Snog házasodni elkerülni crewe

Snog házasodni elkerülni crewe A betegség körömvirágot a Míg Eisenhower tábornok a szövetséges erők igazságos egyensúlyát keresi az Olaszország meghódításában részt vevő heregek és az Overlord hadműveletben részt vevő hadak közöttChurchill hiába szorgalmazza a csapatok kivonását rodoszi beavatkozás céljából. Jó estét.

  • Szexuális identitásom with:
  • Guy
  • Szem:
  • Gyönyörű barna szemek
  • Mi az én csillagjegyem:
  • Mérleg
  • Mit szeretek hallgatni:
  • Hip hop
  • Hobbijaim:
  • Főzés

Székely számomra megingathatatlan tekintély.

Barátsá gos és sze re tet tel jes tü rel me, pon to san meg fo gal ma zott kérdé sei nek so ra vezetett évekig a pályán és segített megoldani lehetetlen és fájdalmasan nehéz döntéseket, helyzeteket.

Akármilyen munkába kezdjek is bele, mindmáig kikérem a véle mé nyét. Járok hozzá konzultálni, akárcsak hallgató koromban. Belekezdtünk az osztály tanmenetének kidolgozásába.

Székely a metódusának elemző ismertetése után megkért, hogy építsem bele a saját elképzeléseimet. A szövegtől elszabadult, improvizatív színházi forma érdekelte, erre volt kíváncsi, úgy gondolta, ebben otthonosan mozgok, úgy ítélte meg, hogy az eseményszerű kortárs színházban jó vagyok, ami persze nagyon hízelgett nekem, annak ellenére, hogy korántsem voltam hozzá hasonlóan meggyőződve arról, hogy tényleg tudom ezt, vagy hogy, még ha intuitíve tudom is, át tudom-e adni.

Ami legalább annyira kardinális kérdés. Azzal együtt, hogy én is a Színművészetin végeztem, előbb marton lászló és hegedűs D. Géza színész- majd Babarczy lászló kétéves, posztgraduális rendezőosztályában, nem sok fogalmam volt arról, hogy miként kell felépíteni egy rendezőképzést.

A színészekkel való munkában tapasztaltabbnak gondoltam magam. De itt is csak rövid ideig voltam jelen. A rendezéseimen kívül soha semmit nem sikerült tisztességesen végigcsinálnom. Tanulmányaimat kompromittáló ellenőrzők, szégyenteljes indexkönyvek szegélyezik.

Te végigcsináltad? Téged érdekelt? Székely Gábor azzal biztatott, hogy éppen a mániáimnál való kitartás lenne a lényeg. A mániáim közvetítése, képviselése, a hallgatók számára való felkínálása. Tudtam, hogy ez az öt év a javamra fog válni. Joggal bíztam abban, hogy ha nem is leszek állandóan jelen, Székely mindig, megingathatatlanul ott lesz.

A komplex, kimunkált készségek alkalmazására, most így látom, nem voltam képes. De az öt év segített tisztázni magamban, hogy mi az az összetettség, ami felé törekedni kell. De Székely mellől végignézni, miféle szisztematikussággal vannak felépítve a hallgatóknak szánt gyakorlatok és milyen elszántsággal van végigcsinálva az előzetesen kitűzött feladatsor: ez egészen más volt, mint hallgatóként megtapasztalni.

Alapvetéseket, rendkívül fontos momentumokat. Az auráját, Székelyt mint jelenséget, mestert, autoritást, majdhogynem lehetetlen rögzíteni. Bármikor hívhattuk próbát nézni. Délután kettőkor és hajnali egykor, kora este és késő hajnalban egyforma koncentrációval van jelen.

A mutatások mellett a Székely lakásán lévő elemző beszélgetések tisztították ki a fejemben lévő zűrzavart. Biztos vagyok benne, hogy a többi Székely-tanítvány, valamint, ha szabad így fogalmaznom, a közös tanítványaink ezzel ugyanígy vannak.

Székelytől az elemző kérdezés, a legjobb helyzet, a legdrámaibb szituáció utáni közös kutatás lezárhatatlanságát, az újrakezdések művészetét lehet eltanulni. A nekilódulások és megtorpanások ilyen váltakozása, a folyamatos, olykor bénító ön kritika nem kimondottan kellemes alkotói állapot.

Sosem érezhetem befejezettnek a munkát, sosem tekinthetem megoldottnak a feladatot. A kutatás és kételkedés iránti megveszekedett vágy mégis különleges, nyughatatlan energiákat szabadít fel, amikből aztán mindig lehet meríteni. A pályán maradó rendező az évek során ellustul.

Amikor már szorosabban köt az idő egy, a kultúriparra beállított kőszínházban, amikor többórás előadást kell megcsinálni szigorúan szabályozott idő, nagy nyomás és bemutatókényszer alatt, hajlamos az ember elkényelmesedni.

Komoly válságnak éltem meg. Túl sokat dolgoztam, kevés pihenéssel, nem tartva Túlvállaltam magam, nem engedélyeztem időt a regenerációra, az elmélyült előkészítésekre, egyik próbafolyamatból estem a másikba.

A túlvállalás komoly veszély. A szakmára jellemző egzisztenciális bizonytalanság és a bizonyítási kényszer miatt sokan esnek ebbe a csapdába.

Később is törekedtem ezeknek az eredeti legideálisabb? De nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jelenlegi európai színház efelé az elmélyült keresgélés felé menne. A legtöbb színház ezt folyamatos bemutatókényszerrel teszi meg: sorozatgyártásra beállva új előadásokat szállít a bevált sémák alapján.

A mennyiséggel mutatja, hogy hasznos és nélkülözhetetlen, nem pedig az egyszeri, kiemelkedő szakmai minőséggel. Az anyag áttekinthetetlenül terebélyes.

Funded by the Ford Foundation, a one-act play by Wendy Kesselman about a teenage girl's coming of age was expanded to become the directorial debut Snog házasodni elkerülni crewe prominent casting director Billy Hopkins.

Ami megvan, az vagy fecsegős, vagy ismétlésekkel és klisékkel teli. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez az ösztönösség tagadhatatlanul nagy hatással volt rá. Akkor talán az ösztönösség nem más, mint a Székely által mániának Székely irigylésre méltó, megingathatatlan csökönyösséggel végigcsinálta és csináltatta a megszabott munkatervet.

Kapkodtam, csapongtam, hirtelen lelkesedtem, váratlanul kifáradtam. Aztán újrakezdtem. Az elemző kérdések rigorózusságát, a színházcsinálás döbbenetes, izgató, kiapadhatatlan gazdagságát. De gyakran nem találtam magamban elég akaraterőt vagy képességet arra, hogy csakugyan rigorózus, valóban következetes legyek a kérdezésben, kitartó a válaszokhoz vezető utak felmutatásában.

Továbbra is tartom, hogy ezek lehetnek a színházcsinálás alapvető kérdései, noha a lista közel sem véges, a rájuk adható válaszok száma pedig a végtelen felé tendál.

S ha igen, akkor hogyan lehet értékelni, hogyan lehet különbséget tenni a spontaneitások között?

S mi van, ha nem? Rá lehet valakire erőszakolni a személyességet? S akkor elsősorban lehetőséget kell adni a hallgatóknak a gyakorlatszerzésre? A mindennapi drámai helyzetek már önmagukban is teátrálisak, akkor hogyan transzponálja a rendező vagy a színész művészetté a hétköznapi drámaiságot?

S megfordítva: a tettenérhetetlent, a nem-drámait hogyan lehet színházilag hasznosítani?

Kötelező előre felkészülni. De képesnek kell lenni arra, hogy a hallgatók személyiségéhez, szakmaiés életproblémáihoz közelítsem a tananyagot. A színházi nevelődésem kereteit nem biztosíthatom a hallgatóknak.

Közös titkunk, közös világunk volt, közös célokkal, közös, noha megfogalmazatlan játékszabályokkal, színházi nyelvvel, kezdetleges esztétikával. Innen erednek a mániáim. De át lehet ilyesmit adni egy intézményesített képzés keretei között?

A tanárnak nem kell folyamatos megújulásra, folyamatos kételkedésre törekednie, legalábbis Fontosabb, hogy biztos talapzatot nyújtson: megbízható, érvényes értékelési kritériumokat, közös játékszabályokat, amelyek alapján számon kér, amelyekbe ő is, a hallgatók is kapaszkodhatnak.

A tanító módszere tehát egyfajta, az évek során kicsiszolt rutint jelent? Következetesen végigvitt előzetes elképzeléseket? S akkor az mindegy is, hogy ezek az előzetes elképzelések racionálisan elvégezhető, közös feladatokat, netán az ösztönösségnek, a személyesség kibontakoztatásának nagyobb teret engedő, spontánabb, testreszabott gyakorlatokat írnak elő a hallgatóknak?

A tanítása sem lehet személytelen. A színház játékossága mély. Ugyanígy van a tanítással is. Sok közhely lesz benne, de azt tanultam Ascher Tamástól, hogy nem ritkán éppen az evidenciák megfogalmazása teszi helyre a dolgokat.

A színházrendező álljon oppozícióban. Durvább korokban durvább formákkal is kísérletezzen. Gyakorlati értelemben a rendező dolga a próbafolyamat strukturálása, a jelenetek körvonalazása, a színészek vezetése. Feladat egyfelől a szélsőséges érzelmek meghatározása, a színész következetes végigvezetése a lelki folyamatokon; de éppígy feladat a teljesen zabolázatlan játék, a legális fegyelmezetlenség mérnöki pontosságú megszerkesztése.

S mindez önmagában nem elég. Kétségkívül csak ritkán szabad használni ezt a fogalmat, de néha muszáj, mert megesik, hogy zseniális pillanatok születnek egy-egy próbán; ilyenkor a színésznek meg kell találnia a rögzítés és a reprodukció módját, rá kell jönnie, hogyan tudja újrateremteni a pillanatot, ami valószínűleg soha többé nem lesz ugyanaz.

De éppen ettől színház a színház: élő, mozgó, bizsergető, állandó fejlődésben és eltunyulásban lévő örökmozgó; ellaposodással, elfakulással küzdő csapatjáték, a bizonytalanság örök feszültségében.

A rendező a játék szervezője. A felkészültségének a minősége a csapat minőségét, teljesítőképességét is meghatározza.

Sokszor vezettem olyan, erőteljesen improvizatív próbafolyamatot, amelyben csak valami vázlatszerűség volt a kezünkben. Az aktuális, aznapi eredmények, felfedezések és alakulások határozták meg a következő nap feladatait.

Ráadásul ilyen speciális próbafolyamat során elbizonytalanodni is könnyebb, hiszen nem áll rendelkezésre semmiféle külső mérce, amely biztosítaná, hogy jó, helyes, pontos, ami készül. Az elbizonytalanodás önmagában rendkívül fontos alkotói aktus. De csak a stábra tartozik.

A stábot sem lehet folyamatos bizonytalanságban tartani. A munkatársak gyakran már-már jobban örülnének bármi biztosnak, bármi kézzelfoghatónak, mint a vállalkozás sikerének.

Rendezői paranoiának szoktam nevezni ezt az érzést. Sokszor megéltem. A díszlettervező miért nem érti meg, hogy ilyen térben balesetek lesznek? De a közös és állandó bizalmatlanság megöli a közös munka derűjét.

S a rendező paranoiáját nemritkán olyan eszközökkel vezeti le, amelyek hosszú távon a próbafolyamat vagy a társulati összetartás kárára válnak.

Szelektálni a kis feladatokat. Kidobálni a súlyt a hajóból.

Ő legalábbis így érzi. A rendező a felelős azért, hogy olyan jó minőségű alkotói hangulat és bizalmi légkör alakuljon ki, hogy a társulat csapatként lássa a problémákat és csapatként tudja, ha meghozni nem is, de legalább megélni, elviselni a legjobb megoldáshoz vezető döntést.

Redukálni kell az önérvényesítést, az exhibiciót, amennyire csak lehet. Kezdeményezzen párbeszédeket. A paranoiás rendező képtelen hinni abban, hogy a munkatársai hallgatnak rá.

Az ideális próbaidőszak nyolc-tíz hét. Az ennél rövidebb időszak veszélyes. Számolni kell balesetekkel, lebetegedésekkel, mindenféle esetlegességekkel. Igyekezzünk kiküszöbölni ezeket és tartani magunkat az eredeti időkorlátokhoz.

De ez nem mindig egyszerű. De nem ok arra, hogy megspóroljuk a próbafolyamat előzetes, precíz megtervezését. Többnyire a teljes stábbal együtt kezdjük el egy-egy előadás előkészítését. Jelen van a dramaturg, a díszlettervező, a hang- és a világítástechnikus, olykor a videoművész.

De A színház zaja, pörgése, a konstans idegbaj, a tizenkétórázás, a folyamatos készenléti állapot, az összecsapott, frusztrált és rövid pihenések és a megfeszített munka tízhetes, egyre intenzívebb váltakozása után és előtt igényli a szervezet a teljes nyugalmat.

Bármekkora és bármennyire összeszokott legyen is a rendező stábja, a rendezés mégis magányos munka: magányos őrlődés az alapkövek önhatalmú kijelölésével, a felelősség önálló viselésével.

A rendezés, miképpen a színész munkája, hasonlóan kettős: precíz szerkesztés és kreatív munka. Aztán, valahogy, talán, remélhetőleg, minden ellentmondás ellenére, vagy éppen amiatt, mégis lélegezni kezd a produktum.

Ajánlatos könnyen mozgatható, standard, vagy arányú makettet készíteni, amelyben mobilak a falak, hogy lehessen játszani velük. A makett nem dísztárgy.

Aprólékos, türelmes munka eredménye. A funkciója, hogy térben érzékelhessük az elemek egymáshoz való viszonyát: az összképet, a funkciókat, az előre látható vagy csak sejthető műszaki nehézségeket, a színváltozásokat.

Többek között: Snog házasodni elkerülni crewe.

Székely kötelezőnek tartja a makettkészítést. A próbafolyamat előkészítésekor felállítok egy kartonfalat, rajta egy időtérképpel. Külön színnel jelölöm, hányszor próbáltuk már az egyes jeleneteket. A sorba rendezés mentén idővonalat húzok. Korábban nem kedveltem a megbeszéléseket.

A megbeszéléseket többnyire az éjszakai egybemenés után tartom.

A rövid, általános megbeszélést mégsem érdemes megspórolni. A próbafolyamat szinte mindig csúszásban van. A próbaidőszak kezdete és közepe néha kényelmesen csordogál, mintha minden rendben lenne. A feladatokat nem lehet megúszni, legfeljebb elnapolni. Az előre megtervezett próbatervet érdemes folyamatos felülvizsgálatnak alávetni.

Annál is inkább, mivel éppen a gyakorlatban derül ki, mi mennyi időt, mennyi küszködést követel meg. Barátokkal, szakmabeliekkel, akik értik, mit jelent az, hogy vázlatot látnak.

Koltai Tamás írta egyszer egy bemutatónkról, hogy nem szabadott volna annak nevezni, inkább munkabemutatónak. Tanulságos volt a megkülönböztetése. Jól is elsülhet, mert éppen ez a stressz hív elő a színészekből váratlan készségeket, de ez ritkább.

Jobb, ha először biztonságos keretek között történik meg, mert minden próbafolyamatnak ez a találkozás a kardinális pontja. SzFe, padlás. Székely beül.

Kezében jegyzettömb. A színészek a takarásban. Székely derűsen helyet foglal. Jó esetben koncentrált és fárasztó mindenkinek. Rendezőként ilyenkor már nem tehetsz semmit. Székely kedves mosollyal, néma csöndben jegyzetel.

Az egybemenés irgalmatlanul hosszú. A mai napig hosszú az első egybemenés. De azt is jelenti, hogy sokszor túl nagy jelentőséggel ruházunk fel lényegtelen dolgokat.

Tele van bakikkal, kitűnő, később megismételhetetlen improvizációkkal és persze sok bizonytalankodással, furcsa, spontán változtatásokkal, értelmetlen kapkodással, hisztivel, túllazázott nyegleséggel. Utálom ezt a kifejezést, de ez: színes kavalkád.

Tehetetlenségemben a lábammal taposom, rúgom, csapkodom a földet, csattogok és toporgok. Romokban vagyok, mire a végére ér a mutatás.

Kiszárad a torkom. A végén rövid megbeszélés után elengedem a színészeket Székely sosem tart megbeszélést a színészek füle hallatára, néhány udvarias szót szól csak.

Székely elismerő szavakkal kezd. Ki hogy ér rá a következő napokban. A válaszaim alapján szerkeszti a mondandóját. A látottak érdemeivel kezdi. Kezdek magamhoz térni. Az egész előadás elviselhetetlenül gyenge, bűnrossz, értéktelen vacak, gondolom, de nem baj.

A megbeszélés végére lehiggadok. Székely lejegyzeteltetett velem többoldalnyi javaslatot. Aprólékos, megoldható teendőkké vált az egészében működésképtelen cselekvéssor. Rendezem a gondolataim, a megvalósításon, a megoldásokon gondolkodom.

Talán még nincs minden veszve. S különben sem rólam szól ez az egész, hanem a színházról, a színház alapegységeiről, a jelenet mozgatórugóiról. Akkor is, ha az egész, egészként nézve, gyenge.

Ami persze nem azt jelenti, hogy mindig minden kritikát el kell fogadni. Ragaszkodni kell bizonyos elképzelésekhez. A színházcsinálás közös játékból szorongós feladatteljesítéssé változik. A legrosszabb kritikát mindig én írnám a munkáimról.

Kritikát nem is olvasok a bemutató utáni egy héten. Közvetlenül utána nem.

A gratulációk meglehetősen zavarnak. A helyzet diktálta áludvariasságokat.

Igyekszem kimenekülni az épületből. Sétálok egy kört. Amikor lenyugodtam, indulok ölelgetni a munkatársakat, megköszönni a közös munkát. Aztán gyorsan elvegyülök a premierbuli forgatagában.

Betör a világ. Ami nem helyes. Dolgozom rajta. A tanulságok leszűrését másnapra, harmadnapra halasztom. A gyors, összecsapott értékelést kerülöm, noha tudom, hogy a színészek többsége igényli az azonnali visszajelzést, igazolva akarja tudni a munkáját. Arra kérek mindenkit, hogy hagyjuk érni a látottakat.

Addig várjanak. Szerepről szerepre. Koncentrált színházcsinálásnak.

De még ne ma este. Goldoni: Két­úr­szol­gá­ja, molière: Mi­zant­róp CÉL: Annak ellenére, hogy a színház összetett, önmagát sokféle eszközzel kifejező művészet, mégis alapvetően szövegcentrikus.

A színház többnyire írott szöveggel dolgozik, így csak annak megértése, elemzése lehet a kiindulópont. Tudni kell a történetet világosan elmesélni. A terjedelmi korlátozás a gondolkodás és fogalmazás szigorúsága és pontossága miatt fontos.

A legapróbb részlet sem elhanyagolható: akár egyetlen jelző megváltoztatása is befolyásolhatja a történet súlypontjait. A cselekmény minden esetben ugyanaz, de a hangsúlyokat a mesélő személye határozza meg. A személyesség teszi a történetet egyedivé.

Manny realizes that he needs help taking care of the house and looking after Molly, Snog házasodni elkerülni crewe he places an ad looking for a maid who can double as a nanny.

Füst 1. A tanmenet Székely Gábor emlékezete szerint ban készült.

Az elhallgatott történéseket logikailag igazoló eseményekkel fantáziával kell kitölteni. A Bol­dog­ta­la­nok a drámai-színházi sűrítés par excellence példája.

Azt, hogy a színház nem beszélgetés, hanem egymásra épülő belső történések sorozata.

A kimondott mondatok mögött és között rejlő drámai események meghatározóan fontosak. Az elemzés közben szerzett tapasztalatokat hasznosítaniuk kell a következő feladatokban. A feladat egyrészt őszinteségre kötelez, másrészt segíti a színpadon is megfogalmazható, drámai helyzetek felismerését.

Az elkészült élménynovella alkalmas alapanyag lesz egy színpadi jelenet megírására. CÉL: A manuális készség kialakításának első lépése. A jelenet és a szereposztás választáson alapszik. A hallgatók folyamatos kontroll mellett kezdenek ismerkedni a színészvezetés módszereivel és a próbával mint alkotási folyamattal.

A másik fontos megismerési terület a színpadi tér törvényszerűségeinek és konzekvenciáinak felfedezése. A feladat lényege a folyamatos és aprólékos munka képességének elsajátítása. A színészet mint kreatív alkotóművészet elfogadása.

A cél nem csupán az írás A színészvezetés egyik lényeges eleme, hogy az előkészítő munka során szerzett ismereteket, tapasztalatokat és meggyőződéseket hogyan adják át.

A hallgatók itt egymás jeleneteiben játszanak, hogy egyrészt belülről ismerkedjenek a színészmesterség lényegével, másrészt kollégáik rendezői módszereiből, instrukcióiból leszűrt tapasztalataikat saját rendezői munkájukban hasznosíthassák.

A szabadon választott meséből jelenetet kell írni, amely — mivel kerek történetet fogalmaz meg — mindenképpen nagyobb lélegzetű munka, mint az eddigiek. A hallgatók továbbra is maguk tervezik a teret. A végeredmény mindenképpen teljesebb színházi élményre törekszik. Fantáziájuk, teremtő képzeletük szabágát jobban használhatják, mint a kötöttebb feladatoknál.

Annak a felismerése, hogy bár különböző színpadi elemek összerendezésében korlátlan szabáguk van, ez a munka sem nélkülözheti a mérték, az arányok végiggondolását, a miértek eldöntését, a helyes kérdésfelvetésekre való válaszkeresést.

A novella konzekvenciáit követve a megírandó jelenet mégsem egyezhet a novella epikus szövegével: a történések kiegészíthetők, átértékelhetők.

A munka során a hallgatók arra kényszerülnek, hogy minél pontosabban megkülönböztessék az epikát a drámától, hogy minduntalan rákérdezzenek a színháznak mint műfajnak a törvényszerűségeire.

A színházi idő, mint sűrítő, lényegre törekvő, nem epikus idő felfedeztetése. A konkrét feladat a felkért tanár döntésétől függ.

A feladat továbbra is csak egy-egy jelenet megrendezése, de minden esetben a komplex színházi látásmód követelményével.

Nagyon örültem, hogy az apátság annyira tele Snog házasodni elkerülni crewe, pedig példátlanul sok esküvői meghívást visszautasítottak.

A következő években elengedhetetlennek tartom a közös munka megszervezését, mert lehetetlen, hogy a különböző szakágakat képviselő hallgatók csak a diplomájuk megszerzése után találkoznak egymással, holott munkájuk már másod évtől a folyamatos egymással való kommunikációt feltételezi.

Természetesen oktatói felügyelet mellett. Az együttműködés kölcsönös szemléletváltást eredményezhet, amely már nem a társművészetek önállóságának szabágharcáról szól, hanem annak belátásán alapszik, hogy a színház ezeket a társművészeteket közös, párbeszéden alapuló munkában egyesíti.

A színpadi időben nincsenek ellazsálható másodpercek, nincsenek lényegtelen szereplők és helyzetek. A szereplőket a lehető legtöbb emberismerettel és empátiával kell megközelíteni. A szín­há­zat­min­dig­em­be­rek­csi­nál­ják­és­min­dig­em­be­rek­ről szól.

A hallgatók megismerkedtek a színház technikájával világítás, hanga színpadi tér sajátosságaival. A mindezekről való gondolkodás nem ködös megérzéseken alapszik, hanem felkészültségen, elemzésen, tudáson. Egy­szín­há­zi előadás­te­re­és­lát­vány­vi­lá­ga­fon­tos­elő­a­dásszer­ve­ző­elem, dramaturgiai és költői funkciója van, ami a darabból és a személyes mondanivalóból egyaránt fakad.

Gozzi a Szar­vas­ki­rály című művében csak kijelöli a történések vázlatát, a megvalósítást a színészre bízza. A hallgatók a választott helyzeteket, lazzókat úgy írják meg, hogy azok nemcsak a darabba, de az elképzelt előadásba is illeszkedjenek.

VÁRHATÓ EREDMÉNY: Annak ellenére, hogy ez a feladat több játékosságot enged — humorérzéket és bizonyos elrajzolásra való készséget követel —, mégis legfontosabb eredménye az lehet, hogy a hallgatók munka közben rájönnek: az emberi igazságokat és történéseket a komédiában is komolyan kell venni.

A legnagyobb komédiaszerzők, mint Goldoni vagy molière a legmélyebb emberismerőknek bizonyulnak. CÉL: első lépésben a díszlet- és jelmeztervező hallgatókkal való munkakapcsolat elkezdése, díszlet- és jelmezterv készítése makettkészítés, alaprajz-olvasási gyakorlat tanári konzultációkkal.

A választott jelenet megrendezése lehetőleg minél komplexebb és teljesebb színházi hatásra törekedjen. A negyedik Székely-osztály. Kovács D. Nyil­ván­va­ló,­hogy­Szé­kely­szín­há­zi­ész­já­rá­sa­ak­kor­is­az­egyik­legele­ve­neb­ben­ha­tó szín­ház­esz­té­ti­ka­ma­Ma­gyaror­szá­gon,­ha­két­év­ti­ze­de­nem­ren­dez.

Két Székely-osztály között Babarczy lászló indított színházrendező-osztályokat, ő is négyet. Az egységes Bolognarendszer ös bevezetése előtt a színházrendezők négy- azóta ötéves, osztatlan képzés után kapnak diplomát.

Az oktatási struktúra erősen épít a Színművészeti különlegességének tekinthető, a hatvanas években meggyökeresedett hagyományra. A képzés praktikus, nem teoretikus. Az értékelés — esetenként a feladatok meghatározása is — a hallgatók alkata, készségei, érdeklődése alapján erősen egyénített művészképzésben nehéz volna általános kritériumok szabványa alapján értékelni.

A Székely-osztályok kiváltságos helyzete abból fakadt, hogy Székely Gábor a mondott időszakban kizárólag az osztályvezetésre koncentrált eltekintve az és közötti, az új Színház igazgatásával töltött időszaktól. A négy osztály tudatosan megkomponált tanmenet alapján dolgozott, amit Székely személyes, gyakran a lakásán tartott konzultációkkal egészített ki.

A tanítványokkal bizalmas kapcsolat kialakítására törekedett, ami többnyire az intézményes keretek között együtt töltött öt év után is fennmarad.

Could not load branches. Could not load tags. This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository. Windsor-kastély Ma kissé maródinak érzem magam.

Fülöp szerint azoktól a rémes bemutatkozóktól kaptam el valami bacilust. Képtelen voltam eljutni Cardiffba a brit és nemzetközösségi olimpiai játékokra.

Hogy a walesiek ne véljék ezt szándékos fricskának, ők annyira érzékenyek!

Jó móka volt egy hangszalag elkészítése. Bobo kezelte a magnetofont, és egy apród kedvencem, a Pat Borne-frizurás tartotta a mikrofont. A szalagot meglepetésül játszották le a játékok zárásakor.

Hát nem csodálatos a modern technika! Az első visszajátszásnál a hangom szörnyen magas volt. Azt hiszem, a buta Bobo rossz sebességre kapcsolta. Buckingham-palota Az országgyűlés ülésszakának ünnepélyes megnyitása. Idén ráadásul a televíziós kamerák is benyomultak. Kell, hogy ezek minden lépésemnél üldözzenek?

Már most lámpalázas vagyok a karácsonyi szereplésemtől, pedig az még csak két hónap múlva lesz. Mi a csuda olyan komikus ebben, és helyette miképpen határozzam meg kettőnket? Buckingham-palota Ma Bristolban ünnepélyesen megnyitottam Britannia crossbar telefonszolgálatát, közvetlenül tárcsázva fel Edinburgh polgármesterét, lan Johnson Gilbertet.

A szám megkaphatatlannak látszott, de a telefonkezelőnek végül sikerült elérnie számomra.

Sandringham House Ma hivatalosan beiktatták Franciaország elnökét, de Gaulle tábornokot. Csak nemzeti katasztrófa esetén sürgönyzök. Fülöp szerint de Gaulle nemzeti katasztrófa.

Emlékszem, milyen jó mulatság volt ez gyerekkorunkban. Megtanultunk tüzet csiholni két fadarab összedörzsölésével, megkülönböztetni az igazgyöngyöt a hamistól, a gyémántot a strassztól, Rembrandt-képeket a másolatoktól és a nyakkendőgyűrű kezelését.

Valóban jó edzés az életre. Ezért beleegyeztem. A kiscserkész csapat arra is alkalmat fog adni Annának, hogy olyan közrendű lányok közé vegyüljön, mint Sukie Babington- Smith, a méltóságos Sir Herbert Meade- Featherstonehough tengernagy unokája és Caroline Hamilton, a windsori főesperes unokája.

Fölverhetik a sátrukat a windsori Nagy Parkban, és a kastély konyhaszemélyzete főzhet nekik babot meg kolbászt, és szállíthatja őket a dzsippel. Anna nagyon izgatott.

Buckingham-palota Michael Adeane mondja, hogy a palota előtti őrség lázong. Sztrájkolni akarnak, mert torkig vannak a méltánytalanságokkal, amelyeket el kell szenvedniük a turistahordáktól, akik folyton megpróbálják kihozni őket a sodrukból. Meg kell mondanom, hogy igazat adok nekik.

Nagyon nehéz lehet megőrizni a komolyságot, miközben idegenek tömegei kötekednek velük.

Megmondtam, hogy bevihetik az őrök faköpönyegeit a járdáról a palota előudvarába, a rácskerítés mögé. Úgy látom, Margit fülig beleszeretett egy csinos fiatalemberbe, noha közember, vezetékneve Jones. Windsor-kastély A mai újságokban gonosz támadások: mi a jelentőségem az ország számára?

Valóban fontos-e a szerepem, vagy pusztán anakronizmus vagyok, kérdezik egyes képviselők. Felhívtam Macmillant. Még mindig nem tudom rászánni magam, hogy Haroldnak nevezzem.

Olyan nagyapás a külleme, hogy ez a megszólítás túl bizalmasnak hangzik. Sok tekintetben idősebbnek tetszik Churchillnél. Azt mondja, sose figyeljek a vasárnapi lapokra. Sose ment ilyen jól a soruk — mérgelődött.

Elhatároztam, hogy a zászlós díszszemlét átteszem csütörtökről szombatra.

Ez elhárítja a panaszokat, hogy közlekedési dugót okoz. Jól jönne most nekem valami jubileum vagy hasonló, hogy némi hazafiasságot szítson fel.

Azt hittem, hogy vagy Britanniát nyilvánították köztársaságnak, vagy sikerült megint elvesztenie a pólóütőjét. Éppen vissza akartam kiabálni, hogy Anna vitte kölcsön a sátor felállításához, mikor észrevettem, hogy egy úr áll mellette.

Kiderült, hogy Mr Bernard Goldberg az, egy propagandatársaság igazgatója, és mellékállásban filmproducer Hollywoodban. Fülöp hívatta a királyi család imázsának feljavítása végett. Bementünk a Belga lakosztályba kávézni. Többek között: 1. Változtassam meg a hajszínemet és csapjam el a varrónőimet.

Ha a jövő év folyamán teherbe esnék, a közvélemény jobban rokonszenvezne velünk, mivel nagyobb családot kellene eltartanunk.

Egy királyi esküvő jót tenne a közhangulatnak. Nem tudnám-e férjhez adni Margitot, Alexandrát vagy megházasítani a kenti herceget, vagy legalább azt nem jelenthetném-e be, hogy Anna végül kinek lesz a felesége?

A Buckingham-palotában egészségügyi- és üdülőközpontot, kellene nyitni. Fülöpnek és nekem, még idejében, karácsony előtt, lemezt kellene csinálnunk, például az Everly Brothersszel, vagy ha ez nem jön össze, Cowry Twittyvel.

Interjút kellene adnom Noele Gordonnak a Lunch box műsorban. Nagyon jó, hogy szombatra tettük, de megrövidíti a hétvégémet. Majdnem elmulasztottam a délutáni lóversenyt. Bobo a kanadai utazásunkra csomagol. Buckingham-palota Nagyon rosszul éreztem magam reggel.

Nem tudom, hogyan vészeltem át a kitüntetés-osztást. Bárónőt csináltam egy asszonyból, aki csak azért jött el, hogy lássa, amint a férje megkapja a Brit Birodalmi Rend tagságát.

Buckingham-palota Kiderült, hogy jövő évre kis herceget vagy hercegnőt várok. Valósággal megdöbbentem. Ha nem éreztem volna úgy, hogy elrontottam a gyomromat, ki se hívom az udvari orvost.

Dehát szerettem volna élvezni a mai búcsúvacsorát. Állapotomat titokban kell tartani, amíg vissza nem térünk kanadai utamról. A ma esti postadobozban volt egy tudósítás arról, hogy a világ népessége most milliós és évente 45 millióval gyarapszik.

Valaki már kiszivárogtatta volna terhességem hírét a kormánynak? Fehér Ház, Washington D. Röplátogatás Washingtonba.

Az egész utazás nagyon megerőltető. A reggeli hányinger még rosszabb, mint Károllyal vagy Annával volt, és annál nehezebb, mivel senki nem tud semmit.

A dráma ötödik, lázálomszerű felvonása már semmit sem Snog házasodni elkerülni crewe hozzá az előző, duplázásokból felépített cselekménysorhoz, elnyújtott istenítélet.

Fülöp azt mondja, reggelenként hordjak magammal egy nagyon nagy retikült, de igazán nem hiszem, hogy ez megoldás. Ma délután nyugalmasan iszogattunk Marnie Eisenhowerrel, és azt gondoltam, nem lesz baj, ha neki elmondom.

Igyék egy hosszú martinit! Láthatóan tűzbe jött a hírtől. Bözsike terhes.

Hát nem nagyszerű? Montreal, Kanada Ma estére Fülöpöt és engem meghívtak egy tiszteletünkre rendezett bálra.

Mikor megérkeztünk, a hely annyira zsúfolva volt mindazokkal, akik látni akartak bennünket — még az asztalokon is álltak —, hogy egyedül mi nem tudtunk bejutni. Nagyon csalódott voltam. Viszont megragadtuk a ritka alkalmat, hogy valódi kanadai televíziót láthatunk — egy dokumentumfilmet Noël Cowardról és egy as Gracie Fields-filmet.

Buckingham-palota Mivel ma nem volt kötelező programom, megnézhettem a televízióban az általános választást. Még nem tudjuk az eredményt, de biztosnak látszik, hogy Mr Macmillant nagy többséggel ismét megválasztják.

Nagyon fog örülni — nemrég tapétáztatta át a es szám szalonját. Buckingham-palota Hajnali kor megszültem egy kicsi herceget. Határozottan a legkönnyebb szülésem idáig, bár ebben a helyzetben mindig is nehéz lesz megőrizni valami méltósághoz hasonlót. Az ápolónők fertőtlenített papírzacskókat viseltek, a szülészorvos pedig ideje zömét fejjel az ágytakaró alatt töltötte, úgy, hogy valójában senki nem láthatott semmit.

Fülöp egész nap fallabdázott és úszott: gyötrelmes órákat élt át. Este meglátogatott mami, és Margit is a vőlegényével, Anthony Jones-szal.

Azt hiszem, majd nemességet kell adományoznom neki, hogy Margit ne legyen csupán Mrs Armstrong-Jones. Az estét a kormánylapok átnézésével töltöttem, beleértve Wolfenden javaslatait a homoszexualitásra vonatkozólag. Buckingham-palota Elhatároztam, hogy új hercegünket Andrásnak nevezzük el, apósom után.

Némi zavar keletkezett a vezetéknevünket illetően — amelyet senki nem gondolt meg alaposan, amikor összeházasodtunk. Windsorok vagyunk vagy Mountbattenek? Ha azt mondom, hogy Windsorok, Fülöpnek meg kell változtatnia a nevét.

Károly és Anna meglátogatott ma tíz percre, csak épp, hogy ne érezzék magukat kitaszítva vagy le, Anna esetébenés elmagyaráztam nekik a dilemmát.

Így azok lettünk. A gyerekek logikusan látják a dolgokat, ugye? Windsor-kastély Ma fogadást tartottam valamennyi államfőnek, aki átjött a nemzetközösségi konferenciára. Nagyon óvatosan kellett eljárnom, hogy egyik ország miniszterelnökével se töltsek több időt, mint a másikéval.

Futó benyomásom volt egy anglo-indiai ezredesről Ayub Pakisztánbólegy idegcsomóról Diefenbaker Kanadából és egy szélsőséges királypártiról Menzies Ausztráliából.

De van előnye is ennek a funkciónak: mindnyájan meghívnak országuk látogatására. A következő tíz évre el vagyok látva állami látogatásokkal. Buckingham-palota Margit esküvőjének napja. Nagyon örültem, hogy az apátság annyira tele volt, pedig példátlanul sok esküvői meghívást visszautasítottak.

Meg kell hagyni, hogy drága húgom bájos volt Hartnell-ruhájában, fején a Poltimore- diadémmal. Az is szerencse, hogy Tony olyan alacsony, így tökéletes párt alkotnak.

Kaptak néhány szép ajándékot, köztük a bőkezű Colin Tennanttől egy telket Mustique-on. Egy kis villát fognak építeni rá. Buckingham-palota Elragadó új televíziós sorozat kezdődött ma este, Coronation Street címmel.

Sohasem képzeltem volna, hogy sör és tej együtt elfogadható italt adna. Károly holnap hazajön az iskolából a karácsonyi szünidőre.

Buckingham-palota Károly hazajött egy kartonpapír koronával, amelyet ő csinált az iskolai betlehemes játékra: különös, valóban — ő pásztort játszott. Bárcsak láthattam volna a játékot, dehát abban az időben bocsátottam vízre a királyi flotta egy nukleáris tengeralattjáróját.

Eddie, a kenti herceg ma nálunk vacsorázott menyasszonyával, Miss Katherine Worsleyval. Azt hiszem, ő bolti eladónő, de Sir William Worsley lánya, és nagyon méltóságteljes. Csodálatos hercegné lesz belőle. Sajnos Marina hercegnő már kenti hercegné, így jövőre kettő lesz nekünk.

Margit sírva hívott fel. Összevesztek Tonyval. Úgy gondolom, ezt jó előre tisztázniok kellett volna. Hogy lehet úgy férjhez menni, hogy ne tudjuk, a jövőben hogyan fognak szólítani? Windsor-kastély Fülöp eltörte a bokáját a Cowdray pólópályán és most begipszelt lábbal sántikál.

Mami lábfejében is megroppant egy csont a Királyi Szálláson, így két rokkant van a gondjaimra bízva.

Nem tudtam elfojtani a nevetést, mikor a nyomorékok bebicegtek a teához. Olyan jó egy kis pihenés a Kenték esküvői sürgés- forgása után. A törött csontúak szúrósan pillantottak rám az uzsonnaasztal fölött.

A dráma ötödik, lázálomszerű felvonása Snog házasodni elkerülni crewe semmit sem ad hozzá az előző, duplázásokból felépített cselekménysorhoz, elnyújtott istenítélet.

Buckingham-palota Margit és Tony még mindig civakodnak, hogy ki üljön az asztalfőn. Elhatároztam, hogy Tonynak grófi címet adományozok, ez egyszer s mindenkorra el fogja rendezni a dolgokat. Első kisbabájuk egy hónap múlva várható, és nem hagyhatjuk, hogy egyszerű Jonesként nőjön fel, még ha van is előtte egy Armstrong.

Mr Macmillan igyekszik leállítani közelgő utazásomat Ghanába, mert ott életveszélyesen megfenyegették Nkrumah elnököt, és néhány bomba is robbant. Még Sir Anthony Eden és Winston Churchill is itthon akarnak tartani — de Bobo már becsomagolt az útra, és nagyon lehangolná, ha megkérném, csomagoljon ki.

Tehát elhatároztam, hogy megyek, Előreküldöm a nemzetközösségi titkáromat, és ha ő ép bőrrel tér vissza, minden rendben lesz. Milyen ostobának néznének, ha én lemondanék, Hruscsov meg elmenne, és jól fogadnák.

Ambassadors Hotel, Accra, Ghana Végre elértünk Ghanába, miután a londoni repülőtéren öt óra hosszat tartott fel a köd. Ültünk a VIP előcsarnokban, és azzal szórakoztunk, hogy számláltuk a gyanútlanokat, akik felismernek engem, aztán nem hisznek a szemüknek. Fülöp türelmetlen lett, és rákiabált néhányukra, de úgy tettem, mintha nem hallanám.

Odahozattam néhány postadobozt és tanulmányoztam a lapokat. Ghanába végül 9 órakor érkeztünk meg teaidő helyett, ami az én bevonulásomat, végig az utcákon egy nyitott kocsiban, tönkretette, minthogy seholsem égtek lámpák. Az emberek gyufát gyújtogattak vagy zseblámpával világítottak az arcomba, hogy lássanak.

Senki nem dobált meg, így azt hiszem, rendben leszünk. Margit a kisbabáját Davidnek fogja elnevezni a windsori herceg után. Fülöp szerint jellemző rá, hogy a család fekete bárányának a nevét választotta.

Ambassadors Hotel, Accra, Ghana Károly tizenharmadik születésnapja, és én megint távol vagyok otthonról.

A szövegtől elszabadult, improvizatív színházi forma érdekelte, erre volt kíváncsi, úgy gondolta, ebben otthonosan mozgok, úgy ítélte meg, hogy az eseményszerű kortárs színházban jó vagyok, ami persze nagyon hízelgett nekem, annak Snog házasodni elkerülni crewe, hogy korántsem voltam hozzá hasonlóan meggyőződve arról, hogy tényleg tudom ezt, vagy hogy, még ha intuitíve tudom is, át tudom-e adni.

Úgy látszik, minden családi ünnepségemet elmulasztom. Ajándékoztunk neki fülvédőket extra nagyokat és egy hivatalos bekeretezett fényképünket, arra az esetre, ha elfelejtené, hogy néz ki az anyja meg az apja.

Fülöp ezenkívül szervezett számára egy tanfolyamot az udvari gárda pólóklubjával. Talán azért is volt olyan boldog, mikor András született — ha így folytatjuk, összeállhat a saját pólócsapatunk.

Úgy tetszik, Kwame Nkrumah élvezi elnöki szerepét. Nkrumahnak, hogy meg ne bántsam, azt mondtam: sérti a fülemet. Berending,Gambia Tizennegyedik házassági évfordulónk, és nagyon hiányolom, hogy nem Luton Hoo-n töltjük, mint azelőtt.

Az itteni emberek nagyon kedvesek, és adtak nekünk egy kétéves krokodilt, lyukacsos ezüst ládikóban, ajándékul András herceg számára. Igazán figyelmesek, de halvány fogalmam sincs, hogy mit csináljunk vele.

Elhelyeztük a magántitkárom fürdőszobájában, de nem tudom, hogyan visszük át a vámon. Egyik kamarásom szerint a krokodil kevésbé harapós, mint az én corgiim. Úgy látszik, az ő idomításuk hatékony volt! Táviratilag értesítettek, hogy kormányom elfogadta a tizedes pénzrendszert.

Nem biztos, hogy beleegyezem. Száz penny egy font, helyett — drámai esésnek tűnik számomra.

Boldog vagyok, hogy sohasem kell pénzt hordanom magamnál. Sandringham House Havazott. A napot a szobámban töltöttem, a postadobozokkal meg egy kirakós mozaikrejtvénnyel. Sandringham House Még további havazás. Megnéztem egy filmet a bálteremben, egy Alfred Hitchcock-thrillert, minthogy a gyerekek szeretik.

Ennek a címe Psycho. Elvetettem azt a tervemet, hogy itt kiállításokat rendeztessek. Azt mondtam, ne izgassa magát. Ugyanez történt meg velem, mikor Franciaország elnökével elmentem a longchampsi lóversenyre egy vasárnapon. Rajta leszek, hogy húsvétkor a templomba menet jól kisikálva velem együtt üljön a kocsiban.

És meg kell próbálnom leállítani, hogy Goon5-utánzásokat csináljon, mikor fényképészek vannak körülöttünk. Windsor-kastély A sajtó szerint Károly a monacoi hercegnőt, Karolinát fogja feleségül venni.

Szegény fiú csak 13 éves. Azt mondja, nem nősül meg 30 éves koráig. Föltehetőleg 17 évi találgatásnak nézünk elébe.

Margit és Tony azon vitatkoznak, kié legyen a nagyobb húsvéti tojás. Balmoral-kastély Károlyt megbírálták a sajtóban a vadászat ellenzői, amiért elment az évi szarvasbika-vadászatra. Megpróbálok elvállaltatni vele egy Világ Vadvédelme alapítványi funkciót.

Buckingham-palota Károlynak némi kellemetlensége támadt egy iskolai kiránduláson, Stornowayben. Ugyanez történt velem épp a múlt héten, egy huddersfieldi látogatáson. A bárba menekült előlük, és rendelt egy cseresznyepálinkát. Szükségszerűen egy újságíró állt mellette, és máris megvolt a sztorija — egy 14 éves herceg nyilvánosan alkoholt iszik.

Nagyon bosszankodtam. Az ember nem iszik cseresznyepálinkát ebédidőben.

Szegény kis Károly. Sandringham House Micsoda tél! Még sosem láttam ilyet. Fülöp szerint egy új jégkorszak. Szerencsére a fényképészeknek is túl hideg van ahhoz, hogy itt lődörögjenek. Lótréneremet, Moore kapitányt rábírtam a visszavonulásra. Adok neki egy jutalomlakást Hampton Courtban, ott továbbra is elpiszmoghat a lovak körül.

Balmoral-kastély Úgy látszik, Anna jól feltalálja magát Benendenben. Azt írja nekem, hogy anya lesz, ami némileg nyugtalanító, minthogy csak 13 éves. Azonnal felhívtam az igazgatónőjét, Miss Clarke-ot. Kiderült, hogy házi- anyát jelent a szó, aki gondját viseli más kislányoknak.

Micsoda megkönnyebbülés — elég problémánk van Károllyal. Viszont dr.

Middleton megerősítette, hogy én ismét anya leszek. Le fogom mondani minden kötelező programomat, amint visszatértünk Balmoralból. Mami, Margit és a királyi hercegnő vállalják át a kötelezettségeimet. Bobo már szedegeti elő a kismamaruháimat. Buckingham-palota Harold Macmillan lemondott a miniszterelnökségről rossz egészségi állapota miatt.

Balmoralból visszatérve egy halom távirat várt, mindazoktól, akik óhajtják a pozíciót: Quentin Hoggtól nem, le kellene mondania a főnemesi címéről, és sehogy sem lehet Hogg a miniszterelnököm!

Bárcsak örökölhető volna a miniszterelnökség, mint a királyság, nem volna ilyen gondunk. Buckingham-palota Meglátogattam Mr Macmillant a kórházban.

Mikor beléptem, épp az ágytálon ült. Még arra is kész, hogy lemondjon a főnemesi címéről, és egyszerűen Sir Alec-Douglas Home legyen. Buckingham-palota Sir Alec eljött az első heti audienciájára. Nagyon finom ember, és egészen bátortalannak látszik.

Tréfáltam a dátumra vonatkozólag, mondván, hogy remélem, ma nem volt a parlamentben egy huszadik századi Guy Fawkes. Guy Fawkes fel akarta robbantani az angol parlament épületét. Felséges Asszony! Bizonyára nem kerülte el Felséged figyelmét, hogy Annak tudatában, hogy előjegyzési naptára milyen hamar betelik, jó előre szeretnők felkérni Felségedet, hogy tiszteljen meg látogatásával jelzett napján, amikor az Ön tiszteletére külön előadást rendezünk egy újonnan fölfedezett Gershwin-musicalből, melynek címe Corgi és Beth.

A George Gershwin Társaság őszintén reméli, hogy Felséged meg fog jelenni. Maradok alázatos szolgája. Larry P. Cornelius elnök Elhárítani. Az a nap szombatra esik, és akkor az évi vadászbálon leszek Balmoralban. Nagyon angol és nyilván krikettezett a Middlesexben: ez tetszeni fog Fülöpnek, mivel szereti, ha egy férfi sportol.

A lóverseny iránt viszont nem mutat érdeklődést Sir Alec, így egyenesen az üzletre tértünk, és megtárgyaltuk az angol-francia jelentést, amely egy Csatorna-alagutat javasol, a Denning-jelentést a Profumo-ügyről és a Robbins-jelentést a főiskolai oktatásról.

Próbáltam egyszer-kétszer rajtakapni, de megcsinálta a házi feladatát, és ez jó. Bobo egy pillantást vetett a hasamra, és azt mondja, hogy hercegnőm lesz. Sandringham House Margit, Alexandra hercegnő, a kenti hercegné és én mind anyai örömök elé nézünk a következő néhány hónapban.

Fülöp azt mondja, hogy Sandringham inkább hasonlít terhesgondozóra, mint vidéki kastélyra. Kétségtelen, hogy problémáink vannak, ha mindannyian összetalálkozunk a folyosón.

Megvagyok könnyebbülve, hogy előrelátóan már múlt szeptemberben fölvétettem a karácsonyi televíziós beszédemet, különben betöltöttem volna a képernyőt.

Templomba menet három lakájra volt szükség, hogy a kocsiba bepréseljenek, az út végén pedig a püspöknek kellett kiszabadítania. Buckingham-palota A Belga lakosztály egyszeriben szülőszobává alakult, mikor egy magánaudiencia közepén megindult a magzatvizem.

Szerencsére éppen a nőgyógyászommal volt audienciám, így az ideje nem veszett kárba. A kicsi herceg este kor született meg, ami azt jelentette, hogy Sir Alecet kissé meg kellett várakoztatnom a keddi audienciájával, de ő kedvesen megnyugtatott, hogy amúgy sem volt más programja.

Valójában meglepő: sokan azt sem tudják, hogy ő a miniszterelnök. A kisbabát Eduárdnak fogjuk nevezni; ha valaha ő kerülne a trónra, IX.

Eduárd lenne belőle — szép teljesítmény, mivel idáig nyolcnál több király sohasem viselt egyazon nevet. Windsor-kastély Harold Macmillan elhárította a grófi címet, amelyet felajánlottam neki, valamint a térdszalagrendet is. Arra gondoltam, hogy talán mert nem hívtuk meg Eduárd keresztapjának, de Fülöp állítja, Macmillan úgyis azt hiszi, hogy ő maga az Atya.

Buckingham-palota Szegény Sir Alec elvesztette az általános választást — és alig öt percig volt miniszterelnök. Azt hiszem, ő túlságosan úriember a politikához. A választótestület csak olyan politikust respektál, akiben nem bízhat meg.

Harold Wilson nagyon kis többséggel győzött. Megragadta a karomat és valósággal felfalta a kezemet, elborítva csókjaival. Elrántottam a kezemet a pipa még mindig a szájában voltés közöltem, hogy a csókot képletesen kell érteni. Nem elég, hogy ő most egy munkáskormány feje, ráadásul Huddersfieldből jött.

Mielőtt felocsúdnánk, galambok lesznek a es kertjében. Nem viselt délelőtti öltönyt, és a felesége, nővére és apja kíséretében érkezett, mintha én volnék az Ideális Otthon kiállítás.

Olyan volt, mint egy iskolásfiú, aki nem csinálta meg a házi feladatát! Bruhl kastély, Berlin Látogatásunk harmadik napja Nyugat-Németországban, ahol nagyon jól fogadtak. Tiszteletemre még egy Erzsébet királynő-foxtrottot is komponáltak, amelyet Fülöppel a hálószobában gyakoroltunk.

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban. A magyar hitbizományi jog kezdetei doktori értekezés. A magyar büntetés-végrehajtási jog Vókó György. A magyar közbeszerzési jog versenyjogi kérdései.