Downers grove il szexi nők

Downers grove il szexi nők Ám utóbbi felesége, Celeste Marcia Gay Harden látta férjét a bűntény éjjelén véresen, sérülten hazatérni és a zsaruk is szagot fognak, mert valami nagyon nem stimmel Dave-vel. A rajzolt Damon McCready jobban néz ki mind civilben, mind alteregójaként, van egyfajta őrület a szemében, ami előrevetít egy hatalmas csavart a sztoriban. Úgy nézett ki, mint aki orosz regényeket olvas, és elvont zenéket hallgat.

  • Mi az állampolgárságom:
  • Belga
  • Mi az én csillagjegyem:
  • Kos vagyok
  • Figura típusa :
  • Az alakom jellemzői meglehetősen karcsúak
Gladstone felizgat

Kafa, gondolta Vince, amikor néh{ny ór{val később belekukucsk{lt anyja Minijének visszapillantó tükrébe. A fényes Jaguar korm{nya mögött a karót nyelt Alan lavírozgatott fura, rézsútosan sepregető mozdulatokkal a strandhoz vezető földút trükkös bukkanói között. Mellette, a műszerfaltól szinte teljesen eltakar- va a majd elolvadó, kalapos Barbara itatgatta zsebkendőjével a homlo- k{t.

És ott, h{tul, egy túlméretezett piknikkos{r hatalmas térfogata miatt az ajtóhoz szorulva, maga Joy ült. Egyik könyökét a kos{rra, a m{sikat az ablakp{rk{nyra t{masztotta, és elmélyülten tanulm{nyozta a szélfútta t{jat.

A szellő kisimította az arc{ból a tincseit. Ah{nyszor Alan különösen lavírozva {tjutott egy buk- kanón, Joy enyhén grimaszolva megragadta az ablakp{rk{nyt. Chris terve némiképp visszafelé sült el. Miut{n Joyt meghívta, tartson velük a strandra, akaratlanul a szüleit is beszervezte.

A hülye baromarcú. A Holmes Beach egy többhekt{ros, illatos és {rnyas fenyveseket, {r- ap{ly form{lta, végtelen strandokat és hull{mzó homokdűnéket mag{- ban foglaló t{jvédelmi körzet része volt. Egy balsafa kunyhóban ülő, pi- rospozsg{s férfi autónként ötven centet gombolt le róluk, hogy r{hajt- hassanak a strandhoz vezető vörösess{rga homokútra.

Nagyj{ból fél- mérföldenként Chris kisz{llt a kocsiból, hogy szélesre t{rjon egy kaput, és egy cikorny{s meghajl{s kíséretében intett Alannek, hogy hajtson ut{nuk. Fejük felett zafírkék, apró b{r{nyfelhőkkel pettyezett, végtelen égbolt terpeszkedett.

Vince combjai közt, a Mini zöld műbőr ülésén ragacsos. Kortyolt egyet a meleg kól{sdobozból, s nézte, ahogy Chris a hüvelykujj{val megmasszírozza édesanyja karcsú, napbarnított nyak{t.

Azt{n eszébe villant egy kép, egy kép Joyról és önmag{ról, előző éj- szaka a tengerparton: Joy vékony ujjai a haj{ban, melle Vince mellkas{- nak nyomódik, l{b{t a fiú combja köré fonja. Eszébe jutott az az izgal- mas, idegen érzés, ahogyan a nyelvük egym{sba gabalyodik, s hogy az egész milyen gyorsan természetessé v{lt.

De legink{bb Joy szenvedé- lyességére emlékezett: az apró zih{l{sokra és nyöszörgésekre, amelyek előtörtek ajkai közül, sz{j{hoz keményen tapadó sz{j{ra, az összekocca- nó fogakra, melyekről egyikük sem vett tudom{st. A l{ny hat{rozta meg az iramot, ő volt az, aki Vince kezét bevezette a pólója al{, meztelen keb- lére, ő volt, aki kezét Vince {gyék{ra helyezte a gabardinnadr{g szöve- tén {t, aki egyre közelebb és közelebb nyomult hozz{.

Közel h{rom ór{n keresztül csókolóztak így. Emberek haladtak el mellettük, megjegyzéseket tettek: — Hajr{! Gyerünk, fiam! Amikor végül szétv{ltak, és elhat{rozt{k, hogy visszatérnek a kem- pingbe, Vince úgy érezte, tetőtől talpig telipump{lt{k vérrel — minden egyes porcik{ja feszült, lüktetett, és majd szétpattant.

A Seavue felé sé- t{lva — kéz a kézben, lassan lecsillapodva — a fiú végiggondolta első, sze- xu{lis téren szerzett tapasztalat{t, és úgy döntött, az a h{rom óra, amit Joy Downerrel töltött a padon, majd tizenkilenc évesen, többszörösen k{rpótolta mindazért, amit kor{bban elmulasztott.

