyel volt Hopkinsról, úgy döntött, segítenie kell egy amerikai társának, és kérte a szükséges engedélyeket.

A paraguayi kormány és azonban szúrós vitába keveredett a papírmunkát illetően, a kormány ragaszkodott hozzá, hogy minden kérelmet spanyolul kell benyújtani, amely nyelv használatát megtagadta.

Ez felkeltette López ellenségeskedését, mivel ez a víziboszorkány voltParaguay vendége, felkészült arra, hogy kijusson az országból, hogy eltávolítson egy személyt, aki dacol a paraguayi kormánnyal.

Több forrás is azt állítja, hogy Víziboszorkány az elnöki palotán tanította ki fegyvereit. Ezért nem volt hajlandó ratifikálni az USA-Paraguay barátsági szerződést fent.

Paraná folyó. A Felső-Paraná nyugat felé folyik, mígnem találkozik a Paraguay folyóval, amikor délre fordul, és Alsó-Paranának hívják. Néhány mérfölddel a Felső- Paranától felfelé 75 volt egy hosszú sziget, a Carayá 76amely két csatornára osztotta a folyót.

A déli csatorna nemzetközi volt, de Paraguay szempontjából az északi csatorna, a Canal Privado 77 a paraguayi felségvizeken volt, valóban érzékeny katonai övezet volt. Ennek oka az volt, hogy a paraguayi tengerpart többnyire mocsaras volt, és nem volt könnyen behatolható, de kivétel történt Paso de Patria 78 falu körülahol volt egy szilárd strand, ahol le lehetett szállni.

Az Itapirú csak egy kis félköríves téglaerőd volt, de hat nagy ágyúja volt, 83 és tüzérei is pontosak voltak. Biztosan tudta, hogy megkockáztatja a konfrontációt, mert a jobb oldali fegyvert bal oldalra mozgatta, hadműveletre feljogosított, és negyven repeszdarabottizenkét szabályos lövedéket és harminc szőlőt rendelt elő.

Mentségére az volt, hogy megpróbált átmenni a főcsatornán, de egy homokpadon futott. Egy forrás szerint a lépés valószínűleg kiszámított sértés volt López ellen. Jeffers nem volt hajlandó elfogadni, mivel spanyol nyelvű.

Amikor az erődtől yardon belül Jeffers jégesőt kapott spanyolul. Jeffers szerint az erőd ezután két üres lövést adott le, majd egy éles kört. Az élő lövés megölte a kormányost, Samuel Chaneyt. Víziboszorkány megbosszulta három tarackjával. Jeffers útja bizonytalan volt, mert fennállt a földelés veszélye.

Az erőd tízszer megdöntötte a Víziboszorkánytelpusztított két csónakot és megrongált egy lapátkereket. Víziboszorkány bebicegett egy argentin kikötőbe. Amikor hadnagy megtudta, lefelé ment, és megpróbálta rávenni William D.

Salter parancsnokot, a dél-amerikai amerikai osztag parancsnokát, hogy adjon parancsot az erőd megtámadására. Salter visszautasította, és Washingtonba utalta. Még az Egyesült Államokban, hadnagy azt állította, hogy a paraguayi erőd provokáció nélkül lőtt Water Witch -re, miközben a nemzetközi vizeken tartózkodott.

Jeffers hadnagy azt állította, hogy soha nem volt a Canal Privadóban. A modern tudósokat nem sikerült meggyőzni, 94 88 95 96 97és William L.

Marcy külügyminiszter sem volt azaki -et és Jefferst találta közvetlenül felelősnek a Víziboszorkány - incidensért. Mindenesetre az incidenst egy ifjabb haditengerészeti tiszt provokálta, akinek tudnia kellett, hogy fegyveres összecsapást kockáztat egy erőddel a külföldi hajók tiltására vonatkozó parancs alapján, és akivel nem volt hajlandó tárgyalni.

Buchanan elnök azt állította, hogy López hajózási tilalma nem vonatkozott a USS Water Witch -re, mert az nem volt hadihajó, csak tudományos kutatóhajófigyelmen kívül hagyva, hogy a USS Water Witch hadműveletre kifosztottan érkezett az erődhöz, lőszerével a fedélzeten.

A fentiek fényében valószínűtlennek tűnhet, hogy a paraguayi erőd indokolatlanul lőtt Water Witch -re. Ez volt tehát a másik három hivatalos indok a paraguayi expedíció elküldésére.

Kevesebb mint hat hónap alatt a diplomáciai viták felhalmozódása egy teljes értékű vitát eredményezett, amely majdnem háborúhoz vezetett.

Ezek a dolgok elkerülhetőek lettek volna, ha mindkét félnek megfelelő diplomáciai szolgálata lett volna a félreértések időben történő feloldására, de nem tették meg. Lópezt "egoistának" nevezték, aki nem volt hajlandó megfelelő diplomáciai szolgálatot fenntartani.