És amikor Joyék la- kókocsija előtt elköszöntek egym{stól, és a l{ny keze fel-le siklott Vince csupasz bőrén, a póló alatt — Vince tudta, hogy ő az. Ő az a l{ny, akivel elveszti majd a szüzességét. A strand parkolója dugig volt, csak a partra vezető ösvénytől sz{z méterre sikerült helyet tal{lniuk.

Alan melléjük húzódott, és az ablakot letekerve előrebólintott. B{rmibe lefogadn{m, hogy veri Barba- r{t.

Lehet, hogy kurv{zik is — tette hozz{, mintegy utógondolatként. És ezt mind egy félór{s beszélgetésből szűrted le?

Meg ahogy a feleségével beszél. Egyszerűen h{tborzongató, és kész! Kipakolt{k a Mini csomagtartój{ból a fürdőlepedőket, naptejet, a r{gcs{val teli zacskókat, a különböző méretű és form{jú z{rható mű- anyag dobozokat, és megindultak az ösvény felé, ahol Joy és Barbara v{- rakozott a napon, a maguk röhejes kosar{val.

Megv{rt{k, míg Alan felz{rkózik hozz{juk, azt{n a túlméretezett piknikfelszerelésből, elütő fürdőlepedőkből és össze nem illő emberek- ből alkotott fura konvoj nekiv{gott a strandnak.

Vince megszapor{zta a lépteit, és a pallók borította út felénél beérte Joyt. A l{ny most is a fekete bermud{j{t viselte, khakiszínű gyolcsinggel, ami eredetileg egy férfié lehetett.

Haj{t kócos lófarokba fogta össze a feje tetején. Úgy nézett ki, mint aki Borneóba indul fatörzsekről majomszart vakargatni.

Mondtam, hogy meggyőző tud lenni. Különben is: így legal{bb együtt töltjük a napot!

Vince lepillantott a l{nyra, vajon tényleg jól hallotta-e. Érezte, ahogy sz{rnyra kap benne az öröm, amikor r{ébredt, hogy nem tévedett. Pozitív hozz{{ll{s, ez tetszik!

Egy ideig tébl{boltak, a tökéletes dűnét keresve, amelyet Chris múlt ny{ron kiki{ltott a saj{tj{nak. Leterítették a szúrós pokrócokat és a rikító pamutvelúr fürdőlepedő- ket. Alan és Barbara tíz percig pepecselt egy s{rga-zöld kock{s szélfogó fel{llít{s{val, amit képtelenek voltak beleverni a homokba, azt{n min- dannyian nekifogtak a vadidegenek előtti vetkőződés kissé kellemetlen műveletének.

Chris annak a szőrös mellkasú, huszonkilenc éves fiatalembernek tel- jes önbizalm{val r{ntotta le mag{ról a pólót, aki súlyzókészletet tart a gar{zsban, és harminc óra szol{riumoz{st tudhat a h{ta mögött. Kirsty öntudatosan kibújt a sortj{ból és a nyakba akasztós felsőjéből, közszem- lére téve aprócska, fekete bikinijét, melyet két keble között egy aranyszí- nű Gucci-G-ut{nzat fogott össze, ami minden mozdulat{ra felragyogott a napfényben.

Alan úgy tett, mintha ügyet sem vetne a vetkőző nőre, de úgy behúz- ta a has{t, hogy a bord{i szinte {tszúrt{k szeplős bőrét. Ah{nyszor csak megszabadult egy-egy ruhadarabtól, precíz négyszöget hajtogatott belő- le, és szorosan begyömöszölte egy műanyag zacskóba.

Vince észrevette, hogy a v{dlija felétől egy sz{l szőr sem nő a l{b{n. Gumis derekú, ten- gerkék poliészter fürdőnadr{got hordott. Barbara ügyetlenül kik{sz{lódott szoros pamutruh{j{ból. Alatta első pillant{sra egy újabb szoros pamutruha tűnt fel, ami valój{ban egy terje- delmes, teljes alakot takaró, fürdőruhaként aposztrof{lható úszódressz- nek bizonyult.

A fürdőruha sz{ra a combja negyedénél, egy gumírozott csomóban ért véget, összer{ncolva karfiolos bőrét.

Vince odafordult Joyhoz. A l{ny od{ig jutott, hogy levette a Martenst és kigombolta a gyolcsinget, felfedvén szürke topj{t. Nem úgy tűnt, mint akinek sz{ndék{ban {ll tov{bb vetkőzni.

Szeretnénk kérni, hogy egy ember csak egy Downers grove il szexi nők küldjön!

Alan lerúgta bőrszand{lj{t, majd egym{s mellé fektette őket a ho- mokra. Nem ülhetsz ott egész nap, mint egy túsz! Igaz{n nem értelek! Gondolod, b{rkit is érdekel, amit takar- gatsz?

Férfi meleg kísérők santa barbara

Miért kellene levetkőznie, ha nem akar? Tudom, tudom! Kirsty tekintete Chrisre villant, ahogy a mogorva hangulat r{telepe- dett a dűnére. Joy alig leplezett undorral figyelte, ahogyan az anyja türelmesen be- dörzsölte Alan szeplős v{llait, azut{n felpattant.

Most őszintén — mormogta a bajusza alatt —, miért kell mindenből ekkora rohadt nagy dr{m{t csin{lni? Egy óra. Itt legyél! Azut{n feltrappoltak a dűne l{b{n{l magasodó dombocsk{ra, és el- indultak a tengerpart ir{ny{ba. Csak amikor elfelejti megj{tszani, hogy kedves.

Azaz szinte mindig. Amikor felértek az utolsó dűne tetejére, a tengerpart úgy t{rult elé- bük, mint egy idegen orsz{g. Mérföldeken {t húzódott minden ir{nyban, hatalmas területét csal{dok pettyezték, mint szerteszórt érmék.

Homo- kos farkú kuty{k szaladg{ltak holdkóros módj{ra a kemény, nedves. Pici gyerekek ültek szétvetett l{bakkal j{ték vödreik mel- lett, és v{rakat meg autókat építettek a form{zható homokból.

A t{vol- ban a papírsima part sós vizű, üvegfonalszerű, ezüstös redőkbe olvadt. A tenger puszt{n egy vékony, kék színű csík volt a messzeségben.

A dűnék katla- n{ból kikerülve a hőmérséklet legal{bb öt fokkal hűvösebb volt, s frissítő szellő fújdog{lt. Egy pillanatig csak b{mult{k a fantasztikus l{tv{nyt, azt{n nekiindul- tak. Sosem akartam elhinni, hogy a szüleim tényleg a szüleim. Nem csak azért, mert én nem hasonlítok r{juk.

Érted, mit akarok mondani? Péld{ul, ott vagy te meg Chris meg a mam{d — de b{rmennyire is különböztök egy- m{stól, van bennetek valami egységes, mintha eredetileg mindannyian egy helyről sz{rmazn{tok.

Apu régebben a Jaguarn{l dolgozott. Kereskedelmi igazgató volt a legnagyobb szingapúri bemutatószalonban. Jó tíz évig éltek oda- kint anyuval. P{r hetes voltam, amikor hazajöttek.

Amikor először megl{ttalak, arra gondoltam, van valami egzotikus a megjelenésedben. A szemed miatt — mondta Vince, és ujjaival keretbe foglalta őket. Joy elégedetten felkacagott. Joy fél kézzel felnyúlt, és megérintette a szemét.

A történet elején Allegrával szakít a leszbikus Downers grove il szexi nők.

Egy pillanatig csak b{mult{k egym{st. Joy mosolyogva simította ki a haj{t a szeméből. Azon rajta van feketén- fehéren. Alan és Barbara Downer ivadéka vagyok. Hivatalosan is.

Bal- szerencse. Te hasonlítasz az apuk{dra? Úgy értem, tu- dod, hogy nézett ki? L{ttam képeket. Legal{bbis egy p{rat. Nem olyan régóta is- merték egym{st anyuval, amikor meghalt. Nem voltak h{zasok, meg ilyesmi. Hosszú haj, bajusz, farmerdzseki.

Nem épp az én stílusom. Anyu rajong a macsó pasikért. Olykor arra gondolok, tal{n húzós lett volna. Tal{n csalód{st okoztam volna neki, azt gondolta volna, hogy puh{ny vagyok, l{nyos.

Hihetetlenül férfias vagy.

Tudod, valami csendes Downers grove il szexi nők.

Vince kétkedő tekintetet vetett r{. Észre sem veszed? Azok a l{nyok, akiket ismertem, sosem tekintettek r{m úgy. Én csak a Dinnyefej voltam, tudod? A múlt évben meg szinte teljesen kivontam magam a forgalom- ból.

El sem hiszem, hogy ilyeneket mesélek neked! Most balféknek tartasz? Én sem vagyok túl j{ratos a dologban.

Csak egyetlen fiúm volt. H{rom évvel volt idősebb n{lam.

Miut{n Downers grove il szexi nők meghívta, tartson velük a strandra, akaratlanul a szüleit is beszervezte.

De egy{ltal{n nem volt komoly. M{rmint attól eltekintve, hogy hozott nekem egy eljegyzési gyűrűt! Vince lelki szemei előtt hirtelen megjelent egy idősebb, eljegyzési gyűrűt hozó férfi képe. Úgy nézett ki, mint Bryan Ferry. Csak vicc volt! Különben is, sosem voltam szerelmes belé. Édes pofa volt, de sosem akartam hozz{menni, vagy ilyesmi.

Ez csak egyfajta st{ció volt, egyszerűbbé tett dolgokat. Aha, gondolta Vince, ez az! Az a titokzatos dolog. A dolog azt jelenti, hogy őt valaki m{r ci- rógatta, levetkőztette, elcs{bította és a mag{év{ tette. Olyan rendes csaj.

A pozitúr{k, az érzések, a testnedvek. Kézimunk{z{s, furuly{z{s, misszion{rius póz, kutyamód, or{lis szex, an{lis szex, a l{ny felül, a fiú felül, h{tulról, kan{l pozíció, a csikló izga- t{sa, nyal{s, szív{s, dug{s — mindezek az idegen, rémisztő, izgató fogal- mak.

Vince tudta, hogy fest mindez.

Vállalat gyönyörű mellek

Persze hogy tudta. Olvasta a magazi- nokat, megnézte a videókat, l{tta m{r a haverjait a sarokban tevékeny- kedni egy-egy zil{lt le{nyzóval, a derekukig felcsúszott szokny{ban.

L{- tott ő m{r mindent arról, csak épp nem élte {t.

Bezzeg Joy! Ő persze igen. Ahogy mindenki m{s. Mindenki, a papokat, az ap{c{kat és a hozz{ hasonló furabogarakat kivéve. Tudod, valami csendes zugba.

Wonderland gentlemens club mcallen

Csevegve elindultak visszafelé, arra, amerről jöttek, s ahogy sét{ltak és beszélgettek, Vince úgy érezte, {tv{ltozik: mintha életének egy jókora darabj{t maga mögött hagyn{, mintha a valódi élete még csak most kez- dődne el.

A tengerparton sét{l egy l{nnyal, aki olyan gyönyörű, hogy mellette úgy érzi mag{t, mint egy film szereplője, de nem annyira, hogy elvegye az eszét. Egy gyönyörű l{ny, akinek megcirógatta a mellét, akivel h{rom ór{n keresztül csókolózott, aki m{r nem szűz, aki helyesnek, szívdög- lesztőnek és nagyszerűnek tal{lja.

Egy gyönyörű l{nnyal, aki sosem is- merte Dinnyefejet, aki csak a mostani form{j{ban l{tta. Ő meg itt sét{l a strandon, mezítl{b, fedetlen mellkassal a napsütésben, és könnyed, meghitt csevejt folytat ezzel a gyönyörű l{nnyal, mintha csak ez lenne a.

És önmag{ban ez volt a legkülönö- sebb. Hogy az egész milyen természetes, milyen helyénvaló. Tudta, hogy újra megérinti majd a kebleit, nyelve a nyelvét kutatja majd ennek a gyönyörű l{nynak. És azt is tudta, hogy a l{ny tarkója belesimul majd a tenyerébe, hogy a talp{val a l{ny v{dlij{- nak selymes bőrét cirógatja majd, és különösebb megerőltetés nélkül ké- pes lesz megbirkózni mindezzel.

Mert olyan régóta v{rt m{r erre, annyi éven {t {br{ndozott róla, végignézte, ahogy minden ismerőse {tesik rajta — de most vele történik mindez. És Vince tizenkilenc volt, és férfi, Joy pedig nő, és most végre r{ került a sor, ő pedig készen {llt.

Készen {llt mindenre. Öt perccel később Joy becsúsztatta a kezét a fürdőnadr{gj{ba, és gyengéden, kísérletezőn végigsimított tenyerével a szersz{m{n. Két m{sodperc múlva elélvezett a l{ny tenyerében.

Ismerkedés átverések a cannock

M{snap Vince azzal az elhat{roz{ssal ébredt, hogy bebizonyítja ma- g{nak. Mindegy, mennyit csitítgatta Joy, arról győzködve, hogy az egész cseppet sem sz{mít, hogy b{rkivel megtörténik, és nem nagy ügy.

Sapphire gentlemens club scunthorpe

Vince egyszerűen képtelen volt elviselni önmag{t. Nem is arról volt szó, hogy szégyelli; puszt{n csak csalódott volt.

Egy gyönyörű l{ny akart rajta kézimunk{zni, ő meg elbalt{zta. Töké- letesen. Be kellett bizonyítania önmag{nak, hogy képes elfogadni egy kis kézimunk{t anélkül, hogy rögtön elmenne, mint egy tizennégy éves kis- kölyök. Este sütögetni fogunk.

Nem gond? Vince lerogyott a kanapéra, és felsóhajtott. Lehet — vont v{llat.

Felvette az előző napi Daily Mirrort, és egy ideig szórakozottan la- pozgatta, de nem tudott koncentr{lni.

Egyre csak azon j{rt az esze, ami előző nap történt a strandon. Ismét felé pislogott, és próbaképp megnyalta kisz{radt sz{j{t. Mondd el, mi aggaszt, rend- ben? Vince vett egy mély levegőt, és egy szabadkozó mosolyt villantott Chris felé. Chris szemöldöke egészen a haja tövéig szökkent, azt{n szélesen el- vigyorodott.

A strandon. És én nem sz{mítottam r{. Ő olyan tapasztalt meg minden, én meg akkora balféknek érzem magam. Na, nem mostan{ban, azt gyor- san hozz{ is teszem. De a te korodban — igen. Nem is egy- szer. Ez olyan, tudod, mintha a tested egy felhúzott rugó lenne. Szóval, férfi vagy, és mint olyan, arra születtél, hogy elhintsd a magjaid, és fel- csin{ld a csajt.

Nem igaz? De ez természetes. Chris v{llat vont. A legjobb, amit tehetsz, ha megpró- b{lsz ellazulni a közelében. Tudod, lógjatok együtt, ismerd meg. Lassan haladjatok.

Menj, tal{lkozz vele! És ne feledd! Csak egy l{ny. Egy m{sik emberi lény. Minél hamarabb tal{lkoztok, an- n{l nyugodtabb leszel.

A kutya könyörögve nézett rájuk, így a két fiatal nagy Downers grove il szexi nők leguggolt, hogy köszöntse.

Pattanj vissza a nyeregbe! Csak úgy, tudod, pikk-pakk, szersz{m a kézben, figyelmeztetés smafu? Chris bölcsen bólintott, és úgy tűnt, le van nyűgözve.

Vince aznap reggel mindent dupla sebességgel csin{lt, hogy minél hamarabb {tjusson Joyhoz. Úgy sik{lta mag{t végig a szappannal a zu- hany alatt, hogy annak ideje sem volt felhabosodni. Beleugrott a boxeralsóba és a nadr{gba. A te{j{t olyan gyorsan döntötte le, hogy majdnem belefulladt, majd tíz teljes m{sodpercig fürkészte a tükörképét — huszadannyi ideig, mint {ltal{ban.

Amikor tíz perccel később türelmetlenül bezörgetett hozz{juk, Alan nyitott ajtót.

Jó reggelt, Vincent! Itthon van Joy? Vince elfojtott nyögést hallott az egyik h{lószoba ajtaj{ból. Gyere be! Otthagyta Vince-t {csorogni a konyh{ban, és visszaballagott az ebéd- lőasztalhoz.

Kézbe vette a Telegraphot, és neki{llt feltűnően zörögni vele. Két pillanattal később nyílt a fürdőszobaajtó, és megjelent Barbara.

Cincinnati ohio és koreai kíséret

Ré- mítően festett rózsaszín steppelt köntösében és {tl{tszó zuhanysapk{j{- ban. Amikor észrevette az ott {lldog{ló Vince-t, kezével összébb fogta a köntösét.

Indian springs nv milf personals

R{m hoztad a fr{szt! Azut{n felt{rult a h{lószoba ajtaja, és feltűnt Joy. Amikor megl{tta a fiút, mosoly ömlött szét a von{sain. Van kedved sét{lni egyet? Nem — adj öt percet! L{bujjhegyre {llva gyengéd csókot lehelt a sz{j{ra, majd ismét eltűnt a l{nyos illatú h{lószob{ban.

Egym{st {tkarolva bandukoltak a tengerpart ir{ny{ba, s több mint egy ór{n keresztül kódorogtak a v{ros csics{s részén, egyetlen percre sem engedve el a m{sikat. Vince visszagondolt arra a több sz{z, több ezer összefonódó, csípőben összetapadó p{rocsk{ra, akik mellett életében el- sét{lt.

Visszaidézte, milyen irigyen pislogott azokra a fickókra, nem ér- tette, mi a csud{ért akarhat egy l{ny nyilv{nosan mutatkozni valakivel ily módon összenőve. És most ő is egyike volt azoknak a fickóknak, és a dolog egy{ltal{n nem tűnt fur{nak.

Még csak nem is volt olyan hű de izgalmas. Egyszerűen csak helyénvaló. F{nkot vettek, s az csillogott a napfényben, azt{n letörölgették egy- m{s arc{ról a porcukrot. Megforgatt{k a nyikorgó képeslap{llv{nyokat, s jót mulattak az es évek rikító technicolorj{n megörökített szomorú szamarakon és kö- zösségi épületeken.

Joy kiv{lasztott egy tengerpartot {br{zoló lapot, hogy elküldje a San Diegó-i bar{tnőjének, kiz{rólag a miatt a szerencsét. Ahogy a nap egyre magasabban sz{rnyalt, életre kelt a vattacukor és gépzsír nehéz szag{t {rasztó vid{mpark.

Meg Downers grove il szexi nők Hitchcockot láttak

Körbebolyongtak a kókusz{ru- sok l{rm{s útvesztőjében, ronda plüssmackók, túlméretezett műanyag bab{k, rózsaszín vattacukorfelhők és pehelycukor k{belként lógó, pasz- tellszínű, hosszú füzérével tömött {tl{tszó zacskók mellett.

R{mosolyog- tak a lust{n keringő körhint{kon ülő, izgalomtól merev arcú kisgyere- kekre. Ebédidőben visszasét{ltak a kempingbe, és a nyugszékekben ülve sa- l{t{t falatoztak Kirsty és Chris t{rsas{g{ban. A délut{nt is itt lust{lkod- tak végig, a napon, s olykor mezítl{b betrappoltak a lakókocsiba, egy- egy jeges italért a hűtőből.

Chris egy recsegős tranzisztoros r{dión hall- gatta a meccset, Kirsty — l{bujjai között rózsaszín habszivacs t{vtartóval — csill{mos kékre ping{lta a l{bkörmeit. Ötkor befutott a jégkrémes kocsi, s a csendet harminc, pénzért rikol- tozó gyerek törte meg, akik egym{st taposva kapaszkodtak az {rus abla- k{ba.

Vince hozott fagyit mindannyiuknak, azt{n Chris előszedte a Monopolyt. Törökülésben letelepedtek a szúrós pokrócra, és fagyiz{s közben dobtak. Joy j{tszott a cilinderrel, Vince a vasalóval, Chris az au- tóval, Kirsty pedig Scotty kuty{val, mert ő mindig azt v{lasztotta.

Desi furcsa lány szex

Fél hétkor még senki sem nyert, de ez senkit sem izgatott. Valamivel hét előtt előkerült Barbara és Alan, ak{rhol is töltötték a napot. Kezükben barna papírzacskók, mindkettőjük fején kalap. Alan megindult feléjük, s amikor észrevette Joy kezét Vince csupasz combj{n, helytelenítően meredt a l{ny{ra.

Egész nap ettem! Nem arról volt szó, hogy ez egy csal{di nyaral{s? Nem ez volt a kurva lényeg az egészben?

Downers grove il szexi nők vicc volt!

Joy hangosan csettegett, mire Alan arca l{ngba borult. Barbara bűn- b{nó mosolyt villantott r{juk, majd a könyökénél fogva gyengéden visz- szaterelte Alant a lakókocsijukhoz.

Ők négyen egym{sra meredtek. Chris gyerekes grimaszt küldött Joy felé. A l{ny elmosolyodott. Én azt{n rohadtul tö- kéletes vagyok!

Joy fintorogva figyelte őket. Kirsty hangosan felkacagott, s nevettében a combj{t csapkodta.

Az azonos nem képviselőjével létesített fizikai kontaktus ir{nt érzett erős v{gy a latens homoszexualit{s megnyilv{nul{sa. Vince nem vette a szívére; ink{bb örömteli borzong{st érzett, amiért a bar{tnője képes ilyen hosszú szavakat haszn{lni, és kigúnyolni Christ.

M{sfelől úgy tűnt, Chris le van nyűgözve. Megkérdő- jelezted egy északi férfi nemi identit{s{t! Jobb, ha tőlem tudod! Azok csak lenn, délen teremnek! Ó, és Russell Harty, ha m{r itt tartunk — vonta fel a szemöldökét Joy, mire Chris meg- j{tszott bosszús{ggal Vince-re meredt. A tiéd!

Most Vince-en volt a sor, hogy jól megcib{lja Christ, mire Kirsty és Joy olyan hangos hahot{ra fakadt, hogy a föléjük nyúló f{ról takaróból kir{zott morzsaként rebbent fel egy csapat vadgalamb.

Chris a szén felé fordította a fújófejet, és megnyomta. Lila cseppf{tyol hullt a par{zsra, nyom{ban borosty{nszín l{ngfal lobbant fel. Chris megpiszk{lt egy égett kolb{szdarabot, és gyengéden az oldal{ra fordí- totta. Ki birkózik meg vele?

Mindenki udvariasan elh{rította, kikerekedett pocakj{t simogatva. A laza, részeges délut{n megszakít{s nélkül laza, részeges grillparti- ba folyt {t. Chrisnek sikerült r{vennie a vonakodó Alant és Barbar{t, hogy tartsanak velük a grillezésben, csakúgy, mint egy m{sik, mit sem sejtő p{rt, akik éppen arra j{rtak, amikor az előkészületek beindultak.

A földön zsíros papírt{nyérok, szürkülő csontok és krumplihéj éktelenked- tek, Alan pedig épp egy újabb üveg Beaujolais felnyit{s{n f{radozott.

Lassacsk{n kezdett kipirulni, s a hangja minden egyes poh{r bor ut{n egyre hangosabb{ v{lt. Gondolom, ez is szexista, mi? Egy nappal sem nézel ki harmincn{l többnek!

Engem is megfiatalít — kacsintott Chrisre. Alan felkuncogott.

Downers grove il szexi nők Jaimie Alexander.

Azt én is l{tom. Jó kis testmozg{s, nemde? Ezek tények. Köztudott, hogy a szex megóv az öregedéstől.

Nem igaz, Kirsty? Legal{bbis úgy tűnik — mérte végig elismerő pillant{ssal Kirsty {polt, barna l{bait. Mint egy csitri! Kirsty udvariasan felkacagott, de a többiekre kínos csend telepedett.

Nagyon jó l{tni! A felnőttek csod{lkozva fordultak feléjük. Mielőtt b{rki is tiltakozhatott volna, bemasíroztak a lakókocsiba, fel- kapt{k Joy t{sk{j{t meg egy-két sört, erélyesen jó éjt kív{ntak mindenki- nek, és a lehető leggyorsabban maguk mögött hagyt{k a részeg közép- korúak tivorny{z{s{nak tragikus hangjait.

Szegény anyu- k{d! Borzasztó ciki! Hiszen olyan csinos, és ott van neki Chris, meg minden! De ap{m olyan rohadt hiú, hogy tényleg azt hiszi, van esélye.

M{r a v{roson kívül j{rtak, amerre a mezei ösvények indultak, s egy kis, holdfény pettyezte réten tal{lt{k magukat. Vince lenézett a mérgesen elterülő l{nyra, és elmosolyodott.

Joy nevetve felhorkantott. Megragadta a fiú v{ll{t, mag{ra húzta, és nyelvével szétfeszítette aj- kait. Vince kezdett szédülni.

Csókjaik egyre szenvedélyesebbé v{ltak, Joy keze vadul kalandozott a testén, s a pólój{t kezdte r{ncig{lni. Lassacsk{n leesett neki, hogy való- j{ban meg akarja szabadítani tőle, ezért testhelyzetet v{ltott, miközben a l{ny ler{ngatta a pólót a lapock{j{ról, azt{n félredobta.

Joy hirtelen jött, spont{n szenvedélye olyan elsöprő erejű volt, hogy Vince furamód úgy érezte, mintha külső szemlélője volna az esemé. Célok, jutott eszébe, miközben a l{ny combja az {gyék{ra csúszott — célokra van szükségem.

Egy ideig nyelvének ütemére összpontosított; prób{lt fenntartani egyfajta kavargó-örvénylő, masszírozó mozg{st. Az- t{n döntött. Most a mellek következnek. R{ngatni kezdte Joy blúz{nak gombjait, de a piciny, gyöngyh{z korongok folyton kisiklottak az ujjai alól.

Rohadt gombok! A franc egye meg őket! Ink{bb arra koncentr{lt, hogy a bő blúzt {thúzza a l{ny fején. A melltartó miatt majd akkor aggódik, ha ezen m{r túl van. De a melltartó miatt nem kel- lett aggódnia: abban a pillanatban, ahogy a blúz lekerült róla, Joy karja a h{t{ra csúszott, és kikapcsolta, így most ott kígyózott kettőjük között, elszabadulva, mint valami idegen és abszurd t{rgy.

Vince megr{ntotta, a melltartó melléjük hullott, s most ott feküdtek, egy férfi és egy nő — fél- meztelenül. Újra {tölelték egym{st; Vince érezte, ahogy csupasz bőre a l{ny meztelen keblének feszül, és ebben a pillanatban az összes célja kiment a fejéből, és teljesen bezsongott, és az összes vér, ami nem a bődületes merevedését tartotta fent, elöntötte az agy{t.

Joy a fülébe zih{lt és nyöszörgött, ahogy egym{shoz dörgölőztek, de azt{n levette Vince kezét a melléről, és a fiú azt gondolta: na tessék, most lelassítunk, ez túl gyors, túl gyors, vissza kell vennünk a tempóból. Vince-nek zúgott a füle az izgalomtól.

Joy még lejjebb húzta a kezét, míg teljesen r{ nem simult a szemé- remdombj{ra, s Vince hirtelen egy új vil{g hat{r{ra érkezett. Vince érezte a v{ll{n, hogy hevesen bólogat. És akkor nekifogott felfedezni ezt az új vil{got: óvatosan kitapogatta a redőket, a dombokat és az ernyedt részleteket, elmerült a szövetekben, és eltűnődött rajta, mi legyen a következő lépés.

És megint Joy volt az, aki helyette megtette. Vince ösének gombjaival babr{lt, széthúzta a farmert, keze m{r a nadr{g belsejében j{rt, azt{n az alsónadr{g alatt, és egyszer csak ott voltak h{t, ketten, félmeztelenül, egym{s alsóneműjében matatva, a holdfényben, mérföldekre mindenkitől.

Éppen amikor azt hitte, hogy a dolgok elértek od{ig, ahonnan tov{bb valószínűleg m{r nem haladnak, hogy ennél több nem történik, Joy lefe- lé kezdte r{ngatni a nadr{gj{t, az alsónadr{gj{t, és úgy tűnt, megprób{l- ja levetkőztetni, a teljes meztelenségig.

S noha Vince nem tudta, valóban ez volt-e a l{ny sz{ndéka, nem akart egyedül maradni csupaszon, sebez- hetőén, így azt{n neki{llt, hogy megszabadítsa Joyt a rövidnadr{gj{tól és a bugyij{tól. Akkor azt{n ott feküdtek, tökéletes mezítelenségben, és együtt hemperegtek a fűben, teljesen csupaszon.

És ez volt az a pont, érezte Vince, ahol fel kellett tennie bizonyos kér- déseket. Haja az arc{ba tapadt, ajka vörös és duzzadt volt a holdfényben. Szűz vagy. Te is? Az vagyok. Joy bólintott. Újabb bólint{s.

Szikkadt, letarolt mezőkön, sötét, üres vidéki utakon v{gtak keresz- tül. Joy kidörzsöltnek és megviseltnek érezte a l{ba közét, mintha egész nap egy óri{si lovon lovagolt volna. Arca feszült a r{sz{radt ny{ltól, az ajka f{jt és norm{l méretének kétszeresére dagadt. Vince karja a v{ll{n nyugodott, ő meg {tfogta a fiú derek{t.

Amikor néh{ny perccel ezelőtt először prób{lt meg felegyenesedni, a l{ba felmondta a szolg{latot. Mintha kocsony{ból lett volna. Vince talpra {llította, a karj{ba z{rta, és újra megcsókolta. Viszont a Viszont a szemöldöke az ijesztő Oo. A Boldogító igen, vagy nem a kedvenc filmem tőle - gyönyörű, aranyos és A Boldogító igen, vagy nem a kedvenc filmem tőle - gyönyörű, aranyos és humoros benne.

És Dean Cain is isteni ; Emellett Denise csodálatos anya és nincsenek körülötte botrányok - ami ritkaság.

Brittany : A régebbi filmjeit nagyon szerettem. Igazi csábító és őrülten szexi volt bennük.

Emlékszem rá a Melrose Place és a BH sorozatokba. Ott is nagyon szimpi volt. A Véres Valentin című filmben meg A Véres Valentin című filmben meg tök jó párost alkottak David Boreanazzal.

Még mindig jól tartja magát. És nagyon szép. A szépségével tűnik ki a többi színésznő közül.

Engem az fogott meg benne. Az egy másik dolog, hogy inkább anyaként próbál hwlytállni az életben, mint hogy folyamatosan filmekben játsza a cicababát. Charlie Sheen pedig őrült, hogy egy ilyen nőt elengedett anno.

Eszty Morgan : Nem tartom a legtehetségesebbnek a szakmájában. Nem rossz színésznő, mert azért jól csinálja a dolgát, de nála sokkal jobbak és kiemelkedőek is vannak! Viszont nagyon szép nő! Gyönyörű anyuka Gyönyörű tinédzserré érett Charlie Sheen lánya.

Sőt, igaz{ból Downers grove il szexi nők.

Mindannyian hozunk rossz döntéseket időnként, ám akadnak olyan helyrehozhatatlan károk is, amikkel kénytelenek vagyunk együtt élni. A hírességek esetében ez pláne így van, cikkünkben pedig 10 olyan hírességet mutatunk be, akik bevállaltak egy-egy szépészeti beavatkozást, de azóta többszörösen megbánták azt.

Sztárok kampányolnak a lányok oktatásáért. Nemrégiben egy nemes cél érdekében fogtak össze a hírességek, hogy segítsék a világban élő hátrányos helyzetű lányok taníttatását.

A tíz legcsúnyább hollywoodi válás. A cikkünkben bemutatott hírességek házasságai nem, a válások sokkal inkább bizonyultak legendásnak. Íme, a legnépszerűbb szőke nős filmek.

Charlie Sheen emberöléssel viccelődik. A színész a Twitteren fakadt ki néhány perce; figyelmeztette a médiát, hagyják abba Denise Richards bántalmazását, különben ők bánják meg. Kristen Stewart a legkevésbé vonzó nő.

Denise Richards örökbe fogadta Sandy egyik kis áldozatát. Az amerikai színésznő örökbe fogadott egy kiskutyát, aki a Sandy hurrikán miatt maradt gazdi nélkül.

Újabb sztárok csatlakoznak a stábjához. Charlie Sheen, a dühkezelő pszichológus.

Dupla résszel startolt az Anger Management című amerikai FX-csatorna új sorozata, melyet Charlie Sheen nagy visszatéréseként harangoztak be. S valóban az ő neve az egyetlen, amely a magyar nézőközönség számára mond valamit. Denise Richards megbánta melleit. Charlie Sheen volt felesége megbánta, hogy fiatalkorában nem volt elég magabiztos, és azt is, hogy 19 éves korában feküdt kés alá.

Újra együtt Denise Richards és Richie Sambora. Denise-t és Richie-t már korábban is fűzték egymáshoz gyengédebb szálak, ám románcuk ben véget is ért.

Charlie Sheen volt feleségeivel ünnepelt. Az elmúlt hétvégén Charlie Sheen betöltötte Denise Richards közelebb költözik Charlie-hoz